Vzkazy, záznamy a stopy stálice malby 

Zdena-Höhmová portrét foto-z-archivu-autorkyZdena Höhmová (na snímku vlevo) je brněnskou malířkou, jež má efektivní tvůrčí energii rovněž pro ateliér v Praze. Podobně to platí obráceně: Je autorkou pražskou, s dobrými dimenzemi činorodosti projevovanými v metropoli moravské. Tak je tomu řadu let.

 

 

 

Do konce září vystavuje (především pro moravské výtvarné publikum) v soukromé Galerii 12 Ludmily Tasovské v Náměšti nad Oslavou. Nachází se u severozápadního okraje zámeckého parku (byl krátce letním sídlem prezidenta Edvarda Beneše), má vnitřní harmonii a rustikální kouzlo ohraničeného exteriéru s ocelovými sochami Pavla Tasovského.

 

 

Malby ze dvou ateliérů

K letošní jarní výstavě v Kolíně (Studiová scéna pod točnou) Höhmová napsala do katalogového dvojlistu: Zásadní témata máte uložená v paměti a v podvědomí po celý život… Cyklus obrazů a barevných kreseb Nová chemie (vznikal v letech 2009 – 2014 převážně v Praze, pozn. autora) je o energii barev a jejich dialogu… Koncepcí výstavy je setkání a dialog obrazů vzniklých na dvou místech, ve dvou ateliérech. Kontrastem k Nové chemii jsou střídmější, až monochromní obrazy a kresby z Brna (2014 – 2018).        

            

Náměšťská výstava má koncepci blízce příbuznou výstavě kolínské. Malby ze dvou ateliérů ilustrují malířčina slova o odlišnostech, jež zaplňují její mysl a tvůrčí procesy na jednom i druhém místě. V souvislosti se střídáním brněnského a pražského ateliéru zmiňuje, že energie barev a jejich dialog jeví se jí samonosné, protože otevírají cestu k absolutnímu tématu a přinášejí absolutní malbu. To je patrně nejpodstatnější odkaz pro duchovní klienty Höhmové obrazů, protože do nitra autorčiny mysli a emoční opory směřuje nejzřetelněji.

 

 

Absolutní téma a absolutní malba        

Absolutní vyjadřuje neomezenost, nepodmíněnost, bezvýhradnost. A téma je v doslovném významu to, co leží před námi, co je předmětem pozornosti, v umění námětem tvorby. Takovým, jaký nepodléhá žádnému omezení (snad jen omezení proveditelnosti z technických důvodů). Připojíme-li tutéž vnější neomezenost formy, dospěli jsme, ano, zbytečně složitě, k tvůrčí svobodě. To ale není vše. Höhmová též zmiňuje absolutní malbu, a tím vstupuje do rajonu abstrakce. Termín absolutní malba byl dříve užíván pro orfismus, vycházející z teorie barev Michela Eugèna Chevreula, zejména z části o simultánním kontrastu. Tam se praví, že simultánní kontrast vytvářejí dvě doplňkové barvy, jež zesilují své tóny dynamickým podáním podpořeným světlem. Höhmová barvou nedefinuje předmětné tvary. Barevně zdůrazněnou plochou (někdy s iluzí třetího rozměru), přímými nebo rozechvělými liniemi, křivkami a černými akcenty vymezuje podněty a myšlenky z východiska imaginace.

 

 

Energie a nová chemie

S absolutní malbou Höhmová spojuje své pojmy – energie a nová chemie. Nachází se na poli sdružené intenzity energie tvůrčího procesu v odlišném ateliérovém prostředí a zmíněné energie simultánních kontrastů barev. V podání námětů povětšinou odhlíží od věcnosti. V rozvíjení subjektivní představivosti zobecňuje, takže pracuje s nástroji abstrakce. Přesto však neusiluje o své trvalé ustanovení v „kohortě“ abstraktních umělců. Jistě to není jen mou volnou verbální montáží, když řeknu, že naslouchá své mysli. Malířsky přesvědčivě zobecňuje své nálezy na nerovných stezkách existence, vzpomínky, vytržení v krajině, mezilidské kontakty, ryzí vztah k čtyřnohým domácím přátelům. Právě to jsou ony vzkazy, záznamy a stopy bytí, jimiž se koncepčně „chrání před počitatelným bydlením“ v žírné abstrakci, na jejíž hranici přesvědčivě existuje. Zcela svá, původní a poznatelná je ve sféře entit a procesů, kde vše uchopuje silou imaginace a pokládá na plochu obrazů, jako svébytné spojnice expresivity sváru a lyriky souznění.

 

 

Svět uvnitř a vně

Obrazy Zdeny Höhmové se proměňují ve skladebnosti detailů v kontrastu barevných ploch a linií, základního stavebního materiálu malby, avšak příznačně zůstávají ztišenými dramaty vytrženými z neklidu přítomnosti, z něhož se malířka s pravidelností utíká do klidu druhé strany hory. Jsou uvažováními nad stále navracejícími se otázkami: Co svět ve mně? Co já ve světě?

 

 

 

 

Ukázka tvorby:

Zdena-Höhmová DialogZdena-Höhmová OřechZdena-Höhmová Světlo-a-stín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdena-Höhmová Černé-a-růžové-myšlenkyZdena-Höhmová Chlapec-s-letadlemZdena-Höhmová Vzkaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdena-Höhmová Imaginární-prostorZdena-Höhmová Nosáč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky:

1/ Zdena Höhmová: Dialog, olej a kombinovaná technika na plátně, 100 x 100 cm, 2014. Foto: Jan Dočekal

2/ Zdena Höhmová: Ořech, olej a kombinovaná technika na plátně, 100 x 100 cm, 2014. Foto: Jan Dočekal

3/ Zdena Höhmová: Světlo a stín, olej a kombinovaná technika na plátně, 100 x 100 cm, 2018. Foto: Jan Dočekal

4/ Zdena Höhmová: Černé a růžové myšlenky, olej a kombinovaná technika na plátně, 140 x 120 cm, 2017. Foto: Jan Dočekal

5/ Zdena Höhmová: Chlapec s letadlem, olej a kombinovaná technika na plátně, 50 x 60 cm, 2017. Foto: Jan Dočekal

6/ Zdena Höhmová: Vzkaz, olej a kombinovaná technika na plátně, 90 x 90 cm, 2014. Foto: Jan Dočekal

7/ Zdena Höhmová: Imaginární prostor, olej a kombinovaná technika na plátně, 100 x 163 cm, 2017. Foto: Jan Dočekal

8/ Zdena Höhmová: Nosáč, olej a kombinovaná technika na plátně, 110 x 170 cm, 2013. Foto: Jan Dočekal

 

 

Zdena Höhmová, Obrazy, Galerie 12, Náměšť nad Oslavou, Kaštanová 12. Výstava je přístupná do 30. září 2018, otevřena je od úterý do neděle od 13. do 17. hod., mimo tuto dobu po telefonické domluvě na čísle 724 301 621. www.galerie12.cz, facebook:galerie12    

 

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 07 Září 2018 16:37 )  

Jan Dočekal

Jan Dočekal

historik umění, výtvarník, publicista

* 12. července 1943 v Třebíči

Vyučil se frézařem, studoval dějiny umění a estetiky, byl dělníkem, technologem, reklamním výtvarníkem, obchodním ředitelem v tiskárně, učitelem výtvarné výchovy.

Vydal: Grafika Maxe Švabinského (Muzeum a galerie Dačice, 2001), Všední věci / Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2004), Recenze Texty Rozhovory (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005), Rozhovory 2005 – 2013 (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2014), je editorem knihy vzpomínek a básní Vlastimil Toman - Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2015).   

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB