Jazykář Literární noviny | měsíčník pro kritické myšlení. Literární noviny vychází poslední čtvrtek v měsíci. http://literarky.cz/blogy/jazyka Sat, 19 Jan 2019 22:18:52 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management cs-cz Když po třetím pokračování běží pátý případ http://literarky.cz/blogy/jazyka/23575-kdy-po-tetim-pokraovani-bi-paty-pipad http://literarky.cz/blogy/jazyka/23575-kdy-po-tetim-pokraovani-bi-paty-pipad

Jazykář 01 2017Pan Novák si četl první případ Harryho Holea a pak se s dětmi v televizi podíval na třetí pokračování Harryho Pottera. Zdánlivě neproblematické souvětí informující o večeru pana Nováka může způsobit problémy v pochopení.

]]>
Juan Zamora Jazykář Sat, 21 Jan 2017 06:48:14 +0000
Kdo je vigilante? http://literarky.cz/blogy/jazyka/23397-kdo-je-vigilante http://literarky.cz/blogy/jazyka/23397-kdo-je-vigilante

Jazykář 13 2016Kdo má zálibu v anglickojazyčných superhrdinských  komiksech, filmech či seriálech, jistě mu není cizí slovo vigilante [vidžilænti]. Referuje se jím k hrdinům, jako jsou Spider-man, Daredevil, Batman nebo Arrow. Všichni uvedení jsou civilisté, kteří se rozhodli vzít do rukou spravedlnost a ochraňovat své spoluobčany před zločinnými živly. I když mají dobré úmysly, jejich jednání stojí za hranou zákona, a proto svou identitu zpravidla ukrývají pod maskou.

]]>
Klára Dvořáková Jazykář Sun, 18 Dec 2016 06:53:25 +0000
Úplně nejvíc nejlepší jazykový koutek http://literarky.cz/blogy/jazyka/23230-upln-nejvic-nejlepi-jazykovy-koutek http://literarky.cz/blogy/jazyka/23230-upln-nejvic-nejlepi-jazykovy-koutek

Jazykář 12 2016Chceme-li v češtině vyjádřit, že nějaká vlastnost dosahuje své maximální hodnoty, využíváme k tomu stupňování přídavných jmen. Většinou se utváří třetí stupeň adjektiv pomocí předpony nej- a přípony -ejší/-ější: veselý – nejveselejší, žádaný – nejžádanější, méně často pomocí přípony -ší: krátký – nejkratší.

]]>
Klára Dvořáková Jazykář Sat, 19 Nov 2016 07:00:07 +0000
Neurvalá (ne)stvůra aneb o nadbytečné předponě ne- http://literarky.cz/blogy/jazyka/22981-neurvala-nestvra-aneb-o-nadbytene-pedpon-ne- http://literarky.cz/blogy/jazyka/22981-neurvala-nestvra-aneb-o-nadbytene-pedpon-ne-  

Jazykář 11 2016V češtině máme velké množství výrazů, které obsahují předponu ne-. Většinou vznikají jako odvozeniny od různorodých slov, přičemž tato odvozená slova nabývají po přidání předpony záporného významu: bezpečínebezpečí, dávnonedávno, dostatnedostat, jistotanejistota, nápadnýnenápadný, přítelnepřítel, shodnout se neshodnout se, vděčnýnevděčný

]]>
Klára Dvořáková Jazykář Sun, 23 Oct 2016 06:32:53 +0000
Letadlem na zálety http://literarky.cz/blogy/jazyka/22897-letadlem-na-zalety http://literarky.cz/blogy/jazyka/22897-letadlem-na-zalety  

Jazykář 10 2016V dnešním jazykovém koutku provedeme malé pátrání po významu a původu slov. K sepsání tohoto příspěvku mě inspiroval dotaz, který mi položila tazatelka jazykové poradny. Její otázka se zprvu nezdála nijak záludná, zajímalo ji, zda jsou slova záletník a letět příbuzná.

]]>
Klára Dvořáková Jazykář Sun, 09 Oct 2016 06:03:45 +0000
Bez servítků, nebo bez servítek? http://literarky.cz/blogy/jazyka/22500-bez-servitk-nebo-bez-servitek http://literarky.cz/blogy/jazyka/22500-bez-servitk-nebo-bez-servitek  

Jazykář 09 2016Už jste někdy slyšeli rčení nebrat si servítky? Předpokládám, že ano. Dále se domnívám, že také víte, co znamená. Pro pořádek však jeho význam připomenu: Tento frazém popisuje situaci, kdy někdo mluví otevřeně, bez obalu a bez ohledu na druhé sděluje svůj názor. Zamysleli jste se však někdy nad tím, co jsou servítky, o nichž se v daném rčení hovoří?

]]>
Klára Dvořáková Jazykář Sat, 30 Jul 2016 05:46:25 +0000
Prachdědeček prasprostě podvádí v kartách http://literarky.cz/blogy/jazyka/22268-prachddeek-prasprost-podvadi-v-kartach http://literarky.cz/blogy/jazyka/22268-prachddeek-prasprost-podvadi-v-kartach

Jazykář 08 2016Předponu pra- nalezneme v češtině u nemalého množství slov. Slovník spisovného jazyka českého jí přiděluje tři významy.

]]>
Klára Dvořáková Jazykář Sat, 18 Jun 2016 06:30:51 +0000
Z deště pod okap http://literarky.cz/blogy/jazyka/22103-z-det-pod-okap http://literarky.cz/blogy/jazyka/22103-z-det-pod-okap Jazykář 07 2016Frazémy dostat se z bláta do louže nebo z deště pod okap jistě nejsou pro čtenáře Jazykáře neznámé. Oba nesou stejný význam, používají se tehdy, když se někdo v nepříznivé situaci dostane do situace stejně špatné, někdy dokonce i horší. Pokud si místo do louže stoupnu do bláta, budu mít promočené boty tak jako tak. Když se za deště postavím pod okap, stejně zmoknu. Nebo ne?

]]>
Klára Dvořáková Jazykář Sat, 21 May 2016 06:06:00 +0000
O hamburgerech bez ham- http://literarky.cz/blogy/jazyka/21889-o-hamburgerech-bez-ham- http://literarky.cz/blogy/jazyka/21889-o-hamburgerech-bez-ham- Jazykář 06 2016Před pár dny jsem si k obědu naordinovala hamburger ve své nejmilejší restauraci. Vegetariánské restauraci. Jak asi tušíte, žádné ham, tedy šunka nebo cokoli masového, se v útrobách housky nenacházelo. Mějme na paměti, že úplně původně znamenal hamburger „hamburský řízek“, jak uvádí Jiří Rejzek v Českém etymologickém slovníku, leč časem začal být tento název spojován s anglickým slovem ham pro šunku. Na lístku restaurace, kde jsem lovila oběd, ovšem opravdu stálo hamburger z červené řepy a mě napadlo, že podobná situace, kdy se původní motivace názvů pokrmů vytratila, není nikterak ojedinělá a že by nemuselo být nezajímavé se nad tím chvilku pozastavit.

]]>
Hana Prokšová Jazykář Sat, 16 Apr 2016 06:00:35 +0000
Jak řecký ministr nazval Makedonii Makedonií http://literarky.cz/blogy/jazyka/21808-jak-ecky-ministr-nazval-makedonii-makedonii http://literarky.cz/blogy/jazyka/21808-jak-ecky-ministr-nazval-makedonii-makedonii Jazykář 05 2016Nedávno se v médiích objevila zpráva, že řecký ministr pro migrační politiku nabídl premiérovi svou rezignaci. Z hlediska politického se jistě jedná o důležitou zprávu, mě však zaujala i po stránce jazykové. Důvodem pro podání rezignace byla totiž skutečnost, že ministr nazval Makedonii Makedonií.

]]>
Klára Dvořáková Jazykář Sat, 02 Apr 2016 06:18:28 +0000