Ztišené připomenutí malíře Josefa Kremláčka

Kremláček Josef výřez foto Jan DočekalAkademický malíř Josef Kremláček (na snímku autora článku), narozený 5. března 1937 v Třebíči, zesnulý tamtéž 22. června 2015, byl českým malířem, grafikem, ilustrátorem a výtvarným pedagogem (viz rovněž). 

 

 

 

V roce 1956 absolvoval Školu uměleckých řemesel v Brně, v roce 1970 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. V letech 1964–1970 byl členem surrealistické skupiny Lacoste v Brně, v letech 1965–1971 členem Centre international de l'actualité fantastique et magique, po roce 1989 členem surrealistické skupiny Stir up, Syndikátu výtvarných umělců, Unie výtvarných umělců České republiky, Sdružení Bienále Brno a České sekce IBBY Praha. Od roku 1970 byl odborným pedagogem v Lidové škole umění, následně Základní umělecké škole v Třebíči. Uskutečnil 69 autorských výstav (5 z nich v zahraničí – v Německu a Rakousku), zúčastnil se 260 kolektivních výstav doma a v cizině. Ilustroval sedmdesát knižních titulů pro domácí a zahraniční nakladatelství. Za ilustrační tvorbu získal osm cen v České republice, Bulharsku a Rakousku.

 

Vrcholy kreativity v proudu surrealistické imaginace

Nedožité umělcovy osmdesáté narozeniny, připadající na letošní 5. březen, staly se očekávaným podnětem k uspořádání výstavy z jeho tvorby. Ujalo se jí třebíčské Muzeum Vysočiny sídlící v bývalém valdštejnském zámku. Má ve sbírkách řadu Kremláčkových děl. Ne však v takovém množství, aby jím s kurátorskou důsledností bylo s to naplnit výstavu s významem podtrženým výročím autorova narození. A Kremláčkova pozůstalost nebyla dosud pořízena. To rozhodlo o možném rozsahu výstavy. Je komorní, umístěna v nové schodišťové galerii Tympanon ve východním zámeckém křídle. Obsahuje díla z muzejní sbírky a zápůjčky od umělcových přátel, členů surrealistické skupiny Stir up. Připomínka Josefa Kremláčka má proto okolnostmi vynucené ztišení, tedy charakter spíše pietní. Jsou tu však zastoupeny všechny tři skupiny Kremláčkovy tvorby – malba, volná a užitá (ilustrační) grafika pro dětskou knihu. Každá ale, řečeno obrazně, toliko způsobem mírně pootevřeného nahlédnutí. Sdělná krása stylizované předmětnosti ukázek originálních ilustrací jistě vzbudí divákův entuziasmus. A bez vitrínové nedotknutelnosti je tu k volné prohlídce kolekce knih. Kremláček přistupoval k práci na každém titulu s nejvyšší zodpovědností a uměleckou ambicí. Míním však, že vrcholů své kreativní subjektivity se dotýkal vždy, když byl uchopen proudem surrealistické imaginace, v němž vyzvedl k zářivé metě metodu dekalku, se kterou v původních variantách postavil svůj velkolepý chrám snů, které nejen snil, ale také podivuhodně žil.

Soubornou výstavu, nezbytně opatřenou obsáhlým katalogem a snad i dosud chybějící monografií, může příznivec široce rozprostřeného Kremláčkova díla s nadějí očekávat pro futuro.

Josef Kremláček, výstava k nedožitým osmdesátinám, Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek Třebíč, galerie Tympanon. Výstava je přístupná do 5. března 2017, otevřena v úterý až neděli od 9 do 12 hod. a od 12,30 do 17 hod.

 

 

Ukázka z tvorby:

Josef-Kremláček Miniatura-IJosef-Kremláček Miniatura-VIJosef-Kremláček Miniatura-VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef-Kremláček Miniatura-VJosef-Kremláček Nová-anatomie-IJosef-Kremláček Nová-anatomie-II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef-Kremláček Miniatura-IIJosef-Kremláček Miniatura-IVJosef-Kremláček Miniatura-III

 

 

 

 

 

 

Popisky:

1/ Josef Kremláček: Miniatura I, kombinovaná technika, Muzeum Vysočiny Třebíč. Foto: Jan Dočekal

2/ Josef Kremláček: Miniatura VI, kombinovaná technika, Muzeum Vysočiny Třebíč. Foto: Jan Dočekal

3/ Josef Kremláček: Miniatura VII, kombinovaná technika, Muzeum Vysočiny Třebíč. Foto: Jan Dočekal

4/ Josef Kremláček: Miniatura V, kombinovaná technika, Muzeum Vysočiny Třebíč. Foto: Jan Dočekal

5/ Josef Kremláček: z cyklu Nová anatomie I, kombinovaná technika, 60. - 80. léta 20. Století, soukromá sbírka. Foto: Jan Dočekal

6/ Josef Kremláček: z cyklu Nová anatomie II, kombinovaná technika, 60. - 80. léta 20. Století, soukromá sbírka. Foto: Jan Dočekal

7/ Josef Kremláček: Miniatura II, kombinovaná technika, Muzeum Vysočiny Třebíč. Foto: Jan Dočekal

8/ Josef Kremláček: Miniatura IV, kombinovaná technika, Muzeum Vysočiny Třebíč. Foto: Jan Dočekal

9/  Josef Kremláček: Miniatura III, kombinovaná technika, Muzeum Vysočiny Třebíč. Foto: Jan Dočekal

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 03 Únor 2017 15:06 )  

Jan Dočekal

Jan Dočekal

historik umění, výtvarník, publicista

* 12. července 1943 v Třebíči

Vyučil se frézařem, studoval dějiny umění a estetiky, byl dělníkem, technologem, reklamním výtvarníkem, obchodním ředitelem v tiskárně, učitelem výtvarné výchovy.

Vydal: Grafika Maxe Švabinského (Muzeum a galerie Dačice, 2001), Všední věci / Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2004), Recenze Texty Rozhovory (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005), Rozhovory 2005 – 2013 (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2014), je editorem knihy vzpomínek a básní Vlastimil Toman - Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2015).   

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB