Nedozněly signály Mikiskova debutu ...


Mikisek přebalPřál si mnohé a byl přitom velmi náročný, vždyť ani řemeslo spisovatelské neignoroval.

 

 

Přání se mu vyplnilo doslova a do písmene: Přání je název knižního debutu. Vydalo mu ho brumovické nakladatelství Carpe diem, Lubomíru Mikiskovi vydalo a psal se právě rok 2005.

Ovšem v případě středoškolsky vzdělaného strojaře, vedle toho však nevšedně erudovaného spisovatele (umí PP, R, BB) Lubomíra Mikiska, publikační zkušenosti sesbírajícího dokonce i za oceánem, skýtá substantivum přání hodnotu zaprvé nadčasovou, zadruhé emoční: vždyť hybatelem osudů veškerenstva lidského, které si přeje milovat, někoho mít, patřit někomu, nezůstat sám, ba - proboha, jen nezůstat sám!

Zkrátka Lubomíru Mikiskovi je přáno nahlédnout do problematiky mezilidských vztahů bez příkras, zato objektivně, vždy nepodjatému účastníku citových dramat, do kterých se angažuje výlučně co pozorovatel.

My čtenáři ovšem máme šanci pobýt s Katkou zrovna v těch podvečerních hodinách, kdy si deprimována prohlíží pohádkovou knížku, zatímco matka se obléká - jako každý týden - prý do divadla a "teta" Hanka si holčičku usmiřuje čokoládou. V povídce (Když cosi končí) samozřejmě vůbec nejde o divadlo, ale o zábavný noční podnik a sotva zaklaply domovní dveře, v novém dějství citového dramatu Katka "pocítila, jak ji cosi uvnitř začíná svírat, neboť právě teď to byla ta chvíle, kdy všechno skončilo a zůstala úplně sama".

Vedle vztahu matky a malé dcery nabídl Mikiskův povídkový soubor (těch povídek je šestnáct) též roli dítěti, které se dosud nenarodilo (Večer pro dva). Mikisek nás přivádí do podvečerního velkoměsta a ve velkoměstě do bytu, kde znervóznělou matku osmnáctileté slečny, těšící se z milostného zájmu vrstevníka, drtí situace, jaké v jejím životě dosud nebylo: ač téměř v letech nastávající babičky, má se státi ještě jednou matkou, gravidní totiž. Potrat odmítá.

Manžel má její zprávu nejprve za vtip, pak se rozčílí a nakonec se vypraví s chotí do restaurace, kde si "věc" prý v klidu a rozumně proberou.

A tu na scéně: opět dítě. V kočárku - před restaurací - pláčem vyčerpané.

Maminka? V dobrém rozpoložení uprostřed kolektivního restauračního povyražení. Jejímu malému je teprve rok, což  je právě tolik, aby oči partnera gravidní ženy vykřikly spěšný souhlas s novým rodičovstvím.

V povídkovém souboru Přání se neobjevují jen děti a variace na (taky)rodiče. Jde v něm o duchovní kvality lidí, jakož že i kvality vztahů mezi nimi. Takový je celý kontext díla spisovatele Lubomíra Mikisky, ať už jde (příkladem) o román Dlouhá noc lásky (2012), soubor básní Přitažlivost Medúzy (2011), román Když tančí vážky (2008) či jiné dílo. Ostatně... V parku to bylo (viz Přání), když se potkali  senioři Antonín Konrád a Václav Jícha, před desetiletími spolužáci. Václav čeká v parku na ženu, která odpověděla na jeho inzerát. Zatím nepřišla, a tak si muži navzájem líčí dny spokojeně prožívané v kruhu blízkých. Všechno si ovšem jen a jen vymýšlejí. V jejich životech není spokojených dnů.

Když očekávaná nápadnice Jíchu přece jenom vyhledá, on ji odvede - kam také jinam?! - do cukrárny a nakonec spolu odjedou autem (kam jinam?) za město. Jíchovi kyne naděje, že bude konec jeho samoty. Konrád? Pečlivě za sebou zavře bránu domova důchodců.

V Mikiskových prózách se nápadně často podobají motivy a situace. To zákonitě vyplývá z reálného života, který neskýtá tolik prostoru, aby jej spisovatel nehledal také svým jazykem a svými kompozicemi. Nenajde-li, ani životu vyfabulovanému není dáno unikat stereotypům.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB