Malý průvodce krajinou snů

 

Kerndl Lubomír foto uvuo euGalerie Chodba v Katolickém gymnáziu v Třebíči na Vysočině je školním zařízením s posláním v estetické výchově studentů. Veřejnost je zde vítána ve dnech vyučování.  

 

 

 

Pestrý výstavní program, jehož garantem je profesorka Markéta Nekudová, dcera zakladatele Galerie Chodba v roce 2000 Václava Dosbaby, přináší každoročně po deset měsíců informace ze sféry výtvarného umění, ale i z jiných oblastí tvořivého lidského konání. Jedním z akcentovaných edukativních cílů galerie je odborně podepřené šíření povědomí o soudobé výtvarné kultuře v regionu Vysočiny, jehož součástí jsou příležitostná setkání s vystavujícími autory, někdy rozšířená o pracovní seminář.

Galerie Chodba je malá. Sestává ze dvou úhledných zákoutí chodby za vstupem do školní budovy nacházející se ve stavebně upraveném bývalém kapucínském klášteře. Nemůže tedy konkurovat obvyklým galeriím a výstavním síním (v místě jsou čtyři). Má ovšem již od první půlky minulého desetiletí dobré jméno, jemuž nezůstává rok za rokem nic dlužna.

 

Malý průvodce krajinou snů

Přítomná výstava představuje pod názvem Malý průvodce krajinou snů výběr z nových prací na papíru od malíře, který se píše Lukern (vlastním jménem Lubomír Kerndl, nar. 1954, vzděláním technický kybernetik, malíř, sochař, grafický designer, básník, polygraf a vydavatel, člen moravské surrealistické skupiny Stir up a Spolku výtvarných umělců Vysočiny, podporovatel surrealismu, kurátor Galerie Čertův ocas v Mohelském mlýně na řece Jihlavě).

Nejdříve vystavoval výtvarné fotografie postavené na efektu lomu slunečního světla vrženého skrz okenní sklo. V roce 2010 se uvedl malbami a dřevěnými skulpturami. Následnými pěti autorskými výstavami (dvě z nich s malířem Josefem Kremláčkem) vždy doložil zřejmý pohyb vpřed na cestě surrealistického směřování.

Současnou výstavu rozvrhl dle omezených prostorových možností galerie.  Představuje čtyři desítky prací, kreseb a akvarelů malých formátů, část exponátů je v Lukernově originální kombinované technice, které dal název artlep (více na http://www.literarky.cz/blogy/jan-docekal/23396-artlep-ale-co-to-je).

Při vernisáži řekl: Surrealistická metoda má pro mne význam v otevřenosti pro nezávislé vyjádření snů. S živou imaginací podává zlomky dějů, které spatřuje zrcadlené v mozaice svého bytí. Sytá představivost je důležitým výchozím bodem celé jeho tvorby. Malé formáty na papíru vznikly s dílčím uplatněním automatické kresby. Mají význaky lineární uvolněnosti ve spojnici s kontrastní barevností. Z podmíněně věcných východisek (Bílé ptačí sny, Stínové tance, Strojek na mletí času, Tanec kolem baziliky) vznikají překvapivé nadreálné výjevy. Vnímatel je s to z nich číst nápovědi konkrétních prvků v sumě původní surrealistické skladby.

 

Krása v surrealistické pomyslnosti

Lukernovy práce jsou z oné vrstvy emotivního umění, již nacházíme na pomezí zobrazujícího a nezobrazujícího. Odpovídají s rázností kladně na více jak stoletou otázku, zda je krása mimo realismus. Dle svých zásad stanovených manifestem před devíti desítkami let surrealismus nedbá, nebo dbát nemá, na estetickou stránku výtvarného výrazu, soustředit se má na inspirující myšlenku a prožitek tvůrčí práce. Přesto je krása vetknutá Lukernem do nadreálných vizí pro duši poučeného vnímatele ne toliko rozpoznatelná, je nadto zdrojem hlubokého zážitku, který v každém ohledu předčí prchavost krásy neutrálního umění.

Tři exponáty, mají tituly Pocta Vlastimilu Tomanovi, Pocta Josefu Kremláčkovi a Pocta Janu Wolfovi, jsou Lukernovými osobitými projevy úcty k moravským umělcům, jejichž tvorba se uzavřela v minulých dvou letech. Malíř, grafik a ilustrátor Josef Kremláček (zemřel v létě 2015, letos v březnu by se dožil osmdesáti let) byl mu z nich přítelem nejbližším, jeho mínění, kudy se brát na cestě k originalitě, nejednou přijal za své.                        

Lukern, Malý průvodce krajinou snů, Galerie Chodba, Katolické gymnázium Třebíč. Výstava je přístupná do 27. ledna 2017. Pro veřejnost je otevřena ve dnech školního vyučování od 8.00 do 15.00 hodiny.

 

Ukázka z tvorby:

Lukern Bílé-ptačí-snyLukern Pocta-Josefu-KremláčkoviLukern Strojek-na-mletí-času

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukern Ptačí-sněmLukern Tanec-kolem-baziliky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky:

1/ Lukern: Bílé ptačí sny, akvarel, tuš, 2016. Foto: Jan Dočekal

2/ Lukern: Pocta Josefu Kremláčkovi, kresba, dekalk, akvarel, 2016. Foto: Jan Dočekal

3/ Lukern: Ptačí sněm, kresba, akvarel, 2016. Foto: Jan Dočekal

4/ Lukern: Strojek na mletí času, kresba, akvarel, 2016. Foto: Jan Dočekal

5/ Lukern: Tanec kolem baziliky, kresba, akvarel, 2016. Foto: Jan Dočekal

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 20 Leden 2017 14:50 )  

Jan Dočekal

Jan Dočekal

historik umění, výtvarník, publicista

* 12. července 1943 v Třebíči

Vyučil se frézařem, studoval dějiny umění a estetiky, byl dělníkem, technologem, reklamním výtvarníkem, obchodním ředitelem v tiskárně, učitelem výtvarné výchovy.

Vydal: Grafika Maxe Švabinského (Muzeum a galerie Dačice, 2001), Všední věci / Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2004), Recenze Texty Rozhovory (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005), Rozhovory 2005 – 2013 (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2014), je editorem knihy vzpomínek a básní Vlastimil Toman - Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2015).   

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB