Jan Dočekal

Bluesmanovy magické obrazy

Bluesmanovy magické obrazy

Pátek, 26 Únor 2016 12:32 Jan Dočekal

 

Moravan Pavel Hlaváč (nar. 28. března 1951) je příkladem prosazení se nadání pro hudbu a malířství. Vyučený univerzální frézař, už pár let na penzi, hraje na kytaru, píše texty, zpívá blues, maluje. I když 60. léta minulého století jsou dávnou minulostí, v jádru zůstává jejich dítětem. Byl při tom, když interpretační umění populární hudby tehdy čile rostlo z podhoubí amatérismu a sílilo každým dnem. 

Jak je snadné milovat věci, které nejsou mlčenlivé

Jak je snadné milovat věci, které nejsou mlčenlivé

Středa, 24 Únor 2016 10:14 Jan Dočekal

 Galerie Chodba Katolického gymnázia v Třebíči je na Vysočině asi nejmenším zařízením svého druhu. Její dramaturgie však přináší už šestnáct let studentům i veřejnosti komorní výstavy poskytující s řádem a smyslem poukazy na rozvětvenost soudobého umění.

Spolek výtvarných umělců Vysočiny na zámku

Spolek výtvarných umělců Vysočiny na zámku

Pátek, 19 Únor 2016 10:50 Jan Dočekal

 

Možno říci, že současní výtvarní umělci konečně vstoupili se svými díly do zámeckého interiéru. Ano, je to pravda, ale úplné ozřejmení potřebuje doplněk. V onom zámku je Muzeum Vysočiny, v něm obnovená renesanční zámecká konírna a tam aktuální výstava děl členů Spolku výtvarných umělců Vysočiny.

Podívejte se, jaké je Železo Pavla Tasovského

Podívejte se, jaké je Železo Pavla Tasovského

Pátek, 12 Únor 2016 12:41 Jan Dočekal

Často, až tak často, že to může být i nezdravé, bývám toho mínění, že o tom či onom umělci a jeho práci leccos vím, tedy o něm a o ni mohu napsat. Většinou to udělám.

Smekání klobouku znamená zkrácení těla

Pátek, 08 Leden 2016 11:09 Jan Dočekal

Zas přišla novoroční přání. Opětně dvěma cestami, poštou „poštovní“ a poštou elektronickou, těch druhých asi desetinásobek prvních.

Zobecněné zlomky vnímavosti malířky Alice Waisserové

Pátek, 11 Prosinec 2015 13:54 Jan Dočekal

Výstavou obrazů Alice Waisserové končí letošní rok v Galerii Ladislava Nováka v Třebíči. Pod titulem Eden ji připravilo spolu s autorskou Městské kulturní středisko.

Malá Strana grafická

Pátek, 04 Prosinec 2015 12:13 Jan Dočekal

 

Galerie Josefa Kalouska v Praze na Hradčanech otevřela na devatenáct prosincových dnů výstavu s titulem Malá strana grafická - díl I. Je součástí devátého ročníku Malostranských setkání, s připsáním 80. výročí litografické dílny v Říční ulici v Praze na Malé Straně. Výstava přináší kolekci originálních litografií (kamenotisků) od našich předních grafiků - Tomáše Bíma, Františka Hodonského, Aleš Lamra, Michaela Rittsteina a Jiřího Slívy. Další litografie reprezentující své autory i dílnu, z níž vyšly, pocházejí z archivu jubilující malostranské litografické tiskárny. Vytvořili je Adolf Born, Jaroslav Šerých, Jiří Načeradský a Oldřich Kulhánek. Rozličná provedení a variabilita originálních autorských přístupů obrážejí ve vizuální pestrosti tvůrčí a technické bohatství litografie.  

Hora dění Ludvíka Kundery

Pátek, 27 Listopad 2015 17:37 Jan Dočekal

 

Centrum kulturně-politických dějin 20. století Moravského zemského muzea v Brně uspořádalo výstavu s titulem Ludvík Kundera – Hora dění. Fotografickými textovými a předmětnými dokumenty pojednává o životě a díle básníka, dramatika, překladatele, editora, výtvarníka, zakládajícího člena Skupiny Ra a Sdružení Q Ludvíka Kundery (1920 - 2010).

Ozubené soukolí nad mykénskou Lví bránou

Pátek, 30 Říjen 2015 11:47 Jan Dočekal

Východiskem grafické tvorby Hynka Luňáka (1926 – 2014) je poznaná skutečnost. Nejpozoruhodnější však jsou ony listy (převážně kamenotisky), jejichž realismus „nese na svých bedrech“ prvky nadskutečnosti, pavoučí sítě snových vizí, upředené z technického pokroku.

Litografie Hynka Luňáka Lví brána z roku 1999. Fotografie z autorské výstavy (Foto: Jan Dočekal)

strana 16 z 24

Jan Dočekal

Jan Dočekal

historik umění, výtvarník, publicista

* 12. července 1943 v Třebíči

Vyučil se frézařem, studoval dějiny umění a estetiky, byl dělníkem, technologem, reklamním výtvarníkem, obchodním ředitelem v tiskárně, učitelem výtvarné výchovy.

Vydal: Grafika Maxe Švabinského (Muzeum a galerie Dačice, 2001), Všední věci / Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2004), Recenze Texty Rozhovory (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005), Rozhovory 2005 – 2013 (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2014), je editorem knihy vzpomínek a básní Vlastimil Toman - Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2015).   

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB