Jazykář

Když po třetím pokračování běží pátý případ

Když po třetím pokračování běží pátý případ

Sobota, 21 Leden 2017 07:48 Juan Zamora

Pan Novák si četl první případ Harryho Holea a pak se s dětmi v televizi podíval na třetí pokračování Harryho Pottera. Zdánlivě neproblematické souvětí informující o večeru pana Nováka může způsobit problémy v pochopení.

Kdo je vigilante?

Kdo je vigilante?

Neděle, 18 Prosinec 2016 07:53 Klára Dvořáková

Kdo má zálibu v anglickojazyčných superhrdinských  komiksech, filmech či seriálech, jistě mu není cizí slovo vigilante [vidžilænti]. Referuje se jím k hrdinům, jako jsou Spider-man, Daredevil, Batman nebo Arrow. Všichni uvedení jsou civilisté, kteří se rozhodli vzít do rukou spravedlnost a ochraňovat své spoluobčany před zločinnými živly. I když mají dobré úmysly, jejich jednání stojí za hranou zákona, a proto svou identitu zpravidla ukrývají pod maskou.

Úplně nejvíc nejlepší jazykový koutek

Úplně nejvíc nejlepší jazykový koutek

Sobota, 19 Listopad 2016 08:00 Klára Dvořáková

Chceme-li v češtině vyjádřit, že nějaká vlastnost dosahuje své maximální hodnoty, využíváme k tomu stupňování přídavných jmen. Většinou se utváří třetí stupeň adjektiv pomocí předpony nej- a přípony -ejší/-ější: veselý – nejveselejší, žádaný – nejžádanější, méně často pomocí přípony -ší: krátký – nejkratší.

Neurvalá (ne)stvůra aneb o nadbytečné předponě ne-

Neurvalá (ne)stvůra aneb o nadbytečné předponě ne-

Neděle, 23 Říjen 2016 07:32 Klára Dvořáková

 

V češtině máme velké množství výrazů, které obsahují předponu ne-. Většinou vznikají jako odvozeniny od různorodých slov, přičemž tato odvozená slova nabývají po přidání předpony záporného významu: bezpečínebezpečí, dávnonedávno, dostatnedostat, jistotanejistota, nápadnýnenápadný, přítelnepřítel, shodnout se neshodnout se, vděčnýnevděčný

Letadlem na zálety

Letadlem na zálety

Neděle, 09 Říjen 2016 07:03 Klára Dvořáková

 

V dnešním jazykovém koutku provedeme malé pátrání po významu a původu slov. K sepsání tohoto příspěvku mě inspiroval dotaz, který mi položila tazatelka jazykové poradny. Její otázka se zprvu nezdála nijak záludná, zajímalo ji, zda jsou slova záletník a letět příbuzná.

Bez servítků, nebo bez servítek?

Sobota, 30 Červenec 2016 06:46 Klára Dvořáková

 

Už jste někdy slyšeli rčení nebrat si servítky? Předpokládám, že ano. Dále se domnívám, že také víte, co znamená. Pro pořádek však jeho význam připomenu: Tento frazém popisuje situaci, kdy někdo mluví otevřeně, bez obalu a bez ohledu na druhé sděluje svůj názor. Zamysleli jste se však někdy nad tím, co jsou servítky, o nichž se v daném rčení hovoří?

Prachdědeček prasprostě podvádí v kartách

Sobota, 18 Červen 2016 07:30 Klára Dvořáková

Předponu pra- nalezneme v češtině u nemalého množství slov. Slovník spisovného jazyka českého jí přiděluje tři významy.

Z deště pod okap

Sobota, 21 Květen 2016 07:06 Klára Dvořáková

Frazémy dostat se z bláta do louže nebo z deště pod okap jistě nejsou pro čtenáře Jazykáře neznámé. Oba nesou stejný význam, používají se tehdy, když se někdo v nepříznivé situaci dostane do situace stejně špatné, někdy dokonce i horší. Pokud si místo do louže stoupnu do bláta, budu mít promočené boty tak jako tak. Když se za deště postavím pod okap, stejně zmoknu. Nebo ne?

O hamburgerech bez ham-

Sobota, 16 Duben 2016 07:00 Hana Prokšová

Před pár dny jsem si k obědu naordinovala hamburger ve své nejmilejší restauraci. Vegetariánské restauraci. Jak asi tušíte, žádné ham, tedy šunka nebo cokoli masového, se v útrobách housky nenacházelo. Mějme na paměti, že úplně původně znamenal hamburger „hamburský řízek“, jak uvádí Jiří Rejzek v Českém etymologickém slovníku, leč časem začal být tento název spojován s anglickým slovem ham pro šunku. Na lístku restaurace, kde jsem lovila oběd, ovšem opravdu stálo hamburger z červené řepy a mě napadlo, že podobná situace, kdy se původní motivace názvů pokrmů vytratila, není nikterak ojedinělá a že by nemuselo být nezajímavé se nad tím chvilku pozastavit.

strana 1 z 4

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB