Čtěte bibli, tam to všechno je...


Na církevních školách v USA přihořívá. Kamenem úrazu je otázka původu člověka. Spor, který se rozhořel v koleji v Bryan, zaznamenal deník New York Times.

 

 

 

 

Církevním hodnostářům již nestačí dosavadní stručná teze, která zavazuje učitele, aby učili, že „původ člověka byl dán Bohem“, nýbrž trvají na explicitní formulaci hlásající, že „Adam a Eva byly historické bytosti vytvořené Bohem zvláštním tvůrčím aktem („formative act“), a nikoliv z dříve již existujících forem“. Někteří učitelé namítají, že školy nemají být zaměňovány za církevní instituce, že existuje akademická svoboda. Naproti tomu utužovatelé víry a discipliny namítají: „Akademická svoboda není sakrosanktum. V křesťanských školách všechno musí být podřízeno Bohu.“

Před časem jsem si opatřil učebnici starověku Geschichte des Alterthums, určenou středním školám a sebevzdělání, která vyšla v roce 1855 ve Freiburgu, městě, které proslavil „největší německý filozof 20. století“ Martin Heideggger. Neučil-li se z této učebnice on sám, pak určitě jeho rodiče. Tuto příručku doporučuji konzervativním duchovním a učitelům na amerických církevních školách, aby si ji přeložili, protože její autor Johannes Bumüller biblické slovo nejen ctil, ale také náležitě rozvedl. Hle, jak se plasticky a vzletně vcítil do Adamova cítění a myšlení: „Jaké myšlenky musely ovládat prvního člověka, který byl svědkem vlastního stvoření, který vnímal první okamžik svého bytí (Dasein)! Poznal svého nebeského otce, jehož dech ho oživil, sdílel tedy první Zjevení, Prazjevení.“ S podobným zaujetím dr. Bumüller líčí stvoření Evy, pramáti lidstva, a šťastný život prvních lidí v ráji. „Pečeť božství jim byla vštípena, a z jejich tváří zářila nesmazatelně posvěcená podoba Stvořitele jako nadzemské světlo, zatímco řeč, hlasatel boží, zvěstovala sílu, kterou duch vládne nade vším, co je pouze hmotou a tělem.“ Vidíte, novodobí jazykovědci a filozofové, jak je vaše mudrování nad otázkou, jak vznikla řeč, plytké proti jednoduché formulaci – „řeč je hlasatel boží“? A jak pohanský básník Ovidius své velebení Ráje, Zlatého věku, oslabil a zpřízemnil pozemšťanskou ideou svobody, volnosti, přirozenosti! – „Nejdříve zlatý věk nastal, kdy člověk zákonů prost, / bez soudců svobodně žil a právo uctíval sám.“

Dovolte ještě ocitovat z německé učebnice pasáž, v níž je přesně řečeno, co tane na mysli dnešním americkým (ale možná i německým, polským nebo českým) strážcům čistého biblického ohně: „Vyprávění bible nebere ohled na to, co vědci dnes a dříve zkoumají a říkají o přírodě, která se jim zjevuje vždy jen ve zlomcích, ale nikdy ne v celku; ono přenechává lidem bez omezení pozemské pole, když jim vyložilo odkud pochází všechno, co je, jeho bytí a jeho trvání, a obrací se k činům a útvarům božím, jimiž On si přeje lidské pokolení vést k vyššímu životu a k nadzemským cílům.“

Jen nevím, jak si doslovní vykladači Písma poradí s některými pasážemi. Uvedu příklad z knihy Jozue, kde je vylíčen průběh bitvy Izraelců s Emorejci. Protože Jozue potřeboval delší den, aby mohl nepřátele na hlavu porazit a pobít, požádal Hospodina, aby zastavil chod slunce. Hospodin prosbu vyslyšel, a „slunce stálo v polovině nebes a nepospíchalo k západu po celý den. Nikdy předtím ani potom nebylo dne, jako byl onen. Aby Hospodin tak vyslyšel něčí hlas, neboť Hospodin bojoval za Izraele.“ (Josue 10, 13). Tato pasáž dokazuje, že se slunce otáčí kolem země, ale také, že jednou se z boží vůle tento pohyb na několik hodin zastavil. Bůh suď, jednou se snad astronomům v církevních institucích podaří pomocí nových přístrojů a měřítek přesně určit zmíněný mimořádně prodloužený den, najít jeho místo na chronologické přímce pozemského času. Jak říká vypravěč Gogolovy povídky v závěru povídky Nos – připomínám, že jde o podivuhodný příběh, kdy se nos majora Kovaljova, uřízlý neopatrným lazebníkem, proměnil v živou bytost – „říkejte si, co chcete, ale podobné události se na světě dějí – sice zřídka, ale dějí.“

 

Autor je historik

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Úterý, 01 Červenec 2014 11:59 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB