Jan Dočekal

Amirah Gazel – surrealistka par excellence

Amirah Gazel – surrealistka par excellence

Pátek, 09 Březen 2018 13:06 Jan Dočekal

 

Od jara 2006 se objevila v Galerii Čertův ocas (vlevo logo galerie) v bývalém mlýně u Mohelna na Třebíčsku mnohá díla zahraničních surrealistů. Mezi autory, do jejichž tvorby mohou návštěvníci alespoň kuse nahlédnout v částečně pozměňovaných sezónních expozicích, byla (a zůstane i v tomto roce) Amirah Gazel z Kostariky.

Dopisy od Šárky Radové (ve verších)

Dopisy od Šárky Radové (ve verších)

Pátek, 02 Březen 2018 07:34 Jan Dočekal

 

Lze ještě na konci druhé dekády třetího tisíciletí písemně přátelsky komunikovat ne pouze navyklou dopisovou formou, ale i básnickým textem? Bezpochyby ano. Teprve veršováním, které ani nemusí být mistrovské, si uvědomujeme bohatství mateřského jazyka a nezbytnost úcty k němu.

Výtvarníci z Vysočiny v Uherském Brodě

Výtvarníci z Vysočiny v Uherském Brodě

Pátek, 23 Únor 2018 10:15 Jan Dočekal

 

Dělení výtvarných umělců jen na člensky organizované a ty druhé má určitou platnost základní informace, kdo je a kdo není tzv. profesionálním výtvarníkem. Tím ovšem není řečeno téměř nic o tvůrčích schopnostech jedněch a druhých. Řečeno zobecněně jsou mezi profesionálními, tedy organizovanými umělci nositelé respektované (podmíněné) originality a rovněž autoři prostřední. Totéž platí pro autory neorganizované, uprostřed nichž jistě jsou i vyhranění odpůrci organizovanosti. (O diletantských autorech nepřemýšlím).  

 Kus ze-mě keramičky Jany Mikyskové

Kus ze-mě keramičky Jany Mikyskové

Pátek, 16 Únor 2018 17:07 Jan Dočekal

 

K nejstarším řemeslným dovednostem člověka patří keramika. Má historií započatou v pravěku. K její užitkové formě pak esprit keramiků a sochařů přidal formu uměleckou. Rozvíjené spolu s technickými možnostmi a posilované proudem tvůrčího umu svých původců, jdou obě formy dějinami. Svědčíce o potřebě a oblibě u člověka přítomnosti, žijí dosud. Snad s dobrou vyhlídkou do budoucna. (vlevo Jana Mikysková. Foto: Jan Dočekal)

Poklona vyseknutá pořadatelům výstav „na venkově“

Pátek, 09 Únor 2018 16:13 Jan Dočekal

Většinu lidí, snad prý jich je až devět set devadesát devět promile, se nikdy nejde podívat na výstavu výtvarného umění, protože je to nezajímá. Zbývající jedno promile, věříme-li číslu statistiky, není s to vytvořit dav, který by učinil z výtvarných interiérů trvalé lidské shromaždiště. (vlevo: Stará radnice ve Žďáru nad Sázavou. V přízemí se nachází Galerie stejného jména. Foto: archiv autora)

Haiku na keramiku Jany Mikyskové

Pátek, 02 Únor 2018 09:43 Jan Dočekal

 

 

Knižní místopisný dokument výtvarníka Vlastimila Tomana

Pátek, 26 Leden 2018 07:28 Jan Dočekal

 

Maloval obrazy a ryl grafiku s náměty krajiny domova. Psal verše, v jejichž formální úspornosti je hojnost obrazů z přírody a zrcadlení vlastní vnímavé duše s porozuměním lidským bytostem. Sestavoval knihy dokumentující slovem, časovými fotografiemi a kresbami ráz faktického života a charaktery lidí připoutaných k místu. Tak plynul hmotně zdrženlivý, leč duchovně bohatý život akademického malíře Vlastimila Tomana (19. února 1930 – 11. prosince 2015). (vlevo Vlastimil Toman, foto: Jan Dočekal)

Dagmar Benešová: Proměny; kniha fotografií objektů a veršů

Pátek, 19 Leden 2018 13:07 Jan Dočekal

 

Lze milovat věci?. Jak zbytečná je to otázka. Nepochybně je to možné. Intenzívně. V marši civilizace stále intenzívněji. Dříve tomu bylo tak, že člověk, přemýšlel-li o cestě k své nezávislosti, uvědomoval si nutnost, stát se individuem, jež bude stát za svým konáním, ponese za sebe plnou zodpovědnost. Dnes kdekdo dychtí, stát se entitou. Pátrá po možnosti vyproštění se ze závislosti na evidentním světě lidských činů. Vyhledává ponor do důvěrné spojitosti s věcmi. (vlevo Dagmar Benešová, foto: Jan Dočekal)

Novoročenky? Rozhodně ano!

Pátek, 12 Leden 2018 06:43 Jan Dočekal

 

Přejeme si vzájemně k Vánocům, popřípadě posíláme a přijímáme přání do nového roku. Novoročenka má nejčastěji podobu papírové kartičky nebo e-mailové zprávy. V sociálních sítích je zřejmě možné popřát souhrnně (současně všem i nikomu). Ale té možnosti nerozumím, proto ji dál s omluvou pominu. Zajímají mne výhradně přání adresná.

strana 6 z 27

Jan Dočekal

Jan Dočekal

historik umění, výtvarník, publicista

* 12. července 1943 v Třebíči

Vyučil se frézařem, studoval dějiny umění a estetiky, byl dělníkem, technologem, reklamním výtvarníkem, obchodním ředitelem v tiskárně, učitelem výtvarné výchovy.

Vydal: Grafika Maxe Švabinského (Muzeum a galerie Dačice, 2001), Všední věci / Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2004), Recenze Texty Rozhovory (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005), Rozhovory 2005 – 2013 (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2014), je editorem knihy vzpomínek a básní Vlastimil Toman - Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2015).   

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB