Klasickou technikou k fantaskním obrazům

 

Vladimír-Svoboda portrétUvedením maleb Vladimíra Svobody (na snímku - http://vladimir-svoboda.webnode.cz/fotogalerie/) u příležitosti autorových letošních osmdesátých narozenin vešla soukromá Galerie z ruky Stanislavy Macháčkové v Křížovicích u Doubravníka do dvacáté šesté sezóny. Brněnský umělec (*28. 1.1937, absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy) se vrátil do Křížovic se svými obrazy po osmnácti letech.

 

 

Ve smyslu inspiračním a malířského výrazu je to stále týž tvůrce těsně blízký přírodě (krajině a živočichům), uplatňující bez větších proměn malířskou technologii, jejíž řemeslný základ, jím rozvinutý aplikacemi soudobých materiálových prostředků, vězí ve středověku. Vše je „zastřešeno“ fantaskní nadsázkou s důležitým podílem lehké ironie. A jak se to má se Svobodovým poměrem k barvě? Je evidentně umírněný. Barvu nemá za nástroj stavby prostoru, ten staví světlem a k tomu nad barvu povyšuje fakturu malby.

V mládí podstoupil neúspěšný pokus o studium veterinárního lékařství. To ovšem vytvořilo, jen zdánlivě protikladně, základ jeho pozdějších úspěchů na poli výtvarného umění. Zůstal mu totiž, a ještě se rozšířil, zájem o živé organismy. Ty učinil předmětem svého tvoření, a protože je s to vidět je jinak, než skrze běžný obeznamující pohled, a má navíc patřičnou interpretační schopnost, dospívá ze zřetele formy k obrazům výsostně originálním. Jsou ovšem vzdáleny zpodobením opeřenců a jiných živočichů dle druhu, rodu, tvaru, hmotnosti a barvy peří a srsti. Svoboda není, jakkoli ono téma miluje a také zná do hloubky, vědecký ilustrátor, jde mu o vyjádření vlastních myšlenek a emocí tematickým zprostředkováním, tedy o jistou míru alegorie, o úsměvné jinotaje, příměry a symboly, snad i o soudobě zvýtvarněnou bajku.

Na počátku Svobodou uchopované osobité malířské poetiky bylo ovlivnění surrealismem a fantaskním uměním. Nic nedbá vágních proměn výtvarné módy, drží se prakticky beze změny svého. Principy malířské techniky, která ho po desetiletí charakterizuje, ovšem stojí dávno mimo zájem většiny soudobých tvůrců. Nahradily ji docela jiné postupy. Proto snad nebude od věci, povědět o ní více. Hledá-li malíř osobitý fundament, novou řemeslnou technologii, pátrá zpravidla po prostředku, jenž mu umožní svou inherencí i jejími nuancemi sdružené vyjádření myšlenek, vjemů a názorů. Svobodovo roky trvající ateliérové zkoumání má příhodný rezultát. Jistě ne definitivní, vždyť jde o kontinuální tvorbu. V rozhovoru mně kdysi pověděl:

Z plavené křídy a klihové vody udělám nízký reliéf se záznamem nějaké akce. Do reliéfu vetřu tmavou barvu, kterou záznam opticky vynikne. Pak do toho velice jemně, klasickou lazurovou malbou, pečlivě domalovávám obraz. Téměř jej preparuji. Vznikne napětí mezi brutálním spodkem a jemným povrchem. Celé je to stavěno světlem, jakoby jednotlivé objekty šly přes sebe na způsob rentgenových snímků.  

Těsná příbuznost obrazových stavebních prvků a jednota formy jejich zkomponování do sourodých malířských děl vyvolává vjem harmonie. Lze však v protikladu nezávisle mínit, že představená obrazová kolekce je jednotvárná. Obojí je touž měrou fakt. Ve výtvarném umění a jeho prezentaci lze totiž totéž vidět různě. Nebýt tomu tak, byl by kdesi nepořádek.

Na závěr si dovoluji přidat text Jaroslava Maliny (je editorem Svobodovy monografie z roku 2008), z pozvánky na aktuální výstavu:

Od počátku 60. let začal Vladimír Svoboda utvářet svůj osobitý malířský styl i svět charakteristických témat: Vzhledem k jeho silnému niternému vztahu k přírodě a jejímu dění vznikala fantaskní zvířata a podivuhodné krajiny. Preferuje jednoduchou paletu barev, avšak s bohatými odstíny skládanými do sofistikovaných kompozic, vymezených kresbou a strukturou, přičemž převládá pacifická malba na desce – nízký reliéf z klížené plavené křídy, jehož struktury jsou přemalovány prostupujícími se valéry. Tato technika se stala dominantní a umožňuje mu rozvíjet fantazii a nejlépe vystihnout jeho smysl pro podivuhodné, tajemno a groteskno.

 

Ukázka tvorby:

 

Vladimír-Svoboda FloriánVladimír-Svoboda RůženVladimír-Svoboda Karel-Mixa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír-Svoboda KřížákVladimír-Svoboda NámluvyVladimír-Svoboda Řádník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky:

1/ Vladimír Svoboda: Florián, kombinovaná technika, vročení neuvedeno. Foto: Jan Dočekal

2/ Vladimír Svoboda: Růžen, kombinovaná technika, vročení neuvedeno. Foto: Jan Dočekal 

3/ Vladimír Svoboda: Karel Mixa, kombinovaná technika, vročení neuvedeno. Foto: Jan Dočekal

4/ Vladimír Svoboda: Křížák, kombinovaná technika, vročení neuvedeno. Foto: Jan Dočekal

5/ Vladimír Svoboda: Námluvy, kombinovaná technika, vročení neuvedeno. Foto: Jan Dočekal

6/ Vladimír Svoboda: Řádník, kombinovaná technika, vročení neuvedeno. Foto: Jan Dočekal

 

Vladimír Svoboda, Obrazy. Galerie z ruky, Křížovice 3, Doubravník. Výstava je přístupná do neděle 4. června 2017, otevřena je v sobotu a v neděli od 10. do 12. hodiny a od 13. do 17. hodiny, ve čtvrtek a v pátek od 13. do 18. hodiny, v pondělí, úterý a středu je zavřeno.

zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Svoboda_(mal%C3%AD%C5%99)

http://vladimir-svoboda.webnode.cz/monografie/,

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 26 Květen 2017 10:20 )  

Jan Dočekal

Jan Dočekal

historik umění, výtvarník, publicista

* 12. července 1943 v Třebíči

Vyučil se frézařem, studoval dějiny umění a estetiky, byl dělníkem, technologem, reklamním výtvarníkem, obchodním ředitelem v tiskárně, učitelem výtvarné výchovy.

Vydal: Grafika Maxe Švabinského (Muzeum a galerie Dačice, 2001), Všední věci / Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2004), Recenze Texty Rozhovory (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005), Rozhovory 2005 – 2013 (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2014), je editorem knihy vzpomínek a básní Vlastimil Toman - Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2015).   

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB