(z) Vysočiny umění od jihlavské oblastní galerie 

Z Vysočiny umění výřez přebalČasopisů a sborníků věnovaných výtvarnému umění vychází u nás žalostně málo. I kdyby jich bylo dvakrát třikrát tolik, stále by nedostačovaly. Příjemným hmatatelným dílem k částečné nápravě věci veřejné přispěla v říjnu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, vydala sborník s důvtipným názvem (z) Vysočiny umění. K novince na poli uměleckého tisku byl dopředu oznámen ročníkový charakter s většinou tematicky příbuznými statěmi. Vydávání podpořily Kraj Vysočina a Ministerstvo kultury.

 

 

 

Na titulní straně prvního vydání (formát A4, 84 stran na křídovém papíru, náklad 300 výtisků) je zobrazen detail prošitého trámu s titulem Exception (Výjimka) od Karimy Al-Mukhtarové, z výstavy v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě (8.6. – 20. 8.2018). Vzhledem k originálu je reprodukce otočena o 90 stupňů vlevo. Na první straně je pod titulem kompaktní vydavatelská informace: Sborník (z) Vysočiny umění je souborem příspěvků týkajících se umění (nejen) na Vysočině. Tematicky se neomezuje pouze na umění výtvarné. Reflektuje umělecké dění obecně, tedy i divadlo, Z Vysočiny umění přebalhudbu, literaturu či poezii. Zvláštní pozornost je věnována problematice prezentace umění, postavení umělce a role umění v dnešní společnosti.

 

 

Z pestrého obsahu

Texty sborníku jsou seřazeny v sedmi tematických částech: Projekty prezentující umění, Prezentace dlouhodobějších výzkumných projektů, Medailony autorů spjatých s Vysočinou, Medailony autorů, Rozhovory, Umění před rokem 1945, Představení kulturních institucí působících na Vysočině.

            

Úvodní text napsala Daniela Růžičková pod titulkem Česká karikatura v rakouském „chrámu humoru“ Karikaturmuseu Krems. Zuzana Trnková věnuje pozornost výstavě Zamlklí průvodci našich cest. Posvátná krajina barokního Pelhřimova v Muzeu Vysočiny Pelhřimov, Jana Bojanovská se ohlíží za výstavou Rudolfa Kremličky v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, Lenka Dolanová se vrací k nedávno proběhnuvší sérii výstav, která měla v téže galerii titul Vlákna, klubka, tkaniny, a Aleš Veselý věnuje pozornost krajináři a vedutistovi Janu Antonínu Venutovi a jeho dílu na Vysočině.  

 

Petra Hnilicová je autorkou studie pod titulem Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši, v níž se zabývá důležitou kapitolou dějin města v 17. a 18. století. Tři medailony obracejí mysl autorů ke čtyřem již nežijícím uměleckým osobnostem spjatým s Vysočinou – malířům Jindřichu Boškovi, Františku Döflovi (Dagmar Jelínková), Jaroslavu Šerých (Hana Nováková) a Otokaru Březinovi (Jiří Höfer). Od Daniela Nováka je medailon malíře, grafika, ilustrátora a spisovatele Josefa Čapka. Má titulek Josef Čapek, málo o mnohém.

 

V oddílu Rozhovory odpovídá na otázky k souvislostem své tvorby a její prezentace malíř Petr Vlach. Dialog má nadpis Dělám, co jsem vždycky chtěl dělat především. V úseku Umění před rokem 1945 píše nejen v jihlavských souvislostech Zdeněk Geist o svébytných německo–českých malířích historismu a realismu Hansi Canonovi – Straschiripkovi a jeho synovi Hansi Canonovi. Poslední příspěvek prvního vydání sborníku (z) Vysočiny umění, v pořadí třináctý, je z pera Vladimíra Holeše. Milovníkům vážné hudby, ale nikoli pouze jim, připomíná 15. výročí Filharmonie Gustava Mahlera v Jihlavě.

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 26 Říjen 2018 13:44 )  

Jan Dočekal

Jan Dočekal

historik umění, výtvarník, publicista

* 12. července 1943 v Třebíči

Vyučil se frézařem, studoval dějiny umění a estetiky, byl dělníkem, technologem, reklamním výtvarníkem, obchodním ředitelem v tiskárně, učitelem výtvarné výchovy.

Vydal: Grafika Maxe Švabinského (Muzeum a galerie Dačice, 2001), Všední věci / Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2004), Recenze Texty Rozhovory (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005), Rozhovory 2005 – 2013 (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2014), je editorem knihy vzpomínek a básní Vlastimil Toman - Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2015).   

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB