Letadlem na zálety


 

Jazykář 10 2016V dnešním jazykovém koutku provedeme malé pátrání po významu a původu slov. K sepsání tohoto příspěvku mě inspiroval dotaz, který mi položila tazatelka jazykové poradny. Její otázka se zprvu nezdála nijak záludná, zajímalo ji, zda jsou slova záletník a letět příbuzná.

 

 

Slovem záletník lze označit nevěrníka, muže s větším množstvím milostných pletek, ženu bychom nazvali záletnicí. S představou, že tito lidé jsou značně přelétaví, tedy nestálí, a opakovaně si zalétají pro milostné povyražení jinam než ke svým partnerům, jsem vyslovila domněnku, že slova příbuzná jsou. Jen pro jistotu jsem se rozhodla ověřit si svůj závěr v Českém etymologickém slovníku – a jak možná tušíte, byla jsem jím vyvedena z omylu.

Podle této publikace, věnované původu slov, záletník či zálety nesouvisí se slovesem letět, nýbrž se staročeským slovem letný s významem ‚důvěrný, přátelský, milostný‘ a staroslověnským jestь lětь, tedy ‚je dovoleno, je volno‘. Však jsou také milostné avantýry záletníků spojené s určitou touhou po volnosti… S ohledem na etymologii slov tedy nelze považovat slova záletník a letět za příbuzná, podobně jako není na jazykové rovině příbuzný ani zelený vodník s prohnaným podvodníkem nebo vysokoškolské koleje s kolejemi, po nichž jezdí vlak.

V souvislosti s létáním jsem si vzpomněla ještě na jednu zajímavost, o kterou bych se s vámi ráda podělila, a sice na proměnu významu slova letadlo. Dnešní mluvčí si ho spojují se ‚zařízením schopným létat‘ či ‚zařízením sloužícím k dopravě vzduchem‘, avšak nebylo tomu tak vždy. V Malém staročeském slovníku nebo v Jungmannově slovníku se můžeme dočíst, že slovem letadlo se v minulosti označovalo nikoliv zařízení, nýbrž tvor schopný létání – pták! Pokud bychom však v současné době zařadili vrabce, holuba, kanárka, sýkorku či jiného opeřence mezi letadla, asi by to vyvolalo pochybnosti o našem duševním zdraví. Holt letadla už nejsou, co bývala.

 

Autorka pracuje v Ústavu pro jazyk český AV ČR.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB