Hnutí za nezávislost Biafry

(junglejournalist)Převážná většina afrických států vznikla v roce 1960, kdy získalo nezávislost hned 17 subsaharských států. Africké státy se ustavovaly na základě rezoluce de jure, na základě vnějších tlaků a mezinárodního dění. Nevznikaly tedy zevnitř, jako například státy evropské, které byly výsledkem národních hnutí a ideologie práva na sebeurčení specifických evropských národů. 

Překvapivě ale platilo, že se africké státy nerozpadaly, naopak, byly považovány za jedny z nejstabilnějších, přinejmenším z hlediska uchování hranic. Vše se ale změnilo v 90. letech, kdy Afrika prošla demokratizačním procesem, který vyvolal i četné separatistické tendence. Hned v první polovině 90. let se Somálsko rozpadlo na tři celky a Puntland se Somalilandem od té doby nepřetržitě žádají OSN o uznání nezávislosti. V roce 1999 vyhlásil svou nezávislost anglofonní Kamerun na severozápadě a jihozápadě Kamerunu „tradičního“. V roce 2011 jsme byli svědky vzniku nejmladšího státu světa, Jižního Súdánu. Tento fenomén se dnes týká většiny afrických států a v posledních letech se k životu probudila i myšlenka obnovení Biafry v Nigérii.

Se stoupajícími útoky Boko Haram v Nigérii sílí deprivace obyvatel Biafry a s tím i jejich snahy o obnovení historického celku Biafra. Území se nachází na jihozápadě Nigérie, která vyhlásila nezávislost v roce 1967, je bohaté na ropu a ihned po vyhlášení nezávislosti tam propukla občanská válka, v níž bylo za pouhé tři roky zabito na 3,5 milionu Biafřanů. Současné snahy o obnovení Biafry vycházejí z pocitu strachu o vlastní bezpečnost, ale také z nacionalistického cítění práva na vlastní stát. Na území jihozápadní Nigérie žije národ Ibo/Igbo se svým specifickým jazykem a náboženstvím. Právě jeho příslušníci na začátku 21. století založili organizaci Původních obyvatel Biafry, která se snaží sjednotit všechny Biafřany i mimo území Nigérie. Jelikož spousta Nigerijců žije v diaspoře po celém světě, působí organizace všude po světě. Měla jsem možnost účastnit se jejich schůzky v České republice a dovolili mi publikovat tento článek.

Česká pobočka organizace Původních obyvatel Biafry byla založena v roce 2011 a má kolem 50 členů. Jsou řádně zaregistrovaní u českého soudu a OSN. Scházejí se pravidelně dvakrát měsíčně a jednou měsíčně se pořádá celonárodní schůzka. Tento měsíc se bude konat v Londýně, kde zástupci každé země, v níž organizace existuje, diskutují o záležitostech Biafry. Samozřejmě také spolupracují s Biafřany v Nigérii.

Mě především zajímaly cíle této organizace. Jejich primárním cílem je obnova Biafry na základě sebeurčení specifického národa. Podle lídrů organizace jsou Biafřané ostatními občany Nigérie neustále napadáni, což je v příkrém rozporu k jejich právu na bezpečnost. Také nesouhlasí s neustálým vykořisťováním svého ropného území a s vysokou mírou korupce nigerijské vlády. Dalším problémem je znečišťování prostředí z těžby ropy. Jejich snahou je zajištění lepšího života pro svůj lid a své děti. Na otázku, zda by se vrátili zpět do Nigérie, kdyby Biafra získala větší nezávislost, většina odpovídá, že ano. „Bojujeme za vznik Biafry, abychom se mohli vrátit domů,“ vysvětlil mi jeden Biafřan.

V souvislosti se vznikem separatistických a nacionalistických hnutí v Africe mě napadají dvě otázky. Mají Afričané právo na sebeurčení svých národů, tak jako měli Evropané? A máme my právo jim toto právo upírat? OSN vznikla na základě obrany suverenity národních států, těm africkým se ale stále jen diktuje, jak mají vypadat a jak se mají chovat. Na druhou stranu jsme svědky rozdělení Súdánu a ihned po vzniku Jižního Súdánu tam propukla občanská válka, která má na svědomí miliony mrtvých a miliony lidí vyhnaných z jejich domovů. Máme chránit národní zájmy různých skupin Afričanů nebo předcházet zbytečně zničeným životům, a tak potlačovat vývoj Afriky?

Na otázku, jaké mají Biafřané metody k získání nezávislosti, mi odpověděli, že zatím používají diplomatické prostředky, „ale s postupující vzrůstající nebezpečnou situací v Nigérii jsme ochotni přistoupit i k násilným prostředkům, abychom ochránili naše občany.“

Situace, kterou nyní prochází Afrika, není lehce řešitelná a rozhodnutí, co je správné, je o to těžší, když lidé přicházejí o život. Pokud by OSN uznala nezávislost Biafry, co zaručí, že se zde nestrhne boj o moc nebo o přírodní zdroje? A naopak, jak dlouho můžeme oddalovat tyto specifické národní snahy, které asi budou sílit s rostoucí politickou nestabilitou afrických států. Africké režimy se uvolňují, poslední diktátoři umírají, a tak zde vzniká prostor pro vznik různých zájmových skupin. Také ale záleží na tom, jak se různé africké skupiny naučí mezi sebou kooperovat bez násilí.

 

Autorka je afrikanistka

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pondělí, 14 Červenec 2014 07:11 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB