Úplně nejvíc nejlepší jazykový koutek


Jazykář 12 2016Chceme-li v češtině vyjádřit, že nějaká vlastnost dosahuje své maximální hodnoty, využíváme k tomu stupňování přídavných jmen. Většinou se utváří třetí stupeň adjektiv pomocí předpony nej- a přípony -ejší/-ější: veselý – nejveselejší, žádaný – nejžádanější, méně často pomocí přípony -ší: krátký – nejkratší.

 

 

U malé skupiny jmen zakončených na -ký se toto zakončení mění na -čí: tenký – nejtenčí. Jen v některých případech si mohou dlouhé a krátké tvary konkurovat: čistýnejčistší i nejčistější, hebkýnejhebčí i nejhebčejší. Maximální hodnotu vlastnosti můžeme vyjádřit i jiným způsobem, a to kombinací příslovce nejvíc, nejvíce s přídavným jménem v základním stupni. O člověku, jenž toho přečetl více než kdo jiný, tak můžeme říci, že je nejvíc sečtělý (ale i nejsečtělejší), ze starých, hlučných strojů zase můžeme vybrat ten nejvíc rachotící.

Ačkoliv by bylo možné popsat problematiku stupňování přídavných jmen podrobněji a přesněji, spokojme se v tomto koutku s omezeným výkladem. Důležité je, že by se uvedené postupy neměly kombinovat – v praxi k tomu však dochází. Stále častěji se setkávám s formulacemi, v nichž se kumulují jazykové prostředky pro vyjádření maximální možné míry: Máš ty nejvíc nejkrásnější oči. Každý je nějaký a posuzovat někoho podle vzhledu je nejvíc nejhloupější. Pan Marián je nejvíc nejhodnější. Tak tohle je ta nejvíc nejtrapnější písnička. Neobvyklé není ani rozšíření této konstrukce o výraz podporující vyjádření maximální hodnoty: A on nás odnesl na naše úplně nejvíc nejmilejší místo na světě. Cestování je pro ně úplně nejvíc nejhorší zážitek. Superman je pro mě naprosto nejvíc nejnudnější superhrdina.

Tyto konstrukce se objevují zpravidla v neformálních, neoficiálních textech zveřejněných na internetu, a to v různých diskusních fórech, na sociálních sítích, soukromých blozích či webech cílících na mladší čtenáře. Ačkoliv to nemohu tvrdit s jistotou, domnívám se, že právě mladí lidé sahají po gramaticky nenáležité konstrukci nejčastěji. Kombinace tvaru třetího stupně přídavného jména s příslovcem nejvíc však není zcela bezúčelná, pojí se s ní totiž výrazný citový příznak. Toho jsou si tvůrci textů pravděpodobně vědomi, když využívají danou konstrukci především v textech, v nichž se výrazně projevuje autorova osobnost a kreativita.

Na závěr je nutno poznamenat, že v neoficiálních, neformálních či soukromých textech, při jejichž tvorbě se nekladou meze kreativitě a které nejsou nijak přísně normovány, může tento prostředek nalézt své uplatnění. Avšak do kultivovaných projevů, ať už psaných, či mluvených, rozhodně nepatří.

 

Autorka pracuje v Ústavu pro jazyk český AV ČR.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB