Jan Dočekal

Obrazy zezadu, „na pískovišti“ v prostoře rámu

Obrazy zezadu, „na pískovišti“ v prostoře rámu

Sobota, 24 Leden 2015 08:35 Jan Dočekal

Rozhovor s lucemburským malířem Paulem Ewertem

Malíř Paul Ewert je občanem Lucemburského velkovévodství. Manželku Annu má z Českomoravské vrchoviny, z Třebíče. Četné jeho obrazy jsou inspirované hudbou. O čtyřech z nich, spojených dobou vzniku, příbuzných materiálem a užitou technikou, majících obsahovou spojitost, jsme si povídali.

Setrvalá sdělení novoročních přání Jaroslava Šerých

Setrvalá sdělení novoročních přání Jaroslava Šerých

Sobota, 17 Leden 2015 08:17 Jan Dočekal

Posíláme si novoročenky. Je jich míň, než bývalo. Příčina není jen v ceně poštovného, vždyť většinu odešleme elektronickou sítí. Nepochybně ubývá zjevné lidumilnosti, srdečnosti a myšlenek na druhé. Snad si myslíme, že to nejsou okolnosti, jimž bychom měli na sklonku roku věnovat zvláštní pozornost.

Růžena Magni a Rostislav Magni opět spolu

Růžena Magni a Rostislav Magni opět spolu

Neděle, 11 Leden 2015 08:33 Jan Dočekal

 Výstavu výběru z uzavřené tvorby malířky Růženy Magni (20. 9. 1929 – 14. 12. 2008) a sochaře Rostislava Magni (16. 8. 1927 – 18. 8. 1994) připravily do interiéru žďárské Staré radnice příspěvková organizace Kultura Žďár nad Sázavou a Klub výtvarných umělců Horácka ve spolupráci s Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě.

Geometrická zobecnění (z Vysočiny) blízká minimalismu

Geometrická zobecnění (z Vysočiny) blízká minimalismu

Neděle, 21 Prosinec 2014 08:05 Jan Dočekal

 Je předmětem obyčeje, že o leckterém jakžtakž výkonném sportovci lze se z médií často něco dovědět. Avšak o výtvarných umělcích se mluví a píše zřídka. O mnohých vůbec. Je tomu tak asi proto, že sportovec se neobejde bez povzbuzujícího publika, kdežto umělci je nelépe v tichém útulku ateliéru. Činnosti prvního se nejvíc daří „ve veřejném prostoru“, druhý do něj vstupuje jen sem tam, většinou opatrně a s očekáváním, „jak se povede jeho na trh přinesené kůži.“  

Přítel Miguel de Carvalho, portugalský surrealista

Pátek, 12 Prosinec 2014 13:07 Jan Dočekal

 Přistoupíme-li dnes alespoň ke zběžnému pohledu na dobrodružství ducha, kterým surrealismus bezesporu je, a oprostíme-li se od nánosu přívlastků, kterým ho častovali jeho hrobaři i nezúčastnění pozorovatelé, objeví se nám pod patinou času velká hvězda, jež dosud nepotemněla, stále září nad současnou, ne pro všechny přijatelnou skutečností. (Arnošt Budík).

Kterak se umělkyně činorodě kamarádí

Neděle, 07 Prosinec 2014 12:55 Jan Dočekal

Když čtyři generačně příbuzné rozličně se projevující výtvarné umělkyně, čtyři dámy par excellence, jsou s to nepomyslet na možnou soutěživost a shromáždit s čistým srdcem cosi podstatného ze své tvorby pod substantivem Kamarádky, může vzniknout výstava oslovující návštěvníky čtyřmi rozličnostmi a popáté sdruženým hlasem, jehož ladění spěje, řečeno hudebně, k čisté kvintě.

Litografie Vladimíra Suchánka z listopadových dnů 1989

Čtvrtek, 27 Listopad 2014 13:01 Jan Dočekal

 

Dva dny před 25. výročím událostí 17. listopadu 1989 mně malíř a grafik František Hodonský s chotí Evou postoupili dopis adresovaný přátelům Vladimírem Suchánkem. Snad se pisatel nebude hněvat, že pro nejtěsnější souvislost s aktuálním výročím zde celé znění dopisu s úctou k němu zveřejňuji:

Ladislav Novák doma v Třebíči, v české i světové kultuře

Pondělí, 24 Listopad 2014 08:50 Jan Dočekal

Interpretuji cáry papíru v neustálé naději, že budu pochopen někým, kdo vzdálen v prostoru a snad i v čase mi jednoho dne nějakým způsobem odpoví. Umění je pro mě poselstvím, lahví v moři, chcete-li. Je to pokus zachránit existenci definitivně odsouzenou, ale tím více humánní, čím více si uvědomuje své poselství a...(Ladislav Novák, 1972)

Zvířata z líhně sochaře Michala Gabriela

Čtvrtek, 20 Listopad 2014 10:26 Jan Dočekal

Sochař Michal Gabriel, řazený k nejuznávanějším českým sochařům přítomnosti, se řadu let intenzívně zabývá 3D technologiemi v sochařství. V polovině 80. let, v době studií na Akademii výtvarných umění v Praze, se spolu s přáteli angažoval při záchraně chovu huculských koní na Janově hoře v Krkonoších. Pravděpodobně tam je počátek jeho později častého tématu, jímž je zvíře.

strana 23 z 25

Jan Dočekal

Jan Dočekal

historik umění, výtvarník, publicista

* 12. července 1943 v Třebíči

Vyučil se frézařem, studoval dějiny umění a estetiky, byl dělníkem, technologem, reklamním výtvarníkem, obchodním ředitelem v tiskárně, učitelem výtvarné výchovy.

Vydal: Grafika Maxe Švabinského (Muzeum a galerie Dačice, 2001), Všední věci / Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2004), Recenze Texty Rozhovory (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005), Rozhovory 2005 – 2013 (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2014), je editorem knihy vzpomínek a básní Vlastimil Toman - Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2015).   

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB