Neurvalá (ne)stvůra aneb o nadbytečné předponě ne-


 

Jazykář 11 2016V češtině máme velké množství výrazů, které obsahují předponu ne-. Většinou vznikají jako odvozeniny od různorodých slov, přičemž tato odvozená slova nabývají po přidání předpony záporného významu: bezpečínebezpečí, dávnonedávno, dostatnedostat, jistotanejistota, nápadnýnenápadný, přítelnepřítel, shodnout se neshodnout se, vděčnýnevděčný

 

 

Možnosti tvorby takových slov jsou takřka neomezené. Tato informace milovníky českého jazyka asi nijak nepřekvapí ani příliš neoslní. Všimli jste si však někdy, že existují výrazy, v nichž předpona ne- význam nemění?

U některých slov lze vzhledem k jejich významu prohlásit připojenou předponu ne- za nadbytečnou. Od stvůry označující ‚zrůdu‘ či ‚netvora‘ není třeba utvářet nestvůru, protože základové slovo má samo o sobě negativní význam. To samé platí i pro nesvár, neboť význam ‚spor, rozepře‘ nese už samotný svár. Přesto se užívají jak slova stvůra a svár, tak slova nestvůra a nesvár a všechna je nalezneme i ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost. V češtině tedy existují příbuzné výrazy se stejným, případně velmi podobným významem, lišící se přítomností či nepřítomností předpony ne-. To, že jsou tato slova obecně zaměnitelná, však neznamená, že by bylo možné je zaměňovat vždy, např. spojení jablko nesváru působí oproti běžně užívanému jablku sváru přinejmenším podivně.

Dále můžeme vydělit skupinu slov, u nichž lze považovat uvedenou předponu za nadbytečnou z historických důvodů. Neurvalý s významem ‚surový, hrubý‘ má původní podobu urvalý, jež se vykládá jako ‚ten, kdo se urval od šibenice‘ nebo se spojuje se slovesem urvat se ve smyslu ‚osopit se‘. Základ slova neplecha se dává do souvislosti s ruským plochój ‚špatný‘ nebo polským płochy ‚neklidný, lehkomyslný‘, předponu ne- lze tedy i ve slově neplecha chápat vzhledem k jeho původu jako nadbytečnou. V těchto slovech však nemůžeme ne- vypustit, neboť výrazům urvalý či plecha by nikdo nerozuměl. A byla by škoda, kdyby se právě toto nedorozumění stalo důvodem (ne)sváru.

Autorka pracuje v Ústavu pro jazyk český AV ČR.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB