Miroslav Vejlupek

Stanislavu Komendovi zavčasu

Stanislavu Komendovi zavčasu

Neděle, 30 Září 2018 05:54 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

"Rodíme se do Absolutna / Po čase začneme se divit a pozorovat / Později chápat // A poté, co jsme pochopili / odcházíme - smířeni nebo protestující - splynout s nicotou". Stanislav Komenda: Když jsme pochopili

K vydavatelskému počinu Bedřicha Kočího

K vydavatelskému počinu Bedřicha Kočího

Neděle, 23 Září 2018 05:39 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

Před sto lety, před sto lety (a v říjnu to bylo) vydal pražský nakladatel Bedřich Kočí Lidovou tiskárnou J. Skalák vyexpedovanou historicky ojedinělou Národní čítanku. Uspořádali ji Cyril Merhout a Bohumil Němec, přičemž motiv měli jednoznačný: českého ducha více vzdělat, více sebeuvědomit. Dle našeho zvolili způsob vpravdě příhodný - totiž široký záběr tematický.

Hana Gerzanicová jubilantkou

Hana Gerzanicová jubilantkou

Neděle, 16 Září 2018 05:08 Miroslav Vejlupek - Čerchovský


"Největším štěstím je, že jsem se svým darem od sudiček, se svým perem a papírem opět zpátky v české zemi – ve své rodné Plzni!" Hana Gerzanicová

Začátek století básníka Vladimíra Stibora

Začátek století básníka Vladimíra Stibora

Neděle, 09 Září 2018 05:50 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

 

„Člověk se stává básníkem, / pozná-li krajinu, / kde nikdy před tím nebyl / a najde-li poslepu místo, / kde může léčitelům slov /umýt nohy /a pak spočinout... / Ale jen na chvíli.“ Vladimír Stibor: Snad i cesta (ze sb. Trhání hořců)

Ke mně se přitiskni

Ke mně se přitiskni

Neděle, 02 Září 2018 05:51 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

 

„Michal Černík nepatří k chrličům na vysokých zdech katedrál, z nichž spolu s průzračnými verši tryská i kalná a kyselá dešťová voda. Poměřuje každé slovo na váhách srdce, protože věří, že báseň má vzbudit v člověku především naději. (...) Ostatně chrlení ani nepatří k jeho básnickému způsobu. Jakýsi vnitřní ostych, cudnost, biblická prostota, s níž oslovuje čtenáře, pramení z poznání, k němuž se věru nepropracuješ lehce: že působivější než veletok, který strhává břehy i lidské osudy, je kapka vody, v níž se zrcadlí svět.“ (Karel Sýs: Báseň bdí za nás)

Slovo k almanachu Noc plná žen

Neděle, 26 Srpen 2018 05:25 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

Nemýlíme-li se, do národní bibliografie Vladimír Stibor (*1959) samostatně poprvé přispěl v devětadevadesátém básnickou sbírkou Zpráva o zranitelnosti lidí (Příbram: Knihovna Jana Drdy). Sotvakdo by si tehdy pomyslel, že do komunity slovesných tvůrců se přihlásil autor vůbec neustrnuvší v tenatech egoistického individualismu. Ba právě naopak - muž, který vyrostl v básníka a spisovatele, už je na českém parnasu znám co organizátor a editor vytvořivší publikační prostor desítkám básníků dalších, ať už v poezii nováčků nebo živoucích symbolů dob.

Stiborovy fotoobrazy v pražském Slovenském domě

Neděle, 19 Srpen 2018 05:47 Miroslav Vejlupek

Benešovského rodáka Vladimíra Stibora (*1959) – na snímku – zná uměnímilovná veřejnost především co básníka a editora. On však je také prozaik a publicista. Také umělecký fotograf. Jeho již desátou samostatnou výstavu, tentokrát Fotoobrazy 2017 – 2018 nazvanou, před několika dny zahájila v pražském Slovenském domě (Soukenická 3) Františka Vrbenská, členka komunity spisovatelů hlavního města.

O slupičce člověčiny s Karlou Erbovou

Neděle, 17 Červen 2018 06:00 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

Takový či podobný příměr nás napadne jen co nahlédneme do básnířčiny bibliografie: zatímco kdysi v začátcích autorka - tehdy pseudonymem ještě Papežová - zanechala v knižně vydávaném krásném písemnictví otisk prvotinou Neklid (1966), další tištěné stopy ne a ne dokreslit umělecký rozběh. Chyběly totiž. Vždyť Erbové-Papežové stálo v cestě nemálo nepřejícných. Z nich těch normalizátorských obzvláště sveřepých.

Národní čítanka Bedřicha Kočího stoletá (2/2)

Neděle, 03 Červen 2018 06:00 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

V Národní čítance, v tomto literárním médiu nedávno připomenuté, jsme četli také esej Národní vzdělání. Nad jiné známá a historií vysoce ceněná individualita – František Drtina přece – ve svém textu již tehdy předjímá, že "vzdělání opřené o nepředpojaté vědecké zkoumání všeho jsoucna s jeho velkými tajemstvími nemá však býti jen majetkem privilegovaných vrstev společnosti, nýbrž jako světlo sluneční ozařuje všechny tvory, všude probouzí život, tak i světlo rozumového osvícení a teplo vyvěrající ze zdrojů krásna a dobra, teplo ušlechtilosti mravní má pronikati všude".

strana 1 z 19

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB