Bez servítků, nebo bez servítek?


 

Jazykář 09 2016Už jste někdy slyšeli rčení nebrat si servítky? Předpokládám, že ano. Dále se domnívám, že také víte, co znamená. Pro pořádek však jeho význam připomenu: Tento frazém popisuje situaci, kdy někdo mluví otevřeně, bez obalu a bez ohledu na druhé sděluje svůj názor. Zamysleli jste se však někdy nad tím, co jsou servítky, o nichž se v daném rčení hovoří?

 

 

Dnes se běžně užívá spojení nebrat si servítky, méně často se můžeme setkat se starší variantou nebrat si servítek. Servítek je z dnešního pohledu slovo zastaralé a je jiným výrazem pro ubrousek. Pokud si někdo nebere servítek, znamená to tedy doslova, že si nebere ubrousek. Frazém se také zřídka objevuje v podobě nedat si servítek před ústa, nedat si servítek před hubu. Od nezakrývání úst se tak v daném frazému dostáváme k otevřenému vyjadřování, sdělování něčeho tak říkajíc na plnou hubu.

Co mě při pátrání po původu tohoto slovního obratu překvapilo nejvíce, bylo zjištění, že servítek nebo servítky jsou v daném slovním spojení rodu mužského. Intuice mi totiž našeptávala, že ve spojení nebrat si servítek se sloveso pojí s podstatným jménem rodu ženského, čísla množného, a to ve tvaru 2. pádu (podobně jako ve spojeních nemít pochyb nebo neznat mezí). Ve shodě s tím jsem ve spojení nebrat si servítky vnímala servítky jako podstatné jméno rodu ženského, čísla množného, tentokrát ve tvaru 4. pádu (podobně jako nemít pochyby, neznat meze). Na základě toho jsem pak vytvářela spojení typu říkat něco bez servítek namísto náležitého říkat něco bez servítků. A kdybych musela utvořit tvar 1. pádu jednotného čísla, měl by podobu servítka, nikoliv servítek, jak uvádějí výkladové slovníky češtiny. Na více než třiceti přátelích jsem si ověřila, že nejsem zdaleka jediná, kdo servítky přiřazoval k ženskému rodu, stejným způsobem uvažovala dokonce většina z nich. Určitý příklon k ženskému rodu naznačují i data z Českého národního korpusu: Ačkoliv v něm převažuje spojení bez servítků s 439 doklady, zanedbatelných není ani 104 dokladů podoby bez servítek, pocházejících z publicistických textů.

Ať už říkáte pravdu bez servítků, nebo bez servítek, dejte si pozor, s kým takovým způsobem mluvíte. V některých případech je přece jen lepší dát si sevítek před ústa, pokud přes ně nechcete dostat.

 

Autorka pracuje v Ústavu pro jazyk český AV ČR.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB