Otisky originality dr. KaligramaMiroslav-KoupilMiroslav Koupil (* 1956, PaedDr.), v tvůrčím prostředí zvaný dr. Kaligram, povoláním středoškolský pedagog (angličtina, čeština, dějiny umění, kulturní a literární výchova, základy společenských věd), obohacuje už tři desítky let naši experimentální výtvarnou a literární scénu tvorbou kaligramů, nonsensů a morseogramů. (vlevo Miroslav Koupil: Portrét. Foto: Jan Dočekal)

 

 

Dosud uskutečnil osmdesát autorských výstav a vydal vlastním nákladem dvacet sedm sešitků kaligramů a nonsensových básní. Na konec listopadu připravuje vydavatelství Amaprint_Kerndl první větší publikaci (na osmdesát textů) výběru z dosavadní Koupilovy tvorby. Od roku 1997 je zastoupen v knize Nonsens, Antologie světové a české nonsensové poezie, Mladá fronta, Praha. Nyní, až do 4. listopadu, vystavuje v třebíčském Zámku. Pod titulem Kaligramy, morseogramy a jiné gramy výstavu uspořádalo Muzeum Vysočiny ve své schodišťové galerii Tympanon.

 

Koupil byl na tomto webu už námětem vícera článků. Úsloví opakování je matkou moudrosti má sice platnost, ale iterace téhož o tomtéž autorovi je nakonec prázdnotou. Tedy jen stručně o počátcích toho, co dnes dělá Koupila dr. Kaligramem. Byli to básníci antického Řecka, pak autoři renesanční, barokní a následují ti z minulého století - Christian Morgenstern, „osvobozená slova“ futuristů, Guillaume Apollinaire (v roce 1918 vydal sbírku Kaligramy, odkud je označení pro báseň upravenou do obrazce – kaligram), básníci českého poetismu a konkrétní poezie – Vítězslav Nezval, Emanuel Frynta, Václav Havel, Josef Hiršal, Jiří Kolář, Ladislav Novák ad.

 

 

Kaligramy, nonsensy, morseogramy a kopírogramy

Kaligram je hutné sdělení vměstnané na graficky upravenou malou plochu, nonsens hledání smyslu v nesmyslu (např. Carrolova Alenka v říši divů je vystavěna na poetice nonsensu. Prvky nonsensu jsou v lidových říkadlech, např. Ententýky dva špalíky, čert vyletěl z elektriky), morseogram zformoval Koupil a poprvé představil v roce 2001, je to specifická forma kaligramu psaná značkami Morseovy abecedy, a kopírogram je kopírkou (nebo skenerem?) sjednaná obrazová kompozice předmětů. Koupil teď kopírogramy představuje premiérově jako svou novou možnost přímého sdělení s opuštěním dosud tradované hry s textem. Jde zatím, myslím si, jen o pootevření dvířek.    

           

Virtuózní zacházení s jazykem a důvtipnost nadhledu

Výstava v třebíčské galerii Tympanon je, stejně jako všechna Koupilova předešlá galerijní vystoupení, především ke čtení a přemýšlení. V autorském výběru je vhledem do autorova virtuózního zacházení s jazykem a do důvtipnosti nadhledu. Je to umělecký projev ponejvíce pro onu část nepočetné kulturní veřejnosti, která obdivuje Koupilovu vysokou profesionalitu spojenou s tvůrčí vynalézavostí. Je to profesionalita akademická, jež je ovšem vyzvednuta k porozumění u milovníků krásy mateřského jazyka zjevenou skrze onu vynalézavost, onu důmyslnost vstoupivší hrou do duchaplnosti, která má vyvrcholení v překvapení. Vysoké nivó Koupilových uměleckých projevů mělo být už řadu let cílem soustředěného zájmu současné literární kritiky. Že tomu tak není, je stěží pochopitelné. Pravděpodobné příčiny mohou být dvě. Fakticky trvalé, propojené a vzájemně se posilující. Koupilovo působení v regionu - co se děje mimo centrum, jako by nebylo. A úhrnná zemdlenost české literární kritiky.

 

 

Výlučný druh uměleckého projevu, nicméně…

Koupilovy výstavy zpravidla bývají přitažlivé, protože představují výlučný druh intelektuálního uměleckého projevu. O přítomné výstavě to platí rovněž. Nicméně nelze přehlédnout, že představená kolekce obsahuje vedle prvně uvedených kopírogramů a kaligramů a morseogramů s letošním vročením i listy dávného data vzniku. I z konce devadesátých let. Jelikož se ale nejedná o výstavu soubornou, na ni má Koupil hodně času (až přijde, vyžádá si podstatně větší interiér), je zařazení letitých a už vícekrát uvedených děl problematické. Obhájilo by je, přidalo přímou aktuální funkci, chronologické řazení, nabízející možnost sledování postupných proměn autorovy tvůrčí cesty. Ale instalace taková není, ke škodě vyznění nic podobného nenabízí. Naproti tomu jsou výborným prvkem zvětšené, takřka monumentalizované texty, jimž se dostalo zvýraznění přímým nalepením na bílé zdi.

 

Dovětek: Dílčí hodnotou artistní osobnosti dr. Kaligrama je výjimečná schopnost komponované rytmické deklamace vlastních nonsensových textů, jež zpravidla bývá součástí vernisážových programů.

 

Ukázka kaligramů a nonsensových básní:

 

Miroslav-Koupil Zde-se-podepišteMiroslav-Koupil Bojujte-za-noclehárnyMiroslav-Koupil Deštivý-den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav-Koupil Hops-přeskoč-toMiroslav-Koupil Moře-SeaMiroslav-Koupil Portrét

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav-Koupil Art infarktMiroslav-Koupil Pozdraveníčko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky:

1/ Miroslav Koupil: Zde se podepište, kaligram, 2018. Foto: Jan Dočekal

2/ Miroslav Koupil: Bojujte za noclehárny, kaligram, 90. léta 20. století. Foto: Jan Dočekal

3/ Miroslav Koupil: Deštivý den, kaligram, 2001. Foto: Jan Dočekal

4/ Miroslav Koupil: Hops, přeskoč to, morseogram, 2018. Foto: Jan Dočekal

5/ Miroslav Koupil: Moře - Sea, morseogram, 2018. Foto: Jan Dočekal

6/ Miroslav Koupil: Portrét, kopírogram, 2018. Foto: Jan Dočekal

7/ Miroslav Koupil: Art - infarkt, kaligram na zdi. Foto: Jan Dočekal

8/ Miroslav Koupil: Pozdraveníčko, kaligram na zdi. Foto: Jan Dočekal

 

Miroslav Koupil, Kaligramy, morseogramy a jiné gramy. Muzeum Vysočiny Třebíč (Zámek), galerie Tympanon. Výstava je přístupná do neděle 4. listopadu, otevřena je od úterý do neděle od 9. do 12. a od 13. do 17 hodiny, v pondělí zavřeno. www.muzeumtr.cz

 

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 12 Říjen 2018 08:56 )  

Jan Dočekal

Jan Dočekal

historik umění, výtvarník, publicista

* 12. července 1943 v Třebíči

Vyučil se frézařem, studoval dějiny umění a estetiky, byl dělníkem, technologem, reklamním výtvarníkem, obchodním ředitelem v tiskárně, učitelem výtvarné výchovy.

Vydal: Grafika Maxe Švabinského (Muzeum a galerie Dačice, 2001), Všední věci / Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2004), Recenze Texty Rozhovory (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005), Rozhovory 2005 – 2013 (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2014), je editorem knihy vzpomínek a básní Vlastimil Toman - Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2015).   

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB