Jan Dočekal

Nanejvýš pravděpodobný blbec z kolonády

Nanejvýš pravděpodobný blbec z kolonády

Pátek, 30 Březen 2018 05:20 Jan Dočekal

 

Výtvarné umění můžeme mít rádi a stejně tak neradi. Lze je vyhledávat k přivození si originálního potěšení nebo je cílevědomě přehlížet, oklikou se mu vyhýbat, abychom uhnuli zbytečnému rozčílení, případně zmatku v mysli. Jedním z kladných rysů umění je setrvalost nezávislá na tom, pro jak velké množství lidí je duchovním přínosem. Stále totiž platí, že získá-li dílo výtvarného umění jen jediného příznivce, nebylo vytvořeno nadarmo. (vlevo Tomáš Paul - foto youtube)

Rozhovor: S fotografem Petrem Klukanem o tom, co a jak dělá

Rozhovor: S fotografem Petrem Klukanem o tom, co a jak dělá

Pátek, 23 Březen 2018 11:23 Jan Dočekal

Petr Klukan je novinář a fotograf. „Jako jablko nepadl daleko od stromu“. Jeho předčasně zesnulý otec, Josef Klukan, byl výborným fotografem. Petr má ve fotografování široké tvůrčí rozpětí. Jde, stručně řečeno, od krajinné i civilizační věcnosti, přes reportážní snímky rozličných námětů po fotografickou imaginaci. (vlevo Petr Klukan, autoportrét)

Haiku na jezdce z chodníku

Haiku na jezdce z chodníku

Pátek, 16 Březen 2018 08:36 Jan Dočekal

   

Amirah Gazel – surrealistka par excellence

Amirah Gazel – surrealistka par excellence

Pátek, 09 Březen 2018 13:06 Jan Dočekal

 

Od jara 2006 se objevila v Galerii Čertův ocas (vlevo logo galerie) v bývalém mlýně u Mohelna na Třebíčsku mnohá díla zahraničních surrealistů. Mezi autory, do jejichž tvorby mohou návštěvníci alespoň kuse nahlédnout v částečně pozměňovaných sezónních expozicích, byla (a zůstane i v tomto roce) Amirah Gazel z Kostariky.

Dopisy od Šárky Radové (ve verších)

Pátek, 02 Březen 2018 07:34 Jan Dočekal

 

Lze ještě na konci druhé dekády třetího tisíciletí písemně přátelsky komunikovat ne pouze navyklou dopisovou formou, ale i básnickým textem? Bezpochyby ano. Teprve veršováním, které ani nemusí být mistrovské, si uvědomujeme bohatství mateřského jazyka a nezbytnost úcty k němu.

Výtvarníci z Vysočiny v Uherském Brodě

Pátek, 23 Únor 2018 10:15 Jan Dočekal

 

Dělení výtvarných umělců jen na člensky organizované a ty druhé má určitou platnost základní informace, kdo je a kdo není tzv. profesionálním výtvarníkem. Tím ovšem není řečeno téměř nic o tvůrčích schopnostech jedněch a druhých. Řečeno zobecněně jsou mezi profesionálními, tedy organizovanými umělci nositelé respektované (podmíněné) originality a rovněž autoři prostřední. Totéž platí pro autory neorganizované, uprostřed nichž jistě jsou i vyhranění odpůrci organizovanosti. (O diletantských autorech nepřemýšlím).  

Kus ze-mě keramičky Jany Mikyskové

Pátek, 16 Únor 2018 17:07 Jan Dočekal

 

K nejstarším řemeslným dovednostem člověka patří keramika. Má historií započatou v pravěku. K její užitkové formě pak esprit keramiků a sochařů přidal formu uměleckou. Rozvíjené spolu s technickými možnostmi a posilované proudem tvůrčího umu svých původců, jdou obě formy dějinami. Svědčíce o potřebě a oblibě u člověka přítomnosti, žijí dosud. Snad s dobrou vyhlídkou do budoucna. (vlevo Jana Mikysková. Foto: Jan Dočekal)

Poklona vyseknutá pořadatelům výstav „na venkově“

Pátek, 09 Únor 2018 16:13 Jan Dočekal

Většinu lidí, snad prý jich je až devět set devadesát devět promile, se nikdy nejde podívat na výstavu výtvarného umění, protože je to nezajímá. Zbývající jedno promile, věříme-li číslu statistiky, není s to vytvořit dav, který by učinil z výtvarných interiérů trvalé lidské shromaždiště. (vlevo: Stará radnice ve Žďáru nad Sázavou. V přízemí se nachází Galerie stejného jména. Foto: archiv autora)

Haiku na keramiku Jany Mikyskové

Pátek, 02 Únor 2018 09:43 Jan Dočekal

 

 

strana 5 z 26

Jan Dočekal

Jan Dočekal

historik umění, výtvarník, publicista

* 12. července 1943 v Třebíči

Vyučil se frézařem, studoval dějiny umění a estetiky, byl dělníkem, technologem, reklamním výtvarníkem, obchodním ředitelem v tiskárně, učitelem výtvarné výchovy.

Vydal: Grafika Maxe Švabinského (Muzeum a galerie Dačice, 2001), Všední věci / Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2004), Recenze Texty Rozhovory (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005), Rozhovory 2005 – 2013 (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2014), je editorem knihy vzpomínek a básní Vlastimil Toman - Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2015).   

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB