Marek Řezanka

Studium bez šance

Studium bez šance

Neděle, 31 Květen 2015 21:46 Marek Řezanka

O vysokoškolském vzdělání nejčastěji mluvíme jako o statku, který nám má umožnit vyšší životní úroveň. Máme studovat, abychom se měli lépe. Jsme ze všech stran ujišťováni, že vysokoškolsky vzdělaní lidé jsou „zodpovědnější“. A to proto, že spíše tíhnou k pravici, tedy v našich podmínkách k TOP09 či ODS. Naší nadějí mají být středoškolští a vysokoškolští studenti, z nichž mnozí budou obhajovat školné, i když řada z nich by potom nemohla studovat či se doživotně zadlužila.

Co si kdo (ne)smí dovolit?

Co si kdo (ne)smí dovolit?

Sobota, 30 Květen 2015 08:19 Marek Řezanka

Nová éra svobody

Nová éra svobody

Úterý, 26 Květen 2015 05:54 Marek Řezanka

Trampoty pana Zaorálka

Trampoty pana Zaorálka

Úterý, 19 Květen 2015 05:25 Marek Řezanka

Pod stávající ukrajinskou vládou (která nereprezentuje výraznou část země) se pozvolna viklá židle. Nejinak je tomu v případě ukrajinského prezidenta.

Jinak šeříky zvadnou…

Jinak šeříky zvadnou…

Sobota, 09 Květen 2015 06:11 Marek Řezanka

Podíváme-li se na jakákoli čísla vojenských i civilních obětí druhé světové války, neujdou nám milionové cifry v obou kolonkách u Sovětského svazu. Je třeba si přiznat, že bez Ruska (ale i dalších zemí tehdejšího Svazu) a jeho ztrát na lidských životech bychom dnes žádné sedmdesátileté výročí ukončení druhé světové války neslavili. Připomínáme si kromě jiných i bitvy před Moskvou či u Stalingradu?

Konec antikomunismu v ČR

Čtvrtek, 07 Květen 2015 14:11 Marek Řezanka

Jako zastánce demokracie mě vždy vyděsí, sleduji-li různé jednotné šiky a fronty, které prohlašují, že nalezly jedinou možnou pravdu. Nenajde se mezi nimi nikdo, kdo by odporoval. Ty, kdo tuto „jedinou možnou pravdu“ neuznávají, označí za kacíře. K jejich upalování je potom již jen krůček – zvláště, bereme-li ono upalování obrazně. Není třeba hranice a loučí – dnes bohatě stačí smažení mediální.

Netvořme modly ke klanění

Neděle, 03 Květen 2015 13:38 Marek Řezanka

Za nemocnou považuji společnost, která si vytváří mýty a nedotknutelné legendy – a která těmto legendám staví pomníky a napadá všechny, kdo si dovolí na adresu „božstev, jimž je radno se klanět“, pronést cokoli kritického. Přitom klanící se často vědí o svých modlách, jejich životě a díle, jen velmi málo.

Oděsa jako symbol

Neděle, 26 Duben 2015 16:20 Marek Řezanka

Den ze dnem si víc a víc připadám jako v Kocourkově, kde lidé vynášejí z domu, kde zapomněli udělat okna (jak přiléhavé k tunelu Blanka, stanici Veleslavín či výtahu na stanici Bořislavka), tmu v hrncích.

Válka pravdu nenávidí

Pondělí, 20 Duben 2015 17:06 Marek Řezanka

Současné dění na Ukrajině můžeme vnímat hned jako dvojí tragédii. Jednak jako tragédii jednoho státu a jeho občanů a jednak jako tragédii stávajícího systému, který čelí své nefunkčnosti, na niž reaguje apelem na vyvolání celosvětového konfliktu. Snahu rozpoutat válku s Ruskem totiž jinak než jako vyvolání další světové války chápat nemůžeme.

strana 7 z 16

banner Pidivadlo

Partneři

 Divadlo v Dlouhe logo  logo Českých center

VOŠH logo v barvě
www.vosherecka.cz