Co nepřehlédnout v jihlavském Muzeu Vysočiny

 

SVUV místo-výstavyVýstavu ukázek z tvorby jednadvaceti členů a dvou hostů Spolku výtvarných umělců Vysočiny (SVUV) v Jihlavě připravilo Muzeum Vysočiny v Jihlavě ve spolupráci s autory. SVUV a Klub výtvarných umělců Vysočiny (KVUH) ve Žďáře jsou dvěma vysočinskými součástmi profesní organizace Unie výtvarných umělců České republiky (UVU ČR)*. (Vlevo na fotografii Muzeum Vysočiny v Jihlavě, domy č. 57 a 58 na Masarykově náměstí, arkády horní síně. Foto)

 

 

 

Soudobé umění v historickém interiéru            

Muzeum Vysočiny v Jihlavě sídlí ve dvou historických domech v centru krajského města, na Masarykově náměstí. Výstavu členů a hostů SVUV lze navštívit na arkádové lodžii stavebně upraveného renesančního domu č. 58.

Obdobně jako v interiérech podobných historických staveb využívaných k prezentaci artefaktů soudobého výtvarného umění možno sledovat i v jihlavském muzeu dvě protichůdné obtíže. První: Dnes už nezbytné novodobé nástěnné technické prvky sousedící s doklady stylového stavitelství nedovolují vždy nejlepší instalaci výtvarného díla. Druhá: I ta výtvarná díla, jež dle přítomných kritických měřítek prosazují se zřetelnou kvalitou, mohou svou přítomností nepříznivě zasáhnout do vizuální hodnoty historické architektury. Vyhnout se současně oběma potížím lze těžko a také dobrá střední cesta se brání odhalení a zachycení. To však nemůže být výzvou k uzavření historických interiérů soudobému umění (moderních staveb pro výsadní prezentaci děl výtvarného umění je málo), nýbrž k činnému zkoumání otázek co kam a jak.

 

Co nelze přehlédnout

V Muzeu Vysočiny v Jihlavě, v aktuální prezentaci ukázek z tvorby členů a hostů SVUV, nelze přehlédnout nápadné ponížení obrazu Alice Waisserové nástěnnými snímači (pravděpodobně stálými) vlevo i vpravo spojitě se dotýkajícími rámu. A do očí bijící je tristní zavěšení tří (pro autorovo směřování netypických) úzkých krajinářských maleb Petra Vlacha na ploše jedněch dveří. 

         

Intuice, imaginace, fantazie, abstrahování

Unie výtvarných umělců není profesním spojením umělců, jejichž mínění o tvůrčích postupech, kvalitě a smyslu konané práce vězí v neměnném příklonu k základní tezi. Vše je záležitostí individuality, vzdělání, zkušeností, svobody a snahy o naplnění vlastní ambice. Atribut soudobé umění je zde sdělením zejména o nedávné době vzniku vystavených děl, zpravidla neříká nic o snaze autorů, být v proudu progresivních uměleckých tendencí.

Co jsem napsal loni v únoru u příležitosti tehdejší kolektivní výstavy členů SVUV, stále platí, tedy si dovolím část zopakovat:

Jistě souzní s časovým vývojem, že uměleckou kritiku zajímají zejména tací výtvarníci, kteří nepotřebují pro díla volného umění věrně napodobovat skutečnost, kteří umějí pracovat s intuicí, imaginací a fantazií, svedou abstrahování. (…) Na straně druhé je jednou z partikulí tvůrčí svobody ta, jež říká, že žádná zákonitost umělecké formy nemůže být nadřazena zákonitosti formy jiné, natožpak, aby ji vykázala z tvůrčího pole…

 

Co by nemělo být přehlédnuto

S vědomím, že stejně lze každý exponát výtvarné výstavy  podrobit kritice a rovněž tak je možné recenzovat recenze, sděluji subjektivní mínění, co by na aktuální výstavě ukázek z tvorby členů a hostů Spolku výtvarných umělců Vysočiny nemělo být přehlédnuto:          

Svatavy Brunové pohyb v lyrické abstrakci (Křehká bolest, V zajetí myšlenek), Františka Dörfla (Vyvřeliny I, Vyvřeliny II), rovněž Jana Pevného (Střepy, Tanec) kultivace abstrahovaných linií a barevných ploch, Paula Ewerta vábivé enigma spletité kompozice (Krajinná konstrukce), Jaroslava Hedbávného skladebná čistota krajinné tektoniky (dvě fotografie Moravské Toskánsko), Lubomíra Kerndla akcentování kontrastu bílé a černé v surrealistických rytých kresbách (Macecha, Milenci z Hradce), Petra Klukana graficko-malířské podání prostého motivu ve fotografiích (c cyklu Zapomenuté stromy), Josefa Macka dynamická abstrakce (Ulice I, Ulice II), Milana Nestrojila obraznost mystického příšeří neskutečné krajiny (Krajina se dvěma slunci), Pavla Tomana měkká vertikalita souběžných linií dřevěné hmoty (Míjení) a Alice Waisserové oproštěné uchopení seriálního tvaru (Jetel).

 

Ukázka tvorby:

František-Dörfl Vyvřeliny-IJosef-Macek Ulice-IIPaul-Ewert Krajinná-konstrukceJan-Pevný Tanec

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav-Hedvábný Moravské-Toskánsko-IPetr-Klukan z-cyklu-Zapomenuté-stromySvatava-Brunová Křehká-bolest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan-Nestrojil Krajina-se-dvěma-planetamiLubomír-Kerndl MacechaPavel-Toman MíjeníAlice-Waisserová Jetel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky:

1/ František Dörfl: Vyvřeliny I, kombinovaná technika, 50 x 61 cm, 2016 - 2017. Foto: Jan Dočekal

2/ Josef Macek: Ulice II, kombinovaná technika, 70 x 80 cm, 2016. Foto: Jan Dočekal

3/ Paul Ewert: Krajinná konstrukce, akryl, tužka, papírová koláž na plátně, 80 x 100 cm, 2017. Foto: Jan Dočekal

4/ Jan Pevný: Tanec, akryl, 70 x 70 cm, 2016. Foto: Jan Dočekal

5/ Jaroslav Hedbávný: Moravské Toskánsko I, fotografie, 50 x 70 cm, 2016. Foto: Jan Dočekal

6/ Petr Klukan: z cyklu Zapomenuté stromy, fotografie, 46 x 55 cm, 2017. Foto: Jan Dočekal

7/ Svatava Brunová: Křehká bolest, olej, 46 x 40,5 cm, 2017. Foto: Jan Dočekal

8/ Milan Nestrojil: Krajina se dvěma planetami, kombinovaná technika, 29,5 x 21 cm, 2016. Foto: Jan Dočekal

9/ Lubor Kerndl: Macecha, škrábaná kresba, 45 x 30 cm, 2016. Foto: Jan Dočekal

10/ Pavel Toman: Míjení, hrušeň, výška 135 cm, 2016. Foto: Jan Dočekal

11/ Alice Waisserová: Jetel, olej na plátně, 90 x 90 cm, 2017. Foto: Jan Dočekal

 

 

Spolek výtvarných umělců Vysočiny, kresby, malby, sochy, fotografie, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí č. 57/58. Výstava trvá do 28. května 2017, otevřena je v úterý až neděli od 9. do 12. a od 12.30. do 17. hodiny, v pondělí je zavřeno.

Druhá výstava Spolku výtvarných umělců Vysočiny je nyní v Hlinsku:

http://svuv.cz/index.php/ct-menu-item-18/309-articles/7212-article-44

* Unie výtvarných umělců České republiky (UVU ČR) je celostátní střešní profesní organizací výtvarných umělců. Sdružuje asociace, spolky, kluby, tvůrce volného umění (malba, kresba, grafika, sochařství) i autory jiných oborů výtvarné činnosti (průmyslový design, interiérová a nábytková tvorba, sklo, keramika, papír, kůže, šperk, hračka, módní návrhářství, užitá a propagační grafika, film, video, multimediální tvorba). Spravuje Národní registr profesionálních výtvarných umělců a designérů ČR. UVU ČR je členem mezinárodní organizace výtvarných umělců IAA/AIAP (UNESCO) a členem Rady uměleckých obcí České republiky. Z funkce Národního výboru IAA/AIAP vydává mezinárodní identifikační kartu profesionálního výtvarného umělce IAA/AIAP (UNESCO). http://www.uvucr.cz/unie/zakladni_informace_o_uvu_cr.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sdru%C5%BEen%C3%AD_v%C3%BDtvarn%C3%BDch_um%C4%9Blc%C5%AF_Vyso%C4%8Diny

https://cs.wikipedia.org/wiki/Klub_v%C3%BDtvarn%C3%BDch_um%C4%9Blc%C5%AF_Hor%C3%A1cka

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Středa, 10 Květen 2017 14:23 )  

Jan Dočekal

Jan Dočekal

historik umění, výtvarník, publicista

* 12. července 1943 v Třebíči

Vyučil se frézařem, studoval dějiny umění a estetiky, byl dělníkem, technologem, reklamním výtvarníkem, obchodním ředitelem v tiskárně, učitelem výtvarné výchovy.

Vydal: Grafika Maxe Švabinského (Muzeum a galerie Dačice, 2001), Všední věci / Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2004), Recenze Texty Rozhovory (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005), Rozhovory 2005 – 2013 (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2014), je editorem knihy vzpomínek a básní Vlastimil Toman - Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2015).   

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB