Kdo se chce zbavit Zemana

(foto en-wikipedie.org)Tím, že prezident republiky stanul 17. 11. po boku Martina Konvičky, dodal jistým kruhům, které dlouhodobě usilují o jeho sesazení, druhý dech.

 

 

 

 

 

Jak si za chvíli názorně ukážeme, nejde tak ani o to, s kým byl na pódiu – ale o jeho postoje ohledně ukrajinské občanské války – kdy si dovolil hodně. Jako pověstné Andersenovo dítě vykřikl, že císař je nahý, totiž, že Rusko žádnou invazi na Ukrajinu nepodniklo.

Ti, kteří křičí, že na Ukrajině operují ruští vojáci, by již jednou měli pochopit rozdíl mezi přítomností cizích vojáků v občanských válkách (ostatně tam jsou i Američané) a mezi invazí a okupací cizí země.

Jak si dále budeme demonstrovat, o ruské invazi na Ukrajině neexistuje jediný relevantní důkaz (výrok šéfa francouzských tajných služeb, Gomarta, mluví za vše).

Přesto se u nás vytvořila antiruská hysterie, která svou štvavostí v ledasčems připomíná Bartošovy útoky na migranty a muslimy.

Přesto, pokud se již mluví o nějakém stíhání za šíření nenávisti, rozhodně ne o šíření nenávisti proti Rusku a proti občany zvolené hlavě státu.

Protizemanovskými peticemi se to jenom hemží. Urodilo se jich pomalu více než hub na podzim v lesích.

Shrňme si, co tyto petice prezidentovi republiky vytýkají a kdo s nimi přichází.

 

Neříká, co my – pryč sním…

Začněme peticí „Prezidente, odejděte“: „Prezident Miloš Zeman svými rozporuplnými výroky k sankcím proti putinovskému režimu v Rusku zadal důvodně podezření, že jedná spíše v zájmu nepřítele - putinského režimu, než v zájmu České republiky a jejích spojenců“, hlásá mimo jiné její text. Připojili se k ní například studentský vůdce z listopadu 1989 a pozdější senátor, Martin Mejstřík, místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský nebo bývalý spolumajitel a zakladatel portálu Centrum.cz Ondřej Tomek.

Jinými slovy je prezident republiky vyzýván k rezignaci proto, že má jiný názor, než ten, který zmínění petenti považují za jedině správný. Tito petenti by tedy měli předložit jediný hodnověrný důkaz o ruské invazi na Ukrajině. Předesílám, že fakta jsou taková, že podobný důkaz neexistuje.

Senátor Jim Inhofe z Oklahomy zveřejnil „fotografický důkaz ruských vojáků na Ukrajině“, aby protlačil svůj návrh zákona o poskytnutí amerických zbraní Ukrajině. Fotky dodala ukrajinská strana – a jednalo se o podvrh. Toto byla jasná snaha, jak vyvolat válku s Ruskem – přesto se „naši ochránci práv“ nijak nepobouřili. Pokládám za naprosto nepřijatelné, abychom podobné chování bagatelzivoali a mávli nad ním rukou – zvláště, odvoláváme-li se na „pravdu“. Člověku pak nezbývá, než se ptát, kdo vlastně – a co - zrazuje.

Pro některé české zavilé odpůrce Putina platí totéž, co pro odpůrce všech muslimů: Není důležité, že se to nestalo – ale mohlo se to stát.

Dále je zde petice zhrzeného umělce, J. Němce. Obsahuje následující body:

1. Miloš Zeman nehájí zájmy České republiky a dělá jí špatné jméno doma i v zahraničí.

2. Jedná v rozporu s dobrými mravy a zásadami slušného chování.

3. Je špatným příkladem pro občany České republiky.

4. Není pokračovatelem masarykovské tradice, i když se na ni často odvolává.

Tato petice je příkladem počinu, jak sesadit politika proto, že má jiný názor. Ani jeden z bodů není podložen důkazy – a ani jeden z bodů se netýká nějakého závažného pochybení ze strany prezidenta republiky.

Někdo může v kapitalismu považovat hájení zájmů domácích podnikatelů při vstupu na trhy nových velmocí jako zradu. Nezaměstnaní, pro něž se vytvoří nová pracovní místa, na to budou mít jiný pohled. Zajímalo by mě, jak si J. Němec představuje „zájmy České republiky“? Je zájmem České republiky, aby vyhlásila válku Rusku? Nebo aby trhy v Rusku a Číně přepustila jiným zemím? Aby se v ní zvyšovala míra nezaměstnanosti? Na tyto otázky by pan Němec měl odpovědět, aby bylo zřejmé, co je zájmem zmíněného pana Němce – a co zájmem České republiky. Obávám se, že jedno jaksi není kompatibilní s druhým.

Stejně tak je vágní, když tvrdíme, že někdo jedná v rozporu s dobrými mravy. Co má pan Němec konkrétně na mysli? Ze zcela totožného kadlubu je dále výkřik, že hlava státu je špatným příkladem pro občany. To není argument – to je emocionální výlev – opět ničím nepodložený. A stejně tak neobstojí výtka, že pan Zeman není pokračovatelem masarykovské tradice. Bylo by pomalu na celou knihu rozebírat, v čem všem Zeman na Masaryka navazuje – a v čem nikoli – ale to není cílem této statě. Podstatné zde je, že tato petice nepředstavuje věcnou výtku podloženou argumenty. Stačilo zkrátka říci, že pan Němec nemá pana Zemana rád. Proto ještě ale pan prezident nebude odstupovat.

Tragikomicky vyznívá petice J. Šinágla: „Lze důvodně předpokládat, že se prezident republiky dopouští opětovně i možné velezrady, ve spojení s cizí mocností, pokusem ohrozit a ovládnout demokratický systém země. Zejména jeho osobní, veřejnou podporou politiky komunistické Číny a Ruska, které se k bývalému komunistickému režimu přibližuje stále více. Senát by měl opět zvážit důvodné podání žaloby pro velezradu presidenta země, stejně jako tomu bylo u prezidenta Václava Klause. Jednání obou bylo a je odsouzeníhodné i z hlediska členství naší země v EU. Jejich vstřícné, nekritické a nedůstojné chování vůči Rusku, nese znaky úslužnosti až kolaborace.

Připomeňme si, že při neonacistické demonstraci 28. října 2005 podporující odsouzeného popírače holocaustu Ernsta Zündela se Jan Šinágl ze skupiny oponentů přesunul k neonacistům a s jejich megafonem požadoval svobodu projevu a demokratický prostor i jejich názorům.

Navrhuji Janu Šináglovi, aby zažaloval královnu Alžbětu II. – a potažmo celý kapitalismus, kdy se ekonomikou číslo jedna stala Čína.

Své místo na slunci si našli i „aktivisté“ ze Ztohoven. Důvody, proč ukradli prezidentskou standartu a nahradili ji obřími trenkami, shrnuli v následujících bodech:

vykazovat zdravotně postižené děti ze společného vzdělávání,

kundovat v médiích, aby odvedl pozornost od svého výletu oligarchovým soukromým tryskáčem,

jmenovat svým poradcem rozvědčíka Čínské lidové armády,

jmenovat jiným svým poradcem nevěrohodného obchodníka s ruskou ropou, který odmítá zveřejnit své CV,

držet ve funkci kancléře prezidenta ČR šmelináře bez bezpečnostní prověrky,

vzdávat hold armádě, která utopila studentské hnutí v krvi, na místě, kde se to stalo,

stýkat se s pochybnými diktátory,

nechat stíhat člověka, který po něm údajně měl hodit vejce,

zostouzet svou lží národního hrdinu, který přežil válku v koncentračním táboře,

vrávorat opilý nad českými korunními klenoty a vystavovat špinavé prádlo světu na odiv mnoha dalšími způsoby.

Projdeme-li si tyto body pečlivě, zjistíme, že se „aktivisté“ dopouštějí hned několika faulů. Vytvořili si určité schéma, co by být mělo – a co tomuto schématu neodpovídá, zavrhují jako špatné. Podsouvají prezidentovi republiky opilost, kterou nemohou doložit – a zcela ignorují dostupné lékařské zprávy potvrzující, že Miloš Zeman má problémy s motorikou. Presumpce neviny se nectí.

Zajímalo by mě, jak by přeložili výraz „pussy“ tak, aby šlo o věrný překlad slova. Pokud neuvedou kontext prezidentova prohlášení, vytrhávají nějaká slova z celku – a manipulují.

Místo vedení diskuse prezentují jediný pohled na věc s tím, že jakýkoli jiný je škodlivý. To platí například u inkluze handicapovaných dětí, které mohou být vystaveny nebývalému stresu, což může negativně ovlivnit kvalitu jejich života.

 

Tomu zelenou, tomu červenou?

Něčím se naše justice vyloženě nezabývá – a zabývá-li se, dozvíme se, že se nic nestalo – a že pachatelem byl nejspíš větříček. Jinými slovy – není v pořádku, pokud vrhání vajec na prezidenta či odcizení prezidentské standarty je považováno za něco, co nemá být stíháno.

Je zajímavé, že žena, která odcizila z muzea v České Lípě vzácnou hlavu, bude stíhána za krádež, třebaže se hlava nakonec do muzea vrátila - ale „umělci“ ze Ztohoven stíháni patrně nebudou, přestože existuje video jejich čin dokumentující a přestože standarta za několik desítek tisíc zmizela neznámo kam.

 

Demokracie? Jediný správný názor, žádná pluralita…

Na obranu jediného správného názoru vznikají různé „hodnotové think-tanky“. Jejich role j z logiky věci zřejmá – manipulovat s veřejným míněním a diktovat občanům, co si o čem mají myslet. Nezapomínejme, jakým způsobem se Janda vymezil vůči Miloši Zemanovi. To není objektivní kritika – to jsou spekulace, navíc popírající princip „presumpce neviny: „Téměř usnul u korunovačních klenotů, čímž se vysmál veškerým tradicím, ke kterým se český národ se svou systematickou ničenou historickou pamětí může odvolávat. Veřejně ponižoval respektovaného profesora literatury za jeho homosexualitu, kterou se akademik nebojí dávat veřejně najevo. Tím přímo a úmyslně povzbudil latentní xenofobii, kterou část společnosti cítí vůči všemu odlišnému. Cíleně uráží jednotlivé společensky důležité profese - novináře. Tím nezlepšuje jejich práci, ale cíleně likviduje důvěru lidí (nyní i s razancí úřadu hlavy státu) v důležitou součást demokratického systému - média.“ (Aktualizovaný seznam zločinů prezidenta Zemana na principech liberální demokracie a slušného vládnutí, janda.blog.ihned.cz, 2. 8. 2013).

Jak vidíme, Zemanovi odpůrci vesměs opakují to samé, jen v různých polohách a s odlišnou intenzitou. Vyčítají mu jiný názor – někteří by ho za jiný názor nejraději odvolali. Když ovšem přijde na argumentaci, co závažného spáchal, že by měl být odvolán (nechme stranou, že k jeho odvolání nejsou legislativní nástroje), dočkáme se toliko irelevantních výkřiků.

 

Stát na jednom pódiu?: Vadí… Působit na jedné škole? Nevadí…

Divadélko svého druhu nám v posledních dnech předvedla TOP09. Za bedlivého dozoru A. Schapira, jenž nechyběl na stranických sjezdech ANO ani ČSSD, se vymezila vůči M. Zemanovi. Na základě některých výroků by se „sluníčkáři roku“ mohli stát pánové Schwarzenberg a Kalousek. Má to jedinou vadu – program TOP09 zrovna humanistický není – neboť je tvrdě asociální – a mnozí voliči, které tato strana přitahuje, budou založeni podobně. Že by tedy volili stranu, která hlásá neomezený příliv migrantů s tím, že Kalousek nám to již na složenkách spočítá, se jeví jako nepravděpodobné. Co ale pan Kalousek nadělá, když se potřebuje za každou cenu vymezit vůči panu Zemanovi? Převlékl již řadu kabátů, proč by si tedy nestřihl roli humanisty? Nakonec, je expertem přes házení šavlí, ví, jaký estébák stál v čele „emérikn“ firmy, přesně ví, jakou kauzou se policie zabývat nesmí, fackami vychovává mládež, veršuje o odborářích, jak vezou fůru hnoje, radí historikům, jak nahlížet na bitvu u Lipan, má zkušenosti s padáky, co padají až příliš rychle – ovšem neberte to, když je to tak výhodné. Je to zkrátka všeuměl typu Járy Cimrmana. Jak ale tomuto „expertovi“ přes chemii, obranu a finance věřit křesťanský zápal? Asi tolik, jako ho můžeme věřit legendární postavě feldkuráta Katze.

Je ovšem tristní, že právě feldkurát Katz díky mediální masáži získává u některých lidí pověst uhlazeného nadporučíka Lukáše.

Ohrazuje-li se Kalousek proti Zemanově vystoupení na Albertově – a ne, že by nebylo, co kritizovat, měl by s podobným zanícením vystoupit proti Františkovi Váchovi.

Děkan Přírodovědecké fakulty, František Vácha (TOP 09) totiž M. Konvičku, který na podiu se Zemanem stál, výrazně podpořil: „Dneska je policie dost často zneužívaná k politickému boji a já ctím presumpci neviny… Všem jsem říkal, když po mně chtěli, abych Konvičku vyhodil, že neexistuje v zákoníku práce jediný paragraf, podle kterého bych mohl Konvičku vyhodit. Pokud bude odsouzený, pak si nechám udělat nějakou právní analýzu, jestli s ním na základě toho můžu vést nějaké kárné řízení, ale v tuhle chvíli určitě ne. Ani mě to nenapadlo.

Panu Váchovi zjevně nevadí, že se pan Konvička vyjádřil, že by část občanů zbavil jejich volebního práva. Ono je to vlastně podobné, jako když chce pan Putna každého, kdo nesouhlasí s mediální lží v případě hodnocení dění na Ukrajině, soudit jako prokremelského agenta.

„Nevím, nakolik nám přímo v České republice hrozí, ale my nejsme jenom ČR, my jsme součástí Evropy a v té Evropě tyto tendence nastávaly a nastávají. Takže rozumím obavám, ale určitě bych nevolil takovouhle formu. Na druhou stranu dneska je v politice známý ten, kdo je v médiích. A do médií se dostanete jenom tím, že budete buď excentrický, nebo neslušný. Taková je dneska doba“, dodal pan Vácha z TOP09 – a jinými slovy tak legitimizoval jakoukoli sprostotu, hlavně že pak bude člověk mediálně známým.

Všimněme si zde tří věcí:

Za prvé: Pan Konvička byl za své výroky na sociální síti obviněn až dlouho poté, kdy je publikoval. Vlastně až tehdy, kdy posloužil jako Zemanův štít proti těm, kdo by ho chtěli zase oblažit dávkou bílku se žloutkem. Nakonec, soudy krátce před výročím 17. listopadu rozhodly, že házení vajec na prezidenta republiky a vrchního velitele ozbrojených sil jsou přípustné.

Za druhé: Je-li stíhán pan Konvička, jak to, že není stíhán i např. pan Bartoš, který vybízí k odsunu všech muslimů? Například na demonstraci v Plzni ho očividně policie chránila. Důvodem možná bude to, že pan Bartoš nedělal deštník panu Zemanovi.

Za třetí: Pan Konvička nevystupuje proti antiruské propagandě. Když se rýsovaly obrysy rudokaretního puče 17. 11. 2014, pan Konvička prezidenta na Albertově ani na Klárově nehájil. Možná by řadu jeho potenciálních voličů tento fakt mohl zaujmout. Třeba je to jeden z hlavních důvodů, proč má dnes pan Konvička podporu u pana Váchy. Zní to přece hezky – IvČRN s podporou TOP09… Zbývá si jen položit otázku, jak by asi pan Konvička dopadl, kdyby poukazoval na neexistenci ruské invaze na Ukrajině.

Zatímco Konvička nalezne u ideologa TOP09 zastání, student, který si dovolí zabývat se ruským tiskem, nikoli.

 

Antimuslimská tvář TOP09

Další výrazná tvář TOP09, paní Chalánková, podepsala petici hnutí IvČRN.

Paní Chalánková se může distancovat od IvČRN (Islám v ČR nechceme), ale nikoli od textu, jenž vědomě podepsala. V tomto textu se mimo jiné uvádí, že: „V hromadném přijímání kulturně velmi odlišných, zejména muslimských imigrantů, ale spatřujeme obrovské bezpečnostní a ekonomické riziko pro naši zemi i její demokratické zřízení. V případě, že Evropská komise bude přes odpor ČR vynucovat, legislativně či jakýmkoliv jiným způsobem, umísťování imigrantů (uprchlíků) v ČR, žádáme Vládu ČR a Parlament ČR, aby iniciovaly kroky k vypsání národního referenda v této otázce.“

Tím, že paní Chalánková podepsala tuto petici, udělala hloupost. Hloupost uděláme v životě občas každý. Názor je dnes v TOP 09 jednotný, jsem si jist, že i paní Chalánková dnes chápe, že referendum o kvótách je populistický nesmysl“, vyjádřil se lídr TOP09. Jak si pan Kalousek může být hodnotovým posunem u paní Chalánkové jistý? Že by zde zapůsobilo podobné osvícení jako u několika exposlanců za ODS, kteří po „náhlém prozření“ pustili dál „daňový balíček“, proti němuž tvrdě brojili – a tím Nečasově kabinetu umožnili přijetí tzv. církevních restitucí?

Již se objevily hlasy na podporu paní Chalánkové, které tvrdí, že toliko vyjádřila svůj odpor vůči kvótám, ale distancovala se od myšlenek hnutí. Jedna z hlavních myšlenek tohoto hnutí je ovšem obsažena v samotném znění petice: „V hromadném přijímání kulturně velmi odlišných, zejména muslimských imigrantů, ale spatřujeme obrovské bezpečnostní a ekonomické riziko pro naši zemi i její demokratické zřízení.

Jinými slovy, u paní Chalánkové by se omlouvalo něco, co je „zlem“ u prezidenta Zemana, což by jenom navazovalo na nepokrytou faleš a pokrytectví K. Schwarzenberga.

 

Oč na Ukrajině běží?

Při posuzování dění na Ukrajině v širších souvislostech bychom měli mít na paměti dvě okolnosti. Za prvé je třeba hledat fakta a nevytvářet ideologický obraz zlého padoucha a hodného ochránce. Za druhé bychom neměli podléhat idealizaci toho, koho vnímáme v konfliktu jako oběť – a zejména bychom se měli ptát, jaká jsou ke stávajícímu systému (jenž z podstaty svého založení tluče na válečné bubny) alternativy. Kromě nebezpečí vyvolání třetí světové války bychom se měli varovat i „falešných spasitelů“ či „pseudoalternativ“, jež de facto ke stávajícímu stadiu kapitalismu alternativami nejsou.

 

Křivý obraz mainstreamu

Všimněme si, jak nám média servírují jednostranný výklad dějin. Nedozvíme se, jak USA podporovaly Husajna, Kaddáfího či Asada v dobách, kdy tito vůdci představovali skutečné nebezpečí pro své i okolní země. Spojenými státy byli napadeni v době, kdy byli neškodní. Média se neznepokojila, když se USA vrhly pod hlavičkou zfalšovaných a z prstů vycucaných důkazů na Irák, z něhož učinily rozvrácenou zemi, z níž prchají i policisté. Zato se znepokojí, když se v Sýrii snaží vojensky angažovat Rusko. Nechme nyní stranou rizika potenciálních ruských operací v Sýrii – ale ptejme se, proč média v podobném duchu nebila na poplach v Iráku či Libyi.

 

Která nenávist je ta pravá?

Za vrchol pokrytectví pokládám, pokud na jednu stranu plesáme, že je pan Konvička konečně obviněn za šíření nenávisti – a jiné projevy šíření nenávisti přecházíme pokrčením ramen či je ještě hájíme jako správné: Neměli bychom vymazat z paměti Macháčkovu rasistickým podtextem zavánějící formulaci: „Rus lže běžně ve všední den i v neděli, když to potřebuje, i jen tak pro potěšení či zábavu.“ Co by si asi vyslechl M. Konvička, kdyby napsal totéž tvrzení o muslimovi?

 

Martin C. Putna v České televizi otevřeně řekl, že by prokremelští stoupenci měli jako zrádci stanout před soudem:Považuji ho (Rusko) za nesmírné nebezpečí. Rusko stojí před hrozbou velké ekonomické krize. A tváří v tvář této hrozbě se Putin snaží vybudit a vybičovat starý ruský nacionalismus a krmit národ vidinou obnoveného Sovětského svazu. Jistě, Putin si nejdříve brousí zuby na bývalé sovětské republiky, kde Ukrajina hraje dominantní roli. Zrovna tak by ale rád dostal pod ekonomickou a politickou dominanci bývalé satelity včetně nás. Jako bývalý důstojník KGB se snaží oživit staré špionážní sítě a vytvářet páté kolony v demokratických státech. A že loví v nejkalnějších vodách české společnosti, o tom svědčí různí ti „přátelé Ruska“ a další vynořivší se spolky putinovců. Někteří tu šíří putinovskou propagandu vysloveně goebbelsovského rázu.“ To je zjevná snaha, jak kriminalizovat lidi s opačným názorem, nehledě na argumenty, které předkládají. Hledal bych-li zde paralelu, nalezl bych ji u Konvičkova nehorázného požadavku, aby části populace bylo znemožněno volit.

Bagatelizovány by neměly být ani nenávistné výroky na adresu prezidenta republiky. Výroky, které v podstatě vybízejí k jeho svržení. Zemanovo odstoupení s tím, že se údajně dopustil vlastizrady výroky, že na Ukrajině probíhá občanská válka – a nikoli ruská invaze, požadovali například M. Kocáb či J. Štětina. Petice „distancujících se“ mj. hlásá: „Ostentativně tak (Zeman) dává najevo, že prohlášení ruské strany považuje za hodnověrnější než stanovisko našich partnerů z EU a NATO, mluví výhradně za sebe, nikoli za naše občany. Od takového výroku se ostře distancujeme."

Zřejmě je zločinem mít jiné stanovisko než EU a NATO. Prezident Zeman by se potom měl dotázat, jakou že vlast to vlastně zradil. Že by tu americkou?

Pan Štětina, který se netají svou láskou k fašistickému praporu AZOV, šíří bludy, že jsme prý dávno ve válce s Ruskem (slabší povahy by se mohli nechat verbovat do armády či shánět potraviny na deset let dopředu): „Prezident Zeman asi neví, že Rusko vyhlásilo Evropě, to jest i nám, hybridní válku… Jestliže ve válce někdo jedná jako český prezident Zeman, je namístě použít slovo zrada.

 

Hysterie škodí míru…

Jsem přesvědčen, že fakty nepodložená protiruská hysterie je škodlivá. Vytváří umělého protivníka – nepřítele – kterého máme nenávidět – a máme snad být i ochotni proti němu bojovat a v tomto boji padnout. Odsuzujme všechny ty, kdo tuto nenávist šíří a propagují – a kteří společnost infikují antiruským strachem. Buď nám zkrátka vadí šíření nenávisti jako takové, pak se to vztahuje na kohokoli, nebo potřebujeme toliko účelovou hůl na vybraného psa, jehož chceme bíti. To ale pak již nemá s demokracií nic společné.

Stáváme se selektivní společností, která má svého „korupčníka“ Ratha a svého „nenávistníka“ Konvičku, zatímco řada korupčníků i nenávistníků se nám denně vysmívá do tváře. Slyšíme, že prezident Zeman rozděluje společnost. Nejspíš tím, že vybízí k diskusi, která ale nepřichází. Místo toho se mediální, akademická a umělecká fronta snaží naši společnost rozparcelovat a poštvat proti sobě s jednoduchým mottem: Za vše může Zeman.

Proč se tak děje? Západu pomalu padá maska – a na to, co se odhaluje, není vůbec pěkný pohled. Statisíce a miliony mrtvých v Iráku a Libyi v důsledku nesmyslných vojenských tažení, rozvrácené země bez perspektivy, „boj proti terorismu“, který terorismus naopak rozdmýchává. Běda, kdyby ruské operace lidem ukázaly, jaký byl americký boj proti terorismu podvod.

Bubny ženoucí nás do války rezonují naplno. Je otázkou, zda poslušně vykročíme vstříc vlastní zhoubě – nebo se válkychtivým kruhům postavíme. Heslo „Nemyslíš, zaplatíš“ zde získává přímo osudný rozměr.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 04 Prosinec 2015 12:49 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB