Výběr z Fantaskních krajin Milana Nestrojila

Milan Nestrojil foto prtsc youtubeLetos sedmdesátiletý malíř a grafik Milan Nestrojil (*16. 11. 1947) je farmaceutem s doktorským titulem. Výtvarně se vzdělal nejdříve laicky, pak, v polovici osmdesátých let, absolvoval semináře ve Škole výtvarného myšlení v Brně, vedené pověstným pedagogem, historikem umění Igorem Zhořem.

 

 

 

Návazné inspirace
Od druhé poloviny šedesátých až do konce devadesátých let byl důležitě ovlivněn surrealistickým výtvarníkem a experimentujícím básníkem Ladislavem Novákem, pedagogicky spjatým do roku 1985 s třebíčským gymnáziem, kde Nestrojil studoval. Vztah pedagoga a studenta se brzy změnil v  přátelství. Jistý příklad Nestrojil našel také v tvorbě Mikuláše Medka. Byl zakládajícím členem Skupiny 4 (zpočátku ve složení Milan Nestrojil, Mirek Pálka, Zdeněk Šplíchal a Zdeněk Štajnc), jejíž činnost byla rozepjata mezi roky 1966 a 2016).
Od prvního autorského vystoupení v roce 1979 uskutečnil dalších jednadvacet výstav. Je tvůrcem s osobitou, rozličně variovanou imaginativní a surrealistickou formou se strukturálním fundamentem. Pracuje v kombinacích s černou či barevnou tuší, akrylem, akvarelem, kvašovou bělobou, sépií a s latexem na papíru. 

 

Nejmenší jen rozlohou
Galerie Chodba v Třebíči na Vysočině, kde je k vidění aktuální Nestrojilova výstava, je zařízením Katolického gymnázia, umístěným bezprostředně za vstupem do školní budovy. Široko daleko je nepochybně nejmenším výstavním interiérem. Ovšem nezřídka lze v něm vidět ukázky z tvorby současných autorů s dobrým jménem. Nestrojil patří mezi ně.
Výstava vybraných dvou desítek tématem a formou jednotných prací nese autorský název Fantaskní krajiny. Absolvovaná přírodovědná studia určila Nestrojilovu trvalou orientaci na přírodu a krajinu. Ve vrstvě farmaceutické s obecně platnými hranicemi přísně racionální, pro výtvarné tvoření v bytostných tušeních plně nezávislou. Mezi jedním a druhým ovšem není nejmenšího rozporu, v součtu vždy jde, myslím si, o sumární naplnění.

 

Krajiny zplozené fantazií
Atribut fantaskní jasně definuje podstatný znak, pod nímž Nestrojil své krajiny sdružil. V mysli je s to vzbudit obrazivé představy, jež mohou se vázat k předchozí empirii jako připomenutí, mohou však také tuto látku rozličně transformovat do tvorby nových pojmů.
Nestrojilovy krajiny, zplozené fantazií k nevšední kráse, jsou originální kompoziční metodou vystavěné do nízké plasticity, což je vybavuje zvýšenou poutavostí. Nepravidelné grafické útvary se sytým černým konturováním mají vzhled imaginativních buněčných útvarů zemité barevnosti, v jiných listech dominuje rytmická lineární struktura. Matérií výtvarných prostředků je v některých obrazech více zatížena horní část obrazu, čímž je enigmatická informace vyzvednuta do pomyslné nadzemské vrstvy. V mírné hyperbole to lze označit za nestrojilovské antigravitační imaginativní specifikum.

 

Tvůrčí svoboda, jíž nic nestojí v cestě
Sevřený celek podmanivé výstavy charakterizuje vzhledová a barevná kultivovanost s chvějivým ztišením. Takovéto subjektivní shrnutí neukazuje na tradiční surrealistické postuláty, je však, po mém soudu, poukazem na nadrealismus, jehož smysl není přímo v nepřetržité revolučnosti ducha, nýbrž v projevech tvůrčí svobody, jíž nic nestojí v cestě.

 

Ukázka z tvorby:

 Milan-Nestrojil Černobílá-krajina-IMilan-Nestrojil Černobílá-krajina-IIMilan-Nestrojil Šedá-krajina-II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan-Nestrojil Červená-krajina-IIMilan-Nestrojil Marnost-Babylonské-věžeMilan-Nestrojil Fantaskní-krajina-se-znaky-III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky:

1/ Milan Nestrojil: Černobílá krajina I, kombinovaná technika na papíře, 42 x 29,7 cm, 2014. Foto: Jan Dočekal

2/ Milan Nestrojil: Černobílá krajina II, kombinovaná technika na papíře, 42 x 29,7 cm, 2014. Foto: Jan Dočekal

3/ Milan Nestrojil: Šedá krajina II, kombinovaná technika na papíře, 42 x 29,7 cm, 2014. Foto: Jan Dočekal

4/ Milan Nestrojil: Červená krajina II, kombinovaná technika na papíře, 42 x 29,7 cm, 2014. Foto: Jan Dočekal

5/ Milan Nestrojil: Marnost Babylonské věže, kombinovaná technika na papíře, 42 x 29,7 cm, 2013. Foto: Jan Dočekal

6/ Milan Nestrojil: Fantaskní krajina se znaky III, kombinovaná technika na papíře, 42 x 29,7 cm, 2016. Foto: Jan Dočekal

 

 

 

Milan Nestrojil – Fantaskní krajiny. Galerie Chodba Katolického gymnázia v Třebíči. Výstava potrvá do 21. dubna 2017, pro veřejnost je přístupná ve dnech školního vyučování od 8. do 15. hodiny.

 

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 13 Duben 2017 11:20 )  

Jan Dočekal

Jan Dočekal

historik umění, výtvarník, publicista

* 12. července 1943 v Třebíči

Vyučil se frézařem, studoval dějiny umění a estetiky, byl dělníkem, technologem, reklamním výtvarníkem, obchodním ředitelem v tiskárně, učitelem výtvarné výchovy.

Vydal: Grafika Maxe Švabinského (Muzeum a galerie Dačice, 2001), Všední věci / Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2004), Recenze Texty Rozhovory (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005), Rozhovory 2005 – 2013 (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2014), je editorem knihy vzpomínek a básní Vlastimil Toman - Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2015).   

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB