Výstavy umění v malých městech

 

Šplíchal Zdeněk portrétVýtvarné umění v malých městech, to je téma, které bezpochyby nestojí v popředí zájmu kritiků. Zajímá však, nebo by jistě mělo, správce lokálních kulturních statků. Ti sice nemohou nevědět, že jsou sotva s to uspořádat výstavu, jež přiláká do jejich města četné návštěvníky zvenku, ale současně vědí, že každou i malou výstavou, otevřenou třeba na chodbě turistického informačního centra, poskytují všem zájemcům důležitou možnost, setkat se s originálními výtvory.

(vlevo Zdeněk Šplíchal / foto)/ vystavující v jaroměřickém špitálu 

 

 

Například Jaroměřice nad Rokytnou    

Příkladem mohou být Jaroměřice nad Rokytnou na Vysočině. Jsou hezkým malým městem se čtyřmi tisíci obyvatel. Pro pořádek uveďme, že mezi nimi Čelo-bývalého-špitálu-v-Jaroměřicích-nad-Rokytnoujsou dva profesionální umělci – členové Unie výtvarných umělců – malíř Jan Pevný a fotograf Josef Prodělal. Ve městě učil a 25. března 1929 zesnul básník, představitel symbolismu Otokar Březina.

Dominantou Jaroměřic je mohutný barokní zámek z první poloviny 18. století. To bylo vrcholné období sto třicet let trvajícího působení rodu Questenberků. Nejpřednějším z nich byl Jan Adam z Questenberku (1678 – 1752), mecenáš barokního umění. Jeho otec, Jan Antonín z Questenberku, nechal v 70. letech 17. století barokně přestavět tři století starý místní špitál s kaplí sv. Kateřiny. Sloužil především bývalému questenberkskému služebnictvu. Když později pozbyl svoji slitovně – sociální funkci, rychle chátral. Začátku obnovy se dočkal až v 90. letech 20. století, znovuotevření v roce 2014. Městské kulturní středisko v něm zřídilo turistické informační centrum, v křížové chodbě pořádá výtvarné výstavy.

 

Umění v křížové chodbě

Výstavy jsou konány, tak je to běžné v malých městech, bez kurátora. Garanty výběru exponátů a jejich kvality jsou sami autoři. Někdy je to ručení bez záruky. Málokterý výtvarník se totiž dokáže na vlastní práci podívat z nadhledu. Instalace pak mívá charakter přepjatého tržiště – všechno a nic. Ale když přijde výtvarník umělecky vzdělaný a zkušený, je to znát na první pohled. Spoléhá na sebe, ví, že má co ukázat a činí to harmonicky, s noblesou.

 

Obrazy z cyklů Zdeňka Šplíchala

Aktuální výstava v někdejším jaroměřickém špitálu

přinesla výběr z nové tvorby malíře Zdeňka Šplíchala (nar. 1948). Je členem Unie výtvarných umělců, Sdružení Q v Brně a Klubu konkretistů. Patří k nejčastěji výstavně frekventovaným autorům z regionu. Název jeho výstavy je ale poněkud záhadný. Pozvánka na vernisáž hovoří o Druhém plánu obrazu, kdežto volně dostupný katalogový list nese na aversu názvy dva: Druhý plán obrazu a Barevný pohled, přičemž text Ivo Bindera na reversu má nadpis Barevný pohled. Ale nechme to být a berme za podstatné, že jde o výstavu přitažlivých nepředmětných děl, sestavených do stejně přitažlivého i když ne zcela sourodého celku.

Šplíchal pracuje tradičně v cyklech, přičemž pro různé cykly volí různou formu vyjádření. Spojnicí je však nezobrazující tendence, tedy různě těsný příklon k abstrakci. U Šplíchala projevený kompozicemi geometrických těles. Nezobrazuje předměty a tvary vnějšího světa, ale pomocí geometrických prvků, linií, ploch, barevného rytmu atd. vyjadřuje životní pocit a vztah ke světu. Jestliže v jednom cyklu jde zejména o tvar, o zmíněnou geometrizaci světa, v jiném je autorův akcent položen na barvu. Ona je materiálem stavby intuitivních kompozic. Šplíchal ovšem pracuje v tomtéž čase i na několika příbuzných cyklech. Nečiní mezi nimi fázové předěly. Jsou tedy možné dva názory. První: Jaroměřické představení zlomků z více cyklů je pro diváka přínosem, protože vidí autora najednou ve více podobách. Druhý: Prospěšnější by byl sevřenější výběr děl, s menším rozběhem obsahu a formy.

Ať tak nebo tak domnívám se, že výstava představuje práci výtvarníka systematicky naplňujícího definovaný tvůrčí program. Návštěvník, který má o těchto věcech znalost a je i vnímavý, vstoupí a zlehka se sblíží s exponáty.   

 

Ukázka z tvorby:

Zdeněk-Šplíchal Druhý-plánZdeněk-Šplíchal Z-cyklu-LetníZdeněk-Šplíchal Ozvěna-baroka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdeněk-Šplíchal EdenZdeněk-Šplíchal Trojúhelník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky:

 1/ Zdeněk Šplíchal: Druhý plán, 2016-2017. Foto: Jan Dočekal

 2/ Zdeněk Šplíchal: Z cyklu Letní, 2015.Foto: Jan Dočekal

3/ Zdeněk Šplíchal: Ozvěna baroka, 2017. Foto: Jan Dočekal

4/ Zdeněk Šplíchal: Eden, 2017. Foto: Jan Dočekal

5/ Zdeněk Šplíchal: Trojúhelník, 2017. Foto: Jan Dočekal

 

Zdeněk Šplíchal, Druhý plán obrazu. Městské kulturní středisko, Jaroměřice nad Rokytnou, Špitál, F. V. Míči 726. Výstava je přístupná do 30. června 2017, otevřeno v pondělí, středu, sobotu a neděli od 7.30 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., v úterý, čtvrtek a pátek od 7.30 do 12 hod. a od 13 do 15.30 hod.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 09 Červen 2017 09:31 )  

Jan Dočekal

Jan Dočekal

historik umění, výtvarník, publicista

* 12. července 1943 v Třebíči

Vyučil se frézařem, studoval dějiny umění a estetiky, byl dělníkem, technologem, reklamním výtvarníkem, obchodním ředitelem v tiskárně, učitelem výtvarné výchovy.

Vydal: Grafika Maxe Švabinského (Muzeum a galerie Dačice, 2001), Všední věci / Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2004), Recenze Texty Rozhovory (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005), Rozhovory 2005 – 2013 (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2014), je editorem knihy vzpomínek a básní Vlastimil Toman - Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2015).   

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB