Hranaté hrnky, ouška jako počitatelné figury a dada


 

Šárka-Radová portrétDeset čtyřbokých hrnků s oušky ve tvaru figur vymodelovaných do číslic a ke každému dada říkanka. Může to jít dohromady? Nepochybně ano. A s přidáním obdivu nad kreativitou sochařky a keramičky Šárky Radové, která to vše udělala.

 

 

 

Co je kreativita? Jaroslav Hlavsa ji definoval před polovinou osmdesátých let minulého století takto: Kreativita je pokrok v subjekto-objektových vztazích, při kterých vzniká novým způsobem a spolu s formováním vědomí nový produkt. Kreativita tedy je vzájemné působení jedince s předmětem, kdy jedinec-tvůrce zasahuje do podoby milieu. Především se tak děje jeho způsobilostí vnímat objekty svérázným způsobem v nových souvislostech. Ne každý výtvarník má dar kreativity. Nicméně kreativních je u nás ve všech oborech dost. Šárka Radová k nim patří.

 

Své postavení znovu potvrdila desetidílnou kolekcí hrnků, již před pár dny uvedla v galerijní premiéře. Zatímco četné Radové práce (rozměrné i drobné) vykazují zřetelně čitelné poukazy na stíny lidské existence, u části druhé hraje prim hravost, hyperbola a vlídný žert. Sem patří zmíněná hrnková kolekce, jež by potřebně měla být představována (a komerčně umísťována) vždy v kompletu. Má dvojčlennou proměnnou. Mění se ve dvou kategoriích – jednotlivě ve figurálním tvaru ucha v podobě čísla (1 – 10) a v kompletu ve variabilitě sestavy. Před sedmi týdny jsem napsal (http://literarky.cz/blogy/jan-docekal/25828-dopisy-od-arky-radove-ve-verich) o Radové nadání vyjadřovat se ve verších. Teď s potěšením připojuji, že i variabilní hrnky mají svoji poetickou nadstavbu. Vznikla ve snaze akcentovat originální zformování hrnkových oušek a přidat jim pro galerijní prezentaci další rozměr původnosti. Autorka mně napsala: Pravděpodobně to není pro každého zřetelné, proto jsem ke každému číslu napsala dada říkánku.

 

Nebude tedy od věci krátká zmínka o dadaismu, od jehož vzniku uplyne za pár roků celé století. Dadaismus se vyznačuje: Přeceňováním formy na úkor obsahu. Důrazem na fantazii. Odporem ke společnosti, morálce, válce, násilí, proti spoutání člověka společností, proti tradičnímu umění. Pilíři formy básnického dadaismu jsou hra se slovy, náhoda a absurdnost. U nás byli stěžejními představiteli básnického dadaismu Vítězslav Nezval a Konstantin Biebl.   

   

Svůj vynález slova dada oznámil 8. února 1916 v šest hodin večer v curyšském Café Terasse Tristan Tzara. Týž poskytl v roce 1920 v Manifestu o lásce slabé a lásce hořké návod, jak lze stvořit dadaistickou báseň: Vezměte noviny. Vezměte nůžky. Vyberte v novinách článek tak dlouhý, jak dlouhou chcete mít svou báseň. Vystřihněte článek. Potom pečlivě vystříhejte slovo za slovem z tohoto článku a naházejte do pytlíku. Lehce zatřepejte. Vytahujte potom výstřižky jeden za druhým a skládejte je v tom pořadí, jak jste je vytahovali. Pečlivě slova opište.“

 

To vše jsou doložitelná historická fakta. Ale co s dadaismem dnes? Čeho bylo v uměleckém rozvoji dosaženo, je využitelné i v době post-postmoderní. S aktuální korekcí, pochopitelně. Radová napsala deset kratičkých říkanek po způsobu dada. Přijala z něj hru se slovy, přidala lehkost a bezprostřednost nezvalovské krásy jazyka. Morální a proti fungování společnosti se vymezující témata byla adekvátním výrazem postoje moderních umělců, tehdejších nadšených stoupenců dadaismu. Kritickou polohu tvorby Šárky Radová (zmíněnou již v úvodu) nacházíme v dílech prostoupených ve formě a obsahu pádnou groteskností.

 

 

Deset dada říkanek Šárky Radové k jejím deseti hrnkům s figurálně-číselnými oušky

 

Jedna

Jed, na!

Na jed?

Ne. Aj..

Dej!

Na..

 

Dvě,

dvojice,

dvojitý,

dvojaký,

dvojčičí,

to stačí.

 

Tři

bratři,

kmotři,

lotři,

vepři.   

Prostři!

 

Čtyřka

je

jen

dostatečná.

Buď

statečná.

 

Pět holčiček

pět pusinek

pět jazýčků

pět zmrzlinek

pět zoubků

bolavých

 

Šest

let

běd?

Přijď

na

oběd!

 

Sedm vran

sedm bran

sedm stran

sedm hran

sedm ran

jen jeden člověk

 

Osmička

je nekonečná?

Není.

Je osm

hodin,

zvoní.

 

Devítka

jela až

do Motola,

cestou se

dokola

zamotala.

 

Ty nulo!

Nulou jsi a

nulou zůstaneš!

Nula

od nuly

pojde.

 

 

Ukázka tvorby:

Šárka-Radová hrnky-a-dada 01Šárka-Radová hrnky-a-dada 02Šárka-Radová hrnky-a-dada 03

 

 

 

 

 

 

Popisky:

1/ Šárka Radová: Variabilní hrnky s počitatelnými figurálními oušky, keramika, 2018. Foto: Šárka Radová

2/ Šárka Radová: Variabilní hrnky s počitatelnými figurálními oušky, keramika, 2018. Foto: Šárka Radová

3/ Šárka Radová: Variabilní hrnky s počitatelnými figurálními oušky, keramika, 2018. Foto: Šárka Radová

 

 

Zdroje:

https://theses.cz/id/ljketj/Rozvoj_vtvarn_tvoivosti_prostednictvm_projektov_metody_-_.pdf

Jaroslav Hlavsa, Psychologické základy teorie tvorby, Academia, Praha, 1985, s. 44.

http://www.naucitse.cz/clanky/zobrazit/413-DADAISMUS

Korespondence autora článku s Šárkou Radovou

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Jan Dočekal

Jan Dočekal

historik umění, výtvarník, publicista

* 12. července 1943 v Třebíči

Vyučil se frézařem, studoval dějiny umění a estetiky, byl dělníkem, technologem, reklamním výtvarníkem, obchodním ředitelem v tiskárně, učitelem výtvarné výchovy.

Vydal: Grafika Maxe Švabinského (Muzeum a galerie Dačice, 2001), Všední věci / Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2004), Recenze Texty Rozhovory (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005), Rozhovory 2005 – 2013 (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2014), je editorem knihy vzpomínek a básní Vlastimil Toman - Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2015).   

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB