Miroslav Vejlupek

O slupičce člověčiny s Karlou Erbovou

O slupičce člověčiny s Karlou Erbovou

Neděle, 17 Červen 2018 06:00 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

Takový či podobný příměr nás napadne jen co nahlédneme do básnířčiny bibliografie: zatímco kdysi v začátcích autorka - tehdy pseudonymem ještě Papežová - zanechala v knižně vydávaném krásném písemnictví otisk prvotinou Neklid (1966), další tištěné stopy ne a ne dokreslit umělecký rozběh. Chyběly totiž. Vždyť Erbové-Papežové stálo v cestě nemálo nepřejícných. Z nich těch normalizátorských obzvláště sveřepých.

Národní čítanka Bedřicha Kočího stoletá (2/2)

Národní čítanka Bedřicha Kočího stoletá (2/2)

Neděle, 03 Červen 2018 06:00 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

V Národní čítance, v tomto literárním médiu nedávno připomenuté, jsme četli také esej Národní vzdělání. Nad jiné známá a historií vysoce ceněná individualita – František Drtina přece – ve svém textu již tehdy předjímá, že "vzdělání opřené o nepředpojaté vědecké zkoumání všeho jsoucna s jeho velkými tajemstvími nemá však býti jen majetkem privilegovaných vrstev společnosti, nýbrž jako světlo sluneční ozařuje všechny tvory, všude probouzí život, tak i světlo rozumového osvícení a teplo vyvěrající ze zdrojů krásna a dobra, teplo ušlechtilosti mravní má pronikati všude".

Národní čítanka stoletá (1/2)

Národní čítanka stoletá (1/2)

Neděle, 27 Květen 2018 07:45 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

Knižní kulturu nově vzniklého státního útvaru vprostřed starého kontinentu, Československé republiky totiž, obohatil hned na samém počátku počin, jehož kulturní a historická hodnota roste spolu s desetiletími, a což teprve po celém jednom století, které právě v tomto roce nasčítal jednou vleklý, příště dynamicky vpřed se hrnoucí čas.

Obraz rebela v písemnictví Podčerchoví

Obraz rebela v písemnictví Podčerchoví

Neděle, 20 Květen 2018 06:14 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

 

V kontextu historiky řečených selských rebelií na českém venkově (1680 a dříve) patřil neklid v chodských vesnicích k těm nejdéle trvajícím. Vždyť jednat o potvrzení platnosti císařských privilegií začali Chodové již v roce 1623!

Domov Toni Morrisonové,

Domov Toni Morrisonové,

Neděle, 13 Květen 2018 07:05 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

ověnčené Nobelovkou a Pulitzerovou cenou

Karel Kryl napsal i Kníšku

Neděle, 06 Květen 2018 06:36 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

 

Přemnozí to o něm věděli: Emigroval na podzim devětašedesátého a než emigroval, stačil v tehdejším Pantonu vydat svoji první dlouhotrvající desku. Přece Bratříčku, zavírej vrátka.

Poslední knihu dokončil před deseti lety

Neděle, 29 Duben 2018 06:07 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

... a napsal ji s ironií sobě vlastní. Přece Pavel Verner, v Rýmařově 19. května 1947 narozený.

Hra zvaná život

Neděle, 15 Duben 2018 06:27 Miroslav Vejlupek (Čerchovský)

"Čas najednou zmizel / Je ráno? Je večer? / Hodina před polednem? // Balon lehčí vzduchu / na mne mává / nad tratí // Probuzení / To nadlehčení / už se nevrátí". Čestmír Vidman: Nálada.

Do literatury každý jinak ...

Neděle, 01 Duben 2018 07:43 Miroslav Vejlupek


Žel, vavříny chybí dodnes  - a jí na tom zřejmě až tak nesejde.

strana 1 z 18

Miroslav Vejlupek

foto osobní5Narodil se v chodské metropoli Domažlicích (*1952). Byl ze zakladatelů uměleckého uskupení Občanské sdružení V-ART a v letech 2000 – 2004 editoval jeho filozoficko-umělecký projekt Litterate /28,086. Kolem projektu vznikla virtuální komunita tvůrců a recipientů připojujících se ze šedesáti zemí všech obydlených kontinentů. Knižně debutoval novelou „Chlapi se nebojí“ (1979) a románem „Hlava plná mozolů“ (1981). Poté tvorba samizdatová. Do literatury se vrátil novelistickým triptychem  „Vyvřeliny“ (1998) a sbírkou povídek „Nemocný život“ (1999). Následovaly čtyřdílný literárně-historický soubor  „Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate“ (2002-06),  románová tetralogie „Země podvedená“ (2009), výběr z literárních a publicistických textů „Cílová rovina“  (2010), cyklus drobných próz „Stoly“ (2011) a próza „Sezona strachu“ (2014).

Od roku 2010 se zaměřuje programově na popularizaci kybernetiky a informatiky ve spisovatelské veřejnosti a na tematiku literárně-historickou. Formou elektronických knih vyšly eseje a studie „Z Parnasu do Českého lesa. Josef Abraham a Jack Flor, nezapomenutí umělci Domažlicka“, “Pomník Jana Sladkého Koziny, fenomén a svědectví“ (obě 2010),Cesty a tvorba Jozefa Kelemena. Rozměr života“, „Literatura v proměnách světa počátku tisíciletí. Nad elektronickými projekty uměleckých sdružení V-ART“ (2011), „Slovo k životu a dílu Jana Vrby básníka“ (2012), „Druhý život spisovatele Jindřicha Šimona Baara“, „Okrajem k románové tvorbě Karla Matěje Čapka-Choda“, „Spisovatel, komentátor a literární dokumentarista Jack Flor“ (2013), „Mnémosyné, nová dobrodružství“ a „Příznačné v umělecké reflexi přírody literaturou Podčerchoví“ (2014).

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB