Krystalové pojmosloví Josefa Bubeníka 

Bubeník Josef foto bubenik netVěci se mají pravděpodobně tak, že většina výtvarných umělců necítí potřebu zabývat se odborným názvoslovím, natož, aby v souvislostech tvůrčí práce zaměstnávala mysl dokonce pojmoslovím, tedy vědeckou terminologií. Avšak jsou i tací, kteří setrvávají v odklonu od tohoto obyčeje. Projevují zájem i o fenomény, které se vyskytují mimo vlastní prostor umělecké činnosti, ale mohou ji ovlivňovat.

 

 

 

Pro dnešní psaní se to týká zvýrazněnou měrou Josefa Bubeníka (*1965), kreslíře, malíře, fotografa a grafického designéra. Je členem moravské surrealistické skupiny Stir up. Absolvoval studia výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.)

 

 

Metafyzická hloubání

Bubeníkem sepsaná a emitovaná ilustrovaná tiskovina (není od něho první svého druhu) s titulem Krystalové pojmosloví dostala se nejdříve k návštěvníkům vernisáže Bubeníkovy stejnojmenné výstavy v Galerii Platinium v dubnu t. r. Pro autora to byla (a zůstává) důležitá součást aktuálního galerijního uvedení obrazové kolekce, protože jde o součást konceptu, v jehož rámci koná autorská vystoupení. Písemné Krystalové pojmosloví je dualitou, přesněji sourodou součástí Bubeníkovy tvořivosti, uvažováním v polohách metafyziky. Vnímatelé Bubeníkových obrazů se pak, mám za to, vyskytují ve dvou skupinách. Ti, kteří patrně hledají v autorových textech návod k chápání jeho kreslířských a malířských projevů, a ti, jež ve slušnosti nechávají Bubeníkovy psané projevy odložené bokem, pravděpodobně z příčiny plného niterného uspokojení harmonickými výtvarnými artefakty.

 

Připomeňme, co píše k problematice terminologie internetová encyklopedie Iuridictum: K terminologii se váže kategorie vhodnosti, nikoli pravdivosti, správnosti. Vhodná je v prvé řadě taková terminologie, která co nejvíce odpovídá obsahu institutu a která je adresátům srozumitelná. Bubeník ve svém silně teoretickém textu (tu a tam jako by vstoupil až do pásma vytržení) místy pracuje s vžitými pojmy, místy vstupuje do problematiky zcela nového pojmosloví, svého, utvořeného v radostné nezávislosti. Vše, co Bubeník napsal, dotýká se nejtěsněji jeho práce výtvarné. Metafyzická malba je v dějinách moderního umění zapsána jako předchůdce surrealismu. V Bubeníkově projevu se obé, metafyzika a surrealismus, svérázným způsobem sdružuje s „výčnělky“ tu v jedné a tu v druhé formě.

 

 

Výňatky z Krystalového pojmosloví

Zařadit sem celý Bubeníkův terminologický text, vedlo by pravděpodobně k žádoucímu účinku, k ztrátě čtenářova zájmu. Avšak výňatky mohou dobře leccos napovědět o Bubeníkově myšlení o sféře metafyzické i racionální (i surrealistické).  

 

 

1/ Krystalový jas

Stopy krystalového vědomí (můžeme také říci poznání, moudrosti) jsou vlastně záznamy krystalové paměti, otisky krystalových vzpomínek. Vše je zakódováno v krystalu. Skutečné podstaty krystalového vědomí se můžeme dobrat jen prostřednictvím destrukce prvotní materie. Separací dospějeme k poznání, které bude zároveň mementem, znamením, že na zlomu krystalové hmoty nemůžeme pojmout více než jen fragmenty jasu. Fragmenty krystalového jasu. Krystalový jas je vize.

Mezi světlem poznání a temnotou neuchopitelna se rodí pravda krystalového jasu…

 

2/ Krystalová rezonance

Vše rezonuje. Rezonance je principem vše pronikajícím. Rezonující přítomnost v sobě obsahuje rezonance minulé, které však vnímáme pouze jako odraz od hran krystalického prostoru na nás dopadajících. Rezonuje prostor kolem nás, hmota rezonuje pohybem neviditelných částic, rezonují naše myšlenky, slova i věty, kterými je sdělujeme. A jen některé z nich zůstávají zachovány a ostatní se ztrácejí v horizontu zapomnění. Rezonují kresby, které vznikají v rychlém gestickém rytmu, aby dokončená vždy skončila vespod hromádky…     

Krystalová rezonance je universálním paradigmatem změn v uzavřeném prostoru.

 

3/ Rozevírající se prostor krystal

Postupně rozevírající se krystal vetknul se do přítomnosti zcela nenuceně, jen tak, jakoby mimochodem. Stal se součástí přítomnosti, aniž to kdo čekal, ba, aniž to kdo vůbec předpokládal. Postupně rozevírající se krystal se stal mementem klidné, pomalé změny. Ukazoval cestu. Nikoli však cestu z krystalu ven, ale naopak cestu, kudy dál. Krystal se postupně rozevírá. Rozevírá se v krystalové spirále a odhaluje svou vlastní vnitřní strukturu. Ta je totiž jinak neviditelná…   Rozevíraný krystal je analogie existence.

 

4/ Morfopole a osobní krystalika

Morfologická rezonance či ještě lépe fyziologicko-morfologická rezonance je neuchopitelná vlastnost prostoru potvrzená bezpočtem empirických zkušeností, apodiktická ve smyslu opakujících se rezonančních projevů.

 

Rezonance morfopole se projevuje gradujícím rozvíjením rytmu námětové opakovatelnosti. Kolik stohů listů bylo popsáno vysvětlujícími texty o vzájemném prolínání námětů u vzdálených entit v umělecké tvorbě a vlastně kultury jako takové a vůbec pohybů společenského vývoje…        

Naše morfopole ovlivňuje prostor kolem nás.

 

5/ Chaos – řád neznámých veličin

Změť náhodných tvarů může vytvářet reálné představy objektů. Náhoda zdá se býti nejprvotnějším přírodním zákonem chaosu, který je charakterizován neuspořádaností. A ta právě bývá označována za náhodu. Neuspořádanost, tedy náhoda, je pouze slovem vyjadřujícím nám neznámé zákonitosti probíhající ve hmotě  prostoru. Chaos tak svou existencí popírá sám sebe, je řádem nám neznámých skutečností, veličin, faktů. Je zřejmé, že ona neznalost či spíše vědomí neznalosti onoho řádu může vést k naprostému nihilismu, k odmítání poznání orientovat se v našem „jednoduchém“ prostoru, kdy jeho tři rozměry jsou pouze vlastnosti jedné časové osy…        

Je-li tedy náhoda zákonitostí chaosu, stává se jeho zákonem.

 

6/ Raison d’être (Důvod pro bytí)

Dnes snad již nikdo nepochybuje o nezměrné velikosti vesmíru, o existenci dokonalých planetárních systémů i o zcela nepředstavitelných a iracionálních skutečnostech, které se v nich vyskytují. I o možnostech života někde v dálavách universa se dá uvažovat, spekulovat nad tím, snít. Ale, ať už je život zde či jinde, ať už je jedinečný či zcela banální, ať dělíme svět na hmotu neživou a živou, to vše nám neodpovídá na fundamentální otázky existence a různé složité spekulace jen přesouvají odpověď jinam (do jiných vzdáleností, rozměrů, časů), ale neodpovídají na ně…

Účelnost bytí spočívá v jeho proměně, v jeho transformaci.

 

 

Ukázka z tvorby:

Josef-Bubeník Prostorové-modulace-dodekaedrJosef-Bubeník Prostorové-modulace-kouleJosef-Bubeník Rozevírající-se-prostor-krystalu-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef-Bubeník Pyramidální-principJosef-Bubeník Zrod-krystalového-prostoru-z-rytmu-hmoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky:

1/ Josef Bubeník: Prostorové modulace (dodekaedr), pastel, papír, 49 x 35 cm, 2017. Foto: Josef Bubeník

2/ Josef Bubeník: Prostorové modulace (koule), pastel, papír, 49 x 35 cm, 2017. Foto: Josef Bubeník

3/ Josef Bubeník: Rozevírající se prostor krystalu, olej na sololitu 42 x 60 cm, 2017. Foto: Josef Bubeník

4/ Josef Bubeník: Pyramidální princip, olej na sololitu, 137 x 123 cm, 2017. Foto: Josef Bubeník

5/ Josef Bubeník: Zrod krystalového prostoru z rytmu hmoty, olej na sololitu, 137 x 123 cm, 2018. Foto Josef Bubeník

 

 

Zdroje:

https://iuridictum.pecina.cz/w/Pojmoslov%C3%AD

Doprovodný tisk k výstavě Josef Bubeník, Krystalové pojmosloví, Galerie Platinium, Brno, 2018

Korespondence autora článku s Josefem Bubeníkem

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 04 Květen 2018 14:10 )  

Jan Dočekal

Jan Dočekal

historik umění, výtvarník, publicista

* 12. července 1943 v Třebíči

Vyučil se frézařem, studoval dějiny umění a estetiky, byl dělníkem, technologem, reklamním výtvarníkem, obchodním ředitelem v tiskárně, učitelem výtvarné výchovy.

Vydal: Grafika Maxe Švabinského (Muzeum a galerie Dačice, 2001), Všední věci / Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2004), Recenze Texty Rozhovory (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005), Rozhovory 2005 – 2013 (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2014), je editorem knihy vzpomínek a básní Vlastimil Toman - Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2015).   

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB