Grafik a malíř Emanuel Ranný (a jeho inspirace) 

Emanuel-Ranný portrétGrafik a malíř Emanuel Ranný (vlevo) měl na začátku února pětasedmdesáté narozeniny. Umělcovo životní jubileum je příležitostí představit, kam dospěl. Koncipovaný výběr z Ranného tvorby, se zdůrazněním zhruba posledního desetiletí, nyní uvádí s veškerou pořadatelskou pozorností Muzeum Vysočiny Třebíč v konírně třebíčského zámku.

 

 

 

Výstava v rozsahu (je v největším interiéru na Vysočině) i obsahu je souladná s autorovým významem v naší přítomné výtvarné kultuře v jejím celém rámci.   

 

Emanuel Ranný (* 3. 2. 1943 v Brně) pochází z umělecké rodiny. Otec Emanuel Ranný (1913 - 2008) byl malířem a grafikem, profesorem na střední umělecké škole, matka Zdeňka Ranná (1919 - 1990) malovala s výbornými výsledky amatérsky, předčasně zesnulý bratr Michal Ranný (1946 - 1981) byl v kresbě a malbě výrazným moderním krajinářem.

 

Emanuel Ranný junior absolvoval v roce 1964 Vyšší školu uměleckého průmyslu v Brně, od téhož roku působí v Třebíči. Je členem Sdružení Q a Sdružení českých umělců grafiků Hollar. V jeho rozsáhlé tvorbě jsou trvalými inspiračními prameny krajina Vysočiny a přímoří Dalmácie. K námětům přistupuje velmi volně, syntetizovanou ateliérovou prací. V definitivním malířském či grafickém díle jde o spojnici řemeslně – technických prvků s autorovými niternými pocity. Vše společně je přivedeno k exaltovaně expresívní stylizaci. Maluje, ryje do grafických matric a kreslí na litografické kameny s uvolněností natolik nezávislou, že míří zdánlivě až k abstrakci. Nicméně zdůrazněme, že malbě přísluší pojmenování abstraktní tehdy, jak kdysi napsal teoretik Michel Seuphor, jestliže v ní nedokážeme rozpoznat nic z oné objektivní reality, která tvoří naše normální životní prostředí. Ranný však opěrné body ve viděné skutečnosti nikdy neopustil.

 

Důležitým Ranného inspiračním zdrojem je poezie - díla E. A. Poea, Jana Skácela, Ivana Diviše a Ludvíka Kundery. Báseň je slovním vyobrazením světa či básníkova nitra. Čtením a plným smyslovým vnímáním básní lze si vytvořit výtvarnou látku pouze za předpokladu, že výtvarník je schopen jeden stylizovaný obraz proměnit v obraz druhý, jinak stylizovaný. Ranného grafické listy a ilustrace bibliofilií jsou pro nás neomylným ujištěním výtvarníkovy plné způsobilosti k uměleckým výkonům, které jsou s básnickými předlohami kongeniální.  

 

Ranného originální malířská metoda a oba způsoby práce na tiskových formách autorského tisku z nich (suchá jehla a litografie), k nimž dospěl vývojem v soustavnosti, jsou skladbami linií a ploch (v malbách navíc s lokálními reliéfními strukturami), které ve sdružené plošné iluzi evokují krajinné a přírodní útvary a jednotlivosti. Kdo nežádá (a tím dobře činí) od výtvarného díla přesný obraz věcí a jevů, tedy direktní návod k vnímání, kdo cítí optické a duchovní zadostiučinění, jež rozkrývá možnosti a ukazuje současně na svrchovanou svébytnost vědomé tvůrčí práce, ten je Ranného projevem nadšen.  

Aktuální expozice v konírně třebíčského zámku je vedle umělecké kvality jednotlivých exponátů také příkladem vysoké úrovně výstavnické práce. Ještě by ji zvýšilo, kdyby díla byla opatřena širšími popiskami. Jen název nestačí. Uvedené vročení by návštěvníka orientovalo na nikoliv nevýznamné přesné časové souvislosti Ranného tvorby.

Uskutečnil sedm desítek autorských výstav, v cizině v Bulharsku, Jugoslávii, Německu, Rakousku, Spojených státech a jinde, zúčastnil se mnoha mezinárodních výstav grafiky. Doma a v zahraničí Ranný získal četné umělecké ceny - Mention special Festival de Gravure Menton, Francie (1989), Cenu českého literárního fondu, Praha (1990), Purchase Award Biennial of Graphic Art, Ljubljana, Slovinsko (1991), Nejkrásnější kniha roku, Praha (1994), Honorary Distincion, Intergrafia World Award Winners Gallery, Katovice, Polsko (1994), Hlavní cenu Grafika roku, Praha (2000), Purchase Award - Triennial of Graphic Art, Bitola, Makedonie (2000).

 

Emanuel Ranný, grafika, malba. Muzeum Vysočiny Třebíč, zámek Třebíč, konírna. Výstava je přístupná do neděle 27. května 2018, otevřena je v úterý až neděli od 9. do 12. hodiny a od 13. do 17. hodiny.  

 

Ukázka z tvorby.

Emanuel-Ranný Dávná-krajinaEmanuel-Ranný Bez-názvuEmanuel-Ranný Dalmácie-Modrá-krajinaEmanuel-Ranný Moje-oči-musely-vidět-k-básni-Ivana-Diviše copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emanuel-Ranný Havraní-krajinyEmanuel-Ranný Havraní-krajiny-podle-Edgara-Allana-PoeaEmanuel-Ranný Popely-k-básni-Jana-Skácela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky:

1/ Emanuel Ranný: Dávná krajina, litografie. Foto: Jan Dočekal

2/ Emanuel Ranný: Bez názvu, akryl a olej na plátně, 125 x 115 cm. Foto: Jan Dočekal

3/ Emanuel Ranný: Dalmácie, Modrá krajina, akryl a olej na plátně. 68 x 62 cm. Foto: Jan Dočekal

4/ Emanuel Ranný: Moje oči musely vidět, k básni Ivana Diviše, litografie. Foto: Jan Dočekal

5/ Emanuel Ranný: Havraní krajiny, suchá jehla. Foto: Jan Dočekal

6/ Emanuel Ranný: Havraní krajiny podle Edgara Allana Poea, triptych, suchá jehla. Foto: Jan Dočekal

7/ Emanuel Ranný: Popely, k básni Jana Skácela, suchá jehla. Foto: Jan Dočekal

 

 

 

Zdroje:

Portrét Emanuela Ranného: www.znovin.cz/s-malirem-a-grafikem-emanuelem-rannym-o-umeni

 

Archiv autora a monografie Ranný (Gallery Praha, 2012).

Katalog Emanuel Ranný Nové obrazy, Muzeum Vysočiny Třebíč, 2018.

Fotografie grafických listů a maleb z aktuální výstavy: Jan Dočekal.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 18 Květen 2018 13:40 )  

Jan Dočekal

Jan Dočekal

historik umění, výtvarník, publicista

* 12. července 1943 v Třebíči

Vyučil se frézařem, studoval dějiny umění a estetiky, byl dělníkem, technologem, reklamním výtvarníkem, obchodním ředitelem v tiskárně, učitelem výtvarné výchovy.

Vydal: Grafika Maxe Švabinského (Muzeum a galerie Dačice, 2001), Všední věci / Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2004), Recenze Texty Rozhovory (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005), Rozhovory 2005 – 2013 (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2014), je editorem knihy vzpomínek a básní Vlastimil Toman - Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2015).   

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB