Jeden program za osmnáct…Volební kalkulačkaPři pohledu na ekonomický a sociální program jednotlivých stran si můžeme všimnout, jak nás všechny ujišťují, že budou usilovat o vyrovnané rozpočty a odstranění státního dluhu.  Většina stran nás potom přesvědčuje, jak jsou potřebné nízké daně. Prý jsou spravedlivé a všem bude hej. Nebude.

 

 

 

Jen se ukazuje paradox mezi sliby například ze strany STAN či KDU-ČSL, že zlepší postavení seniorů. A z čeho, když stát vybere na daních podstatně méně? ODS a Realisté nás mohou stokrát přesvědčovat, jak je takzvaně „rovná daň“ spravedlivá pro všechny, ale ona není. Ti s nejvyššími příjmy vydělají – a ti s nízkými nebudou mít na zdravotnictví, vzdělání, sociální zabezpečení – zkrátka na nic. Nůžky vyjadřující rozdíl mezi kvalitou života obou zmíněných sociálních skupin se opět o něco více rozevřou.

 

 „Podporu zaslouží ti, kteří vedou řádný život a řádně vychovávají děti“. Nyní by čtenář mohl zkoušet hlasovat, kdo za tímto výrokem stojí. Většina by možná tipovala asociální TOP09 či ODS, někdo by pak zkusil KDU-ČSL, případně Realisty. Ti všichni se „rodinou“ verbálně ohánějí.

 

 Čtenář by však tipoval chybně. Výše uvedená věta je vyjmuta z programu Okamurovy SPD. Už jenom chybí, aby Okamura označil matky samoživitelky za skupinu osob, které „nevedou řádný život a nevychovávají děti řádně“ – a může si podat ruce se svým bratrem v KDU-ČSL.

 

 SPD se zařadila mezi strany, které mluví o „odpovědnosti“, vyrovnaném státním rozpočtu – a „vyžírkách“ – tedy lidech, kteří údajně na státě parazitují. Přesně takto se v devadesátých letech o sociálně slabých vyjadřovala ODS. A zůstalo jí to dodnes.

 

Úsvit – Národní koalice (část bývalého projektu T. Okamury) se hlásí ke snižování daní firmám. Pikantní potom je, že jak Úsvit, tak SPD, tak Realisté (a opomenuty by neměly být Věci veřejné) vycházejí z ekonomických úvah pravicového ekonoma, P. Kohouta (Viz  a  viz zde a také ZDE).
Piráti zase ve svém programu zdůrazňují, jak jsou proti privatizaci důchodového systému, ale je známo, jak vřele zval I. Bartoš Starosty a nezávislé na své kandidátní listiny (nejspíš proto, že tito lidé prosazují důchodovou reformu založenou na privatizaci důchodového systému).
ANO slibuje vysokou životní úroveň a současně nízké daně. O nějaké podobě důchodového či zdravotního systému se raději nerozepisuje – ale údajně je pro něho veřejné zdravotnictví prioritou. Kde na to vše bude z nízkých daní brát, je otázkou pro Pythii.
Shrnuto podtrženo: Programy našich stran se rozhodně více orientují na zájmy nadnárodních korporací a vlivných finančních kruhů, než na zájmy většiny našich občanů. Zda to naši občané u voleb náležitě ocení, je věc druhá.

 

 

Ekonomické a sociální programy vybraných politických subjektů v kostce
Přibližme si nyní, s čím na nás jednotlivé strany vyrukují, a to v oblasti sociální a ekonomické. TOP09 kupříkladu prohlašuje, že nepřipustí:
Zadlužování ČR kvůli nezodpovědnému vydávání peněz za zbytné sociální dávky.“ Zato pokud půjde o zadlužení ČR v souvislosti s různými pochybnými projekty, jako byly v minulosti IZIP či sKarta, tam můžeme čekat ze strany TOP09 shovívavost v míře větší než značné.

 

Dále prý tato strana nepřipustí: „Snižování životní úrovně ohrožených skupin (seniorů, handicapovaných, rodin s dětmi včetně samoživitelů).“ V tomto bodě patrně TOP09 spoléhá u seniorů a handicapovaných na rozvoj Alzheimerovi choroby. Jedině tak by tito lidé mohli zapomenout, do jak nedůstojného postavení je Nečasova vláda svými opatřeními dostala.

 

Znovu otevřeme diskusi o důchodové reformě s cílem dosáhnout politického konsenzu na jejím vyřešení“ (Viz). Tohle na mnohé občany bude působit spíše jako výhružka, než lákadlo.

 

V případě DPH slibuje TOP09 prosadit dvě sazby – 20% základní, 10% sníženou. Dále hodlá stanovit pevný termín vstupu ČR do Eurozóny.

 

Pokud k zavedení druhého pilíře nebude většinová vůle, pak budeme jednoznačně prosazovat další snižování sociálního pojištění a posílení státní podpory dobrovolného připojištění. K existujícímu solidárnímu principu je nutné zásadně posílit tyto individuální zásluhy v rámci povinného pojištění, a tím umožnit občanovi, aby sám odpovědně přistoupil ke své budoucnosti“ (Viz).

 

Těmito kroky se TOP09 chce dostat do „jádra“ Evropské unie. To ale samo vypovídá mnohé o stavu dnešní Unie, která slovo sociální odhodila v dál – a popírá tak základy, na nichž měla pevně stát.

 

 

Starostové a nezávislí EET rušit nechtějí
Starostové a nezávislí do značné míry kopírují programové body TOP09. V jejich programu se například dočteme: „Snížíme daňové zatížení práce, respektive vedlejší mzdové náklady - ovšem pouze v návaznosti na provedenou důchodovou reformu.

 

Chceme pokračovat v projektu jednotného inkasního místa“ (Více viz ). Jednotné inkasní místo je přitom „hitem“ pana Kalouska (Viz).

 

Volební kalkulačka (Viz https://volebnikalkulacka.cz/) nám prozradí, že STAN nechce (na rozdíl od TOP09) zrušit EET: „Chceme odsunout nové vlny EET, abychom zanalyzovali dosavadní dopady a podle toho vyhodnotili, jestli EET zrušit, či upravit.

 

 

Piráti, KDU-ČSL a TOP09 – průniky přímo nečekané
KDU-ČSL nás láká na přijetí eura. Slibuje, že zamezí odlivu kapitálu ze země – ale, jak toho chce dosíci, nevyjevila: „Připravíme přijetí eura… Zamezíme masivnímu odlivu kapitálu a nezdaněného zisku do zahraničí… Prosadíme udržitelný stav veřejných financí. Budeme usilovat o vyrovnané hospodaření státního rozpočtu v dlouhodobém horizontu“ (Viz).

 

Euro však neprosazují toliko TOP09 či KDU-ČSL. Podíváme-li se na stránky Pirátů, najdeme v rubrice aktualit, že tato strana bude horovat za přijetí eura, ale už se nic nedočteme o tom, že by tvrdě odsuzovala potlačení práv občanů v Katalánsku (Viz ). Inu, přímá demokracie po pirátsku zase tak úplně přímou demokracií nebude. Což dokazuje i následující odpověď na otázku: Bude o přijetí Eura referendum? „Nebude, referendum už bylo. Česká republika se zavázala euro přijmout hlasováním v referendu při schvalování vstupu do Evropské Unie. Tento závazek je součástí přístupové smlouvy“ (Viz).

 

Věta Pirátů o tom, že občané ČR vlastně o zavedení eura rozhodli již hlasováním o vstupu do EU, není nikterak nová. Z čích úst že již zazněla? Ano, z úst K. Schwarzenberga: „Česká republika požadavky na referendum o přijetí eura zpochybňuje to, co slíbila v přístupové smlouvě k EU“ (Viz) .

 

Piráti svými piruetami ve vztahu k referendu aspirují na pomyslnou cenu B. Sobotky, Zlatý obrtlík (Viz). Vzkázali nám, že: „Nebráníme se tomu být trochu punkáči“ (Viz ), ale současně, že jsou „jedněmi z nás“.  Skoro mi to připomíná prezidentskou kampaň K. Schwarzenberga (Viz), kdy „lidu blíže“ – světe div se, „měl být kníže“ (Viz).

 

 

Piráti chtěli STAN – asi kvůli „shodě“ na důchodové reformě…
Piráti vystupují proti privatizaci státního důchodového systému. „Prosazujeme průběžný důchodový systém. Konkrétní sociální služby stát nutně zajišťovat nemusí. Mohou být zajištěny v domácí péči, sociálními zařízeními, církvemi, charitou nebo komunitními aktivitami.

 

Současné finanční ohodnocení a pracovní podmínky zdravotníků považujeme za nedostatečné. Poplatky za přístup ke zdravotní péči však problém neřeší a neměly by přesáhnout regulační funkci.

 

Naším cílem jsou vyrovnané veřejné rozpočty a odstranění státního dluhu. Vhodně zvolené zdanění velkých korporací by mělo v daňovém systému působit proti vzniku monopolů. Při zvyšování daňové sazby budeme vždy brát v úvahu dopad zvýšení sazby na celkový výběr daní“ (Viz ). Možná si ještě vzpomeneme, jak Ivan Bartoš lákal na kandidátní listiny Pirátů členy STAN. Nejspíše proto, že v oblasti důchodů hájí oficiálně zcela diametrálně odlišná stanoviska.

 

 

ODS jednou euro přijme – až to prý bude výhodné…
ODS se nezbavila svého evergreenu, kdy mluví o „zodpovědnosti, pracovitých a lenoších“: „Prosadíme opatření proti zneužívání sociálních dávek a jejich důslednou kontrolu; sociální dávky podmíníme prací.

 

Zavedeme pouze dvě sazby DPH – DPH na potraviny a vybrané služby snížíme z 15 % na 10 %, u ostatního zboží a služeb z 21 % na 19 %.

 

Pokud jsou daně nízké a jednoduché, lidé nemají důvod je obcházet a vyhýbat se svým povinnostem. Daňový systém musí být nastaven spravedlivě pro všechny, nesmějí se v něm neustále dělat nepřehledné změny, kvůli kterým se v něm občan nemůže vyznat“ (Více viz ).

 

Petr Fiala obhajuje koncept rovné daně (kde si může podat ruku s P. Robejškem):  „Náš systém je spravedlivý, má jednoduchou, rovnou daň. Všichni platí stejné procento, ale ti, kteří mají nižší příjmy, odvádějí do systému méně než ti s vyššími příjmy. Tato metoda je podle nás spravedlivá“ (Více viz ).

Ve volební kalkulačce pro rok 2017 ODS k přijetí eura uvedla: „Přijímat euro není pro nás nyní výhodné. Měli bychom si vyjednat trvalou výjimku a přijmout jej až tehdy, když to pro nás bude výhodné.

ODS tedy počítá, že pro nás někdy bude euro výhodné? ODS současně říká, že nechce být v jádru EU. Pak ale nemůže čekat, že by někdy euro mělo být pro nás výhodou. Proč tedy tuto větu do volební kalkulačky ODS zanesla? Možná proto, aby, až bude zavádět euro, mohla tvrdit, že čekala na ten správný okamžik.

 

Realisté chtějí být konečně tou správnou ODS
Ekonomický program Realistů se od programu ODS vskutku mnoho neliší: „Snížíme daň z příjmů na 15 % pro fyzické i právnické osoby. Všichni budou mít rovné podmínky:
U zaměstnanců se bude daň z příjmu vypočítávat z hrubé mzdy.


Určíme výši nároku pacienta na úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Každý výkon, lék či zdravotnický prostředek bude plně hrazen do této výše. Cokoliv nákladnějšího nad úhradu z veřejného zdravotního pojištění bude otevřeno pro možnost individuálního doplatku pacienta formou přímé platby nebo pokrytím z dodatečného zdravotního připojištění“ (Více viz ).

 

 

Úsvit – Národní koalice čerpá z P. Kohouta…
Prosadíme návrh ekonoma Pavla Kohouta, aby kraj mohl snížit daně firmám a podnikatelům s provozovnou na území kraje, včetně jejich zaměstnanců.  Zavedeme tak daňovou konkurenci krajů podle švýcarského vzoru. Kraje tak budou moci motivovat občany a firmy na svém území k vyšší ekonomické aktivitě. Zvýšíme tak pracovní mobilitu a zajistíme rozvoj podnikání“ (Viz). 

 

 

SPD nechce „líné a nezodpovědné“ – podobně jako ODS…
SPD chce nízké daně a rozpočtovou odpovědnost. Přitom by například zvyšovala minimální mzdu: „Daně občanů nemohou sloužit na nehospodárné a nepotřebné projekty politických kmotrů vlád a stranických sekretariátů. Budeme prosazovat snižování DPH a spotřební daně. U daně z příjmu právnických osob  chceme moratorium na daňové změny po dobu tří let. Cílem je vytvořit stabilní ekonomické prostředí a podpořit poptávku na trhu. Chceme  výrazné daňové zvýhodnění u daně z příjmu fyzických osob pro rodiny s třemi a více dětmi. SPD připraví reformu, která přinese zjednodušení daňového systému a daňové administrativy.

 

Je pro nás nepřijatelné dále tolerovat systém, kde vzniká vrstva lidí, kteří již nemají zájem pracovat, neznají slova jako povinnost a odpovědnost a terorizují své okolí kriminalitou. Na druhé straně tento systém šikanuje a ponižuje řádné občany, kteří se ocitli v nouzi. Jsme proti pozitivní diskriminaci. Zjednodušíme systém a zavedeme strop pro výši sociální podpory pro občany, kteří nežijí řádným životem. Podpora nesmí umožnit lenochům žít lépe než lidem, kteří pracují. Podporu zaslouží pouze ti, kteří vedou řádný život a řádně vychovávají děti. Zamezíme vyplácení neoprávněně vysokých podpor sociálního bydlení. Strategickým cílem hospodaření státu musí být vyrovnané rozpočty“ (Viz ).

 

 

ANO skloubí nemožné?
ANO se hlásí k nízkým daním – ale podobně jako SPD vyjmenovává věci, za něž chce utrácet, a to nemálo. Kde na to bude brát, když na daních nic moc nevybere?: „Naším cílem je mít nízké daně a vyšší platy… Nesmíme ani zapomínat na naše kulturní dědictví, opravy hradů, zámků a investice do zařízení pro kulturu… Budeme zvyšovat důchody. Naši senioři, kteří celý život pracovali, si zaslouží důstojný život. Veřejné zdravotnictví je pro nás prioritou, stejně jako právo občanů mít špičkovou zdravotní péči. Rozhodně nechceme zdravotnictví privatizovat nebo potají zvyšovat spoluúčast pacientů“ (Více viz ).

 

 

ČSSD chce sociální program – s kým ale?
ČSSD jako jedna z mála našich stran apeluje na sociální otázku (Viz ). Ovšem všechny její sliby jsou nedůvěryhodné z hlediska jejích možných koaličních partnerů. Proti KSČM i ANO se silně vymezila – a s TOP09, ODS či Realisty asi sociální program jen těžko naplní. 

 

 

Volební kalkulačka, aneb Co na sebe strany práskly…
Volební kalkulačka vám poté, kdy odpovíte na jednotlivé otázky, vyjeví postoje většiny kandidujících stran a hnutí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v říjnu 2017 (Více viz https://volebnikalkulacka.cz/). Jsou to někdy docela překvapující informace

 

Například Svobodní jsou podle této volební kalkulačky pro přijímání muslimů („Kritériem nemá být náboženství, ale jiné okolnosti“) a proti zákazu stavby mešit na území ČR. Současně ale chtějí vystoupit z EU. Jak si Svobodní obhájí pozici proti migraci, když se dobrovolně vzdali argumentu, že „muslimská kultura je neslučitelná s tou naší“? Proč potom chtějí opouštět EU? Snad, že je její asociální politika pro ně ještě stále až příliš „socialistickou“?

 


Řád národa, podobně jako ODS („EU je třeba reformovat, ne z ní odcházet. Reálnou alternativu nemáme“) či Realisté z EU vystoupit nechce: „Není na to připravena svojí soběstačností a musela by být závislá na jiném subjektu, což vlastně nic neřeší. Naše cesta je postavena na změně pravidel vůči spolupráci s EU a absolutní prioritu má obnova soběstačnosti ČR.

 

Mimo jiné se zde opět potvrzuje shodná pozice ODS a Realistů.
DSSS zase pro změnu nechce podporovat technické vzdělání. Patrně je tato strana s úrovní humanitního vzdělání v zemi spokojena.

 

ANO si nepřeje euro, ale touží být v jádru EU.

 

KDU-ČSL se přihlásila k celostátnímu referendu, ale s tím že: „Názor občanů je pro nás důležitý, ovšem je otázkou, o čem by se v referendu rozhodovalo (nepřípustné je třeba hlasovat o podstatných náležitostech demokratického právního státu) a kolik občanů by petici muselo podepsat. V obecné rovině však proti principu referend nejsme.

 

 KSČM není proti přijímání muslimů a proti ústavnímu právu na zbraň. Neodpověděla, zda chce či nechce vystoupit z EU a zda chce či nechce být v jádru EU. SPD proti tomu nechce být v jádru EU, chce z EU vystoupit, je proti přijímání muslimů a pro ústavní právo na zbraň. Je tedy otázkou, zda by KSČM a SPD našly po volbách společnou řeč. Na základě deklarovaných programů by tomu tak být nemělo. Vyjeví KSČM svým voličům, zda by šla do vlády s SPD? V propagačním tisku SPD před volbami jsou komunisté líčeni jako „zrádci“. Že by předehra k povolební spolupráci?

 

 Zelení jsou pro celostátní referendum, ale i pro euro či být v jádru EU. Podobně jsou na tom Piráti, ovšem s tím, že nesdělili své „ano“ či „ne“k přijetí eura (na svých stránkách ovšem euro zřetelně podporují). Stejně tak nemají Piráti názor na inklusivní vzdělávání. Asi pro jistotu.

 

 

Ani silný žaludek…
Strany slibují – strany se sobě nápadně podobají – strany se odhalují – a to, co je v jejich plné nahotě vidět, není nikterak vábné. Volič aby se pomalu děsil, co že z této směsi vznikne za pokrm. Možná totiž ani velice silný žaludek nemusí stačit.

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pondělí, 09 Říjen 2017 09:37 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB