Trochu jiná výzva

petice ilustraceAutor komentáře Marek Řezanka navazuje na svůj předchozí komentář věnovaný retrospektivě a současnému pohledu na výzvu Vědci proti strachu a lhostejnosti. V dalším níže uvedeném komentáři sám vyzývá k naší společné snaze „porozumět skutečným – přímo systémovým - příčinám zla".

 

 

 

Pokud tuto výzvu nechápeme jako útok proti odlišnému názoru na problém, ale jako odsudek nepřijatelné paušalizace a vyzývání k plošné nenávisti vůči komukoli, můžeme se s ní ztotožnit.
U řady čelných signatářů této výzvy se ovšem vkrádá otázka: Myslí tento svůj deklarovaný postoj univerzálně? Podle mě totiž není možné v jednom případě nenávist odsuzovat – a v jiném ji hájit.
Ponechme nyní stranou, kolik signatářů zmíněné výzvy podpořilo Sjednocení za mír (Viz).

Zkusme si místo toho na chvíli představit, že by apel vědců byl maličko pozměněn. Když se někdo vyjadřuje proti nenávisti vůči jiným lidem, neměl by z logiky věci odmítat následující text:

Cílem této výzvy není zlehčovat poměry v Rusku. Tamní forma kapitalismu není nic, co bychom hodlali podporovat. Smyslem této výzvy není agitovat za politiku pana Putina. Záměrem našeho apelu je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a politickou reprezentací tolerována nesnášenlivost proti Rusku - dopřáváním sluchu různým protirusky zaměřeným politikům, novinářům a aktivistům, šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k nenávisti vůči jedné zemi a jejímu obyvatelstvu. Vadí nám, že politici a média, místo toho aby prokázali charakter a zodpovědnost, často dávají prostor strachu a nenávisti vůči celému státu. Že přebírají neověřené informace a šíří poplašné zprávy typu, že jsme „již dávno ve válce s Ruskem".
Jsme přesvědčeni, že základní schopností i hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací. Jsme znepokojeni prudkým nárůstem protiruských nálad v našich mainstreamových médiích a na naší politické scéně. Tato aktivita médií a politiků nemá dostatečnou protiváhu. Radikalizace protiruských nálad a iracionální nenávist je podle nás jedno z největších nebezpečí, které nám v souvislosti se štvaním proti Rusku hrozí. Toto téma musí být předmětem diskuze, ta by však měla být být vedena s chladnou hlavou a na základě faktů.

My, zde podepsaní, jsme velmi znepokojeni prudkým nárůstem protiruských nálad v našich médiích a naší politické scéně. Mnozí politici i média šíří iracionální strach z Ruska. O Rusech se píše, jako by šlo o zaostalou divou zvěř, která se nás chystá napadnout a sežrat. Lidé, kteří protestují proti protiruské hysterii a zkreslenému výkladu dění na Ukrajině (které se podává jako ruská invaze, a ne ukrajinská občanská válka), jsou vykreslováni jako pátá kolona, agenti Kremlu a zločinci. Tito lidé jsou házeni do jednoho pytle s dezinformátory, bez ohledu na jejich skutečné argumenty. Nejhorší je, pokud se k takovémuto jednání propůjčují vysokoškolští pedagogové, kteří mají vést studenty ke kritickému myšlení. Místo sestavování seznamů „kolaborantů s Kremlem" by se měli zaměřit na věcnou analýzu konkrétních politických kroků všech aktérů.
Dennodenně se z našich médií line protiruská rétorika, která je značně nevyvážená a mnohdy klamavá. Obraz Ruska je nám podávám mnohdy černobíle s tím, že mu je připisováno to nejhorší, bez ohledu na střízlivý rozbor reality. Pokládáme za nepřípustné, aby pedagogové na vysokých školách pod hlavičkou nějaké partaje šířili ideologii jako látku ke studiu. Apelujeme na zdravý rozum a kritické myšlení.
Proto žádáme politiky, aby nepoklonkovali politickým jestřábům, kteří chtějí za každou cenu válku. Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako přihrbení a porobení služebníčci! Vyzýváme vás, abyste ve věci protiruských sankcí zohledňovali skutečné dění v této zemi a její možnosti, ne zájmy válečných štváčů. Abyste vyvíjeli tlak zejména na ukrajinskou vládu, aby neporušovala práva svých občanů a nevedla proti jejich části válku. Dbejme na to, aby se na Ukrajině dodržovala lidská práva a žádná skupina zde nečelila perzekuci vládní politiky. Vymezme se vůči cenzuře a proti potlačování práv opozice.
Nesouhlasíme se šířením neověřených a ničím nepodložených obvinění – např. že za vraždou pana Němcova stojí pan Putin. Pro takovou verzi nesvědčí důkazy – a jde tedy toliko o pomluvu.
Apelujeme na média, aby si uvědomila svou zodpovědnost vůči společnosti. Informujte pravdivě, vyváženě a s chladnou hlavou, nešiřte vykonstruované senzace a paniku. Neurážejte cizí politiky, natož obyvatelstvo jiných zemí. Nehrajte na strunu emocí. Nezvěte si jenom jednostranně ideologicky orientované „experty", ale dopřejte sluchu všem relevantním stranám a názorům. Chceme-li bojovat proti nenávisti, je prvořadé, abychom z veřejné diskuse nevyloučili jeden z důležitých postojů jako nežádoucí. Svoboda slova patří k tomu nejcennějšímu, co můžeme mít. Užívejte ji zodpovědně a citlivě. Připojujeme se tímto ke kritice německých médií ve vztahu k informovanosti o dění na Ukrajině z pera Wolfganga Bittnera a žádáme o podobný rozbor naší mediální scény. Svoboda slova, zneužitá ke lži a očerňování, zabíjí sebe samu.
Především ale prosíme veřejnost, každého jednoho z vás, tedy nás, o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět! Své názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem. Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí. Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu z Ruska – a zajímejme se o dění v Iráku, Libyi, Sýrii, Turecku, apod.
Než budeme někoho vinit z agrese, zhodnoťme si v souvislostech, co se kde ve světě děje – a proč se to děje. Jaké kruhy z toho těží. Nevěřme mainstreamovým zprávám, ale buďme kritičtí i k takzvané alternativě, která se za ni mnohdy pouze vydává. Pamatujme, že čím více je zpráva jednostranná, tím dále bývá od pravdy. Ověřujme si informace, které utvářejí naše názory – mnohdy stačí několik kliknutí na internetu, abychom odhalili lži, tvářící se jako spolehlivé zpravodajství. Neodvracejme se od obhajoby míru! Je naivní a nebezpečné myslet si, že se můžeme agitovat proti Rusku, a současně žít v bezpečném světě. Jak potom chceme komukoli pomoci, když napomáháme k eskalaci napětí ve vztazích s Ruskem? Zajímejme se o dění ve světě, snažme se porozumět skutečným – přímo systémovým - příčinám zla a hledejme způsoby, jak mu společně čelit, a ne ho podporovat. Válka se vyvolá velice snadno – o to obtížnější je její ukončování.
Válku pokládáme za to nejhorší, co může lidskou společnost postihnout. Válka je totiž v příkrém rozporu jak s hodnotami demokracie, tak humanismu. Nenechme se do ni slepě nahnat. Na frontě už by bylo pozdě honit bycha.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB