Zdena Höhmová v kvetoucích záhonech imaginace 

Zdena-Höhmová autoportrétSled výstav v rustikální Galerii z ruky v Křížovicích Doubravníku na Brněnsku opatruje výhradně galeristka Stanislava Macháčková. Představuje autory různé generační příslušnosti a s rozličným rukopisem. Přispívá k šíření povědomí o současné naší výtvarné kultuře mezi návštěvníky své galerie. Někteří přijíždějí do Křížovic pravidelně již od roku 2002, kdy zde otevřeli první sezonu.

 

 

 Obrazy Zdeny Höhmové

Letošek je pro Galerii z ruky, nacházející se na okraji lesa na vrcholu křížovického kopce, už dvacátým šestým rokem existence. Tři z oznámených výstav této sezony jsou minulostí (výběry z malířské tvorby Vladimíra Svobody, Anny Vančátové a Boženy Rossí), čtvrtá měla vernisáž v první srpnové dekádě. Obsahuje tři desítky nových děl brněnsko-pražské malířky Zdeny Höhmové (snímek - autoportrét viz nahoře), absolventky Akademie výtvarných umění v Praze, osobnosti naší současné imaginativní malby. V Křížovicích vystavovala ponejprv v roce 1994, podruhé v roce 2002, teď se tu představuje potřetí.

Höhmové tvorbu charakterizuje specifická kombinace výtvarných prostředků - malby olejovými barvami, linií uhlové kresby, grafitu, barevných pigmentů a geometrických struktur frotáže. V souhře rozumu a citu vyjevuje produktivní schopnost tvořivého experimentu. Nelpí na místě. Celý objem své malířské existence, onen soubor empirie, rozvahy, řemesla a výpovědí, nese si s sebou se všemi význaky originality. Její kompozice, nerozhoduje, zda rozměrných pláten, či komorních obrazů, vznikají metodou neurčitých tvarů (některé určují tituly obrazů) s měkkými členitými konturami. Plynou v prostoru. Jsou barevně kultivovanými nefigurativními otisky autorčiných snů, vjemů a prožitků. 

  

Zdena Höhmová a imaginace

Imaginace je podstatnou složkou umělecké činnosti. Imaginativní malířství je druhou nejvýznamnější tendencí, kterou se české umění podílelo na zodpovídání aktuálních otázek evropských avantgardních snah. Východiskem byly imaginativní složky surrealistické estetiky, navázané na fantastické umění minulosti. Imaginace je způsobilost umělce vyvolávat v mysli obrazy vystupující ze vzpomínek, což má označení reproduktivní imaginace. Tyto obrazy mohou však být rozličně přetvářeny v nové představy, a to je konstruktivní imaginace. V kontaktu s tvorbou Zdeny Höhmové lze pomocně přestoupit tradované dělení imaginace a přidat rozlišení dle zdroje inspirace. Objevuje se imaginace personální a animální (Alter ego I, II a III, Ptáček), imaginace krajinná (Tajemné pobřeží, Modré pobřeží, Na zemi, Pro Exuperyho I a II), imaginace situační a emoční (Ráno, Corrida, Naděje, Růžové a černé myšlenky I a II, Slavnost, Světlo a bod, Růže pro Casanovu, Vzkazy a záznamy I, II a III, Vzpomínka, Zrození barev) a imaginace lokální a předmětová (Barvy ateliéru, Jiný prostor).

 

Zdena Höhmová a abstrakce

Michel Seuphor, belgický malíř a umělecký teoretik, vlastním jménem Fernand Berckelaers (1901 – 1999), napsal v první čtvrti minulého století, že malbě přísluší pojmenování abstraktní, jestliže v ní nedokážeme rozpoznat nic z oné objektivní reality, která tvoří naše normální životní prostředí. Jinak řečeno, obraz se stává abstraktním tím okamžikem, kdy jej pro nedostatek jakékoliv jiné smyslově vnímatelné reality musíme nazírat, jako by byl malbou o sobě, a posuzovat jménem hodnot jakémukoliv zobrazování nebo i náznaku zobrazování naprosto cizích. Pozdější názor připustil rozdělení abstraktního umění do dvou proudů. První, řekněme, že se ztotožňuje s názorem Seuphorovým, vychází ze základních prvků výtvarného umění, z tvaru, obrysu, barvy a světla, neváže je ale na reálné objekty, čímž se ale nevzdává obsahu, sdělení a smyslu výtvarného díla. Proud druhý je naopak na reálné objekty vázán, ale nezobrazuje je konkrétně, podrobuje je radikálnímu tvarovému a barevnému zjednodušení ve prospěch zobecnění, tedy abstrakce. Höhmová je z onoho druhého proudu. Nepřekračuje pomyslnou hranici mezi obrazotvorností a čistou abstrakcí, kdy obraz je již soustředěn výhradně na malířské médium samo o sobě. V jejích malbách jsou reflektovány motivy a významy existující prvotně mimo obraz. Zjednodušené ve všech určujících elementech v procesu malby je s lyrickou dikcí, nebo s neutěšenou melancholií, přesouvá na kvetoucí záhony imaginace.       

    

Sochy Zdeňka Macháčka

Z přízemí Galerie z ruky, určeného pro proměnné výstavy, lze projít do sousední stálé expozice sochaře Zdeňka Macháčka, doyena našich sochařů (nar. 1925). Jeho materiálem je převážně dřevo, některá komorní díla realizoval v bronzu. Expozice přináší průřez Macháčkovým dílem od modelů k rozměrným realizacím. Nejčastějšími náměty jsou krajinné prvky ve svérázné stylizaci a expresívně podaná lidská bytost v touze vzlétnout.

 

 

Ukázka z tvorby:

 Zdena-Höhmová Alter-ego-IIZdena-Höhmová Vzkazy-a-záznamy-IZdena-Höhmová Barvy-ateliéru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdena-Höhmová Růžový-okamžikZdena-Höhmová Jiný-prostorZdena-Höhmová Vzkaz-v-tyrkysu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdena-Höhmová Tajemné-pobřeží-IIZdeněk-Macháček ze-stálé-expoziceZdena-Höhmová Zrození-barev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky:

1/ Zdena Höhmová: Alter ego II, olej a kombinovaná technika na plátně, 2017. Foto: Jan Dočekal

2/ Zdena Höhmová: Vzkazy a záznamy I, olej a kombinovaná technika na plátně, 2017.Foto: Jan Dočekal

3/ Zdena Höhmová: Barvy ateliéru, olej a kombinovaná technika na plátně, 2017. Foto: Jan Dočekal

4/ Zdena Höhmová: Růžový okamžik, olej a kombinovaná technika na plátně, 2017. Foto: Jan Dočekal

5/ Zdena Höhmová: Jiný prostor, olej a kombinovaná technika na plátně, 2017. Foto: Jan Dočekal

6/ Zdena Höhmová: Vzkaz v tyrkysu, olej a kombinovaná technika na plátně, 2014. Foto: Jan Dočekal

7/ Zdena Höhmová: Tajemné pobřeží II, olej a kombinovaná technika na plátně, 2016. Foto: Jan Dočekal

8/ Zdeněk Macháček: Ze stálé expozice v Galerii z ruky v Křížovicích. Foto: Jan Dočekal

9/ Zdena Höhmová: Zrození barev, olej a kombinovaná technika na plátně, 2016. Foto: Jan Dočekal

 

 

Zdena Höhmová, Obrazy. Galerie z ruky, Křížovice 3 Doubravník, pošta Nedvědice. Výstava je přístupná do 27. srpna 2017, otevřeno ve čtvrtek a v pátek od 13. do 18. hodiny, v sobotu a v neděli od 10. do 12. hodiny a od 13. do 18. Hodiny.

Zdeněk Macháček, Sochy, stálá expozice, sezónně otevřeno od konce dubna do poloviny září. Mimo uvedené časy lze Galerii z ruky navštívit dle domluvy na telefonním čísle 566 566 494. www.galeriezruky.cz

 

Zdroje:

www.zdenahem.eu/    

https://cs.wikipedia.org/wiki/Imaginace

https://cs.wikipedia.org/wiki/Abstrakce

https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Seuphor

Archiv autora článku a jeho korespondence se Zdenou Höhmovou.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 18 Srpen 2017 13:20 )  

Jan Dočekal

Jan Dočekal

historik umění, výtvarník, publicista

* 12. července 1943 v Třebíči

Vyučil se frézařem, studoval dějiny umění a estetiky, byl dělníkem, technologem, reklamním výtvarníkem, obchodním ředitelem v tiskárně, učitelem výtvarné výchovy.

Vydal: Grafika Maxe Švabinského (Muzeum a galerie Dačice, 2001), Všední věci / Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2004), Recenze Texty Rozhovory (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005), Rozhovory 2005 – 2013 (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2014), je editorem knihy vzpomínek a básní Vlastimil Toman - Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2015).   

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB