Jan Dočekal

Realismus pro mne není kalkulem ani dogmatem

Realismus pro mne není kalkulem ani dogmatem

Pátek, 06 Březen 2015 12:26 Jan Dočekal

Hlásnotřebaňský rozhovor s malířkou Marií Kovaříkovou (vlevo foto výřez: Karel Kestner).

Akademická malířka Marie Kovaříková žije od konce devadesátých let v Hlásné Třebani, na břehu řeky Berounky. Vzpomínkami a zejména kresbami a malbami je však stále spjata s moravskými Němčany, otcovým rodištěm. Jsou jejím ostrovem snů. Pro ni se tam stále nacházejí všechny krásy světa.   

Je těžké rozmáchnout se sklem do velkých rozměrů

Je těžké rozmáchnout se sklem do velkých rozměrů

Pátek, 27 Únor 2015 11:43 Jan Dočekal

Když se v roce 1994 Monika Vosyková (vlevo autoportrét) po absolvování Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze vrátila do Žďáru nad Sázavou, na Vysočině ještě kvetla tradice sklářství. Po dvou desítkách let je však značně umenšena.

Obrazy Zdeny Höhmové – imaginace, symboly a nová chemie

Obrazy Zdeny Höhmové – imaginace, symboly a nová chemie

Pátek, 20 Únor 2015 12:52 Jan Dočekal

 Kdo je ponořen do brakické lázně přítomné výtvarné kultury, nebo alespoň pluje na její trvale zčeřené hladině, ví, že mnohý z tvůrců stojí na písku, strojí kariéru z efemérních témat a lajdáckých řemeslných výkonů.

Exaktní a intuitivní od Jiřího Uhlíře aneb Loštický pohár v Boschově malbě

Exaktní a intuitivní od Jiřího Uhlíře aneb Loštický pohár v Boschově malbě

Pátek, 13 Únor 2015 12:48 Jan Dočekal

Jiří Uhlíř prožil celý život, sedmdesát pět let, na Vysočině, v Třebíči. Půlstoletí odborné činnosti věnoval uměnovědě. Je autorem řady historických publikací a tří malířských monografií. Nejraději měl baroko. Vnímal je jako období velkého vzedmutí tvorby ve všech uměleckých oborech. 

Krajinář s náměty na třech kilometrech do čtverce

Pátek, 06 Únor 2015 15:06 Jan Dočekal

 Malíř a grafik Vlastimil Toman (nar. 19. února 1930 v Třebíči), vzešlý ze skrovných poměrů, se vyučil malířem pokojů. Devatenáctiletý odešel do Brna, k profesoru Josefu Bruknerovi na Vyšší školu uměleckého průmyslu. Pak tři roky studuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (prof. Alois Fišárek), v roce 1956 přestupuje na Akademii výtvarných umění v Praze (profesoři Otakar Nejedlý, Vlastimil Rada a Antonín Pelc). Třicetiletý, s diplomem akademického malíře a grafika, se v roce 1960 vrací do rodné Třebíče.

Vladimíra Werla sumace dovedné práce

Pátek, 30 Leden 2015 10:00 Jan Dočekal

 

Kniha je výrazem nadčasových hodnot lidské mysli a ruční umělecká vazba ony hodnoty zmnožuje sumou dovedné práce.

Obrazy zezadu, „na pískovišti“ v prostoře rámu

Sobota, 24 Leden 2015 08:35 Jan Dočekal

Rozhovor s lucemburským malířem Paulem Ewertem

Malíř Paul Ewert je občanem Lucemburského velkovévodství. Manželku Annu má z Českomoravské vrchoviny, z Třebíče. Četné jeho obrazy jsou inspirované hudbou. O čtyřech z nich, spojených dobou vzniku, příbuzných materiálem a užitou technikou, majících obsahovou spojitost, jsme si povídali.

Setrvalá sdělení novoročních přání Jaroslava Šerých

Sobota, 17 Leden 2015 08:17 Jan Dočekal

Posíláme si novoročenky. Je jich míň, než bývalo. Příčina není jen v ceně poštovného, vždyť většinu odešleme elektronickou sítí. Nepochybně ubývá zjevné lidumilnosti, srdečnosti a myšlenek na druhé. Snad si myslíme, že to nejsou okolnosti, jimž bychom měli na sklonku roku věnovat zvláštní pozornost.

Růžena Magni a Rostislav Magni opět spolu

Neděle, 11 Leden 2015 08:33 Jan Dočekal

 Výstavu výběru z uzavřené tvorby malířky Růženy Magni (20. 9. 1929 – 14. 12. 2008) a sochaře Rostislava Magni (16. 8. 1927 – 18. 8. 1994) připravily do interiéru žďárské Staré radnice příspěvková organizace Kultura Žďár nad Sázavou a Klub výtvarných umělců Horácka ve spolupráci s Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě.

strana 24 z 27

Zaujalo vás

Jan Dočekal

Jan Dočekal

historik umění, výtvarník, publicista

* 12. července 1943 v Třebíči

Vyučil se frézařem, studoval dějiny umění a estetiky, byl dělníkem, technologem, reklamním výtvarníkem, obchodním ředitelem v tiskárně, učitelem výtvarné výchovy.

Vydal: Grafika Maxe Švabinského (Muzeum a galerie Dačice, 2001), Všední věci / Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2004), Recenze Texty Rozhovory (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005), Rozhovory 2005 – 2013 (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2014), je editorem knihy vzpomínek a básní Vlastimil Toman - Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2015).   

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB