Připomínka výtvarníka, který šel za meze výtvarných tradic


 

Václav Dosbaba portrét výřezPředposlední letošní výstava v Galerie Chodba Katolického gymnázia v Třebíči přináší částečný pohled do uzavřené tvorby výtvarníka Václava Dosbaby.

 

 

 

 

Ing. et Mgr. Václav Dosbaba (8. 1.1945 v Třebíči – 4. 2.2012 tamtéž), vystudoval zemědělské inženýrství (1969) a teologii (2001), v polovině 80. let navštěvoval Školu výtvarného myšlení v Brně, vedenou legendárním Igorem Zhořem, byl členem Unie výtvarných umělců České republiky a třebíčské Václav Dosbaba portrétSkupiny 4, která po půlstoletí existence svoji činorodost letos v létě nadobro zakončila.

Čtvrtstoletí působil ve státním finančnictví. Pak, mezi lety 1994 a 2006, byl středoškolským pedagogem. Od roku 1999 učil v třebíčském Katolickém gymnáziu, kde rok nato inicioval vznik interní Galerie Chodba, o niž následně šest let pečoval kurátorsky. Při odchodu do penze galerii předal své dceři Markétě Nekudové, v té době již kolegyni v pedagogickém sboru. Galerie Chodba uvedla dosud devět desítek individuálních nebo kolektivních výstav. Ukázky z tvorby otce zakladatele Václava Dosbaby jsou zde však představeny poprvé.

Dosbaba byl výtvarníkem nekonformním. Zpočátku uplatňoval tradiční olejomalbu s předmětným obsahovým základem, avšak ve svérázných kompozicích (ty nejsou na přítomné výstavě představeny) s ještě svéráznějšími obsahovými vyústěními nezřídka ironizujícího charakteru. Záhy se radikálně odpoutal od věcnosti a od konvenčních metod výtvarného tvoření. V oblasti kresby a drobných asambláží, rovněž v uplatnění kolážovaných doplňků hlavní náplně díla si otevřel vlastní cestu přijetím východisek minimalismu (minimalismus se vyznačuje jednoduchou geometrickou formou, bývá podán jakoby nezúčastněně) a konceptualismu (konceptuální umění je především formou nazírání na umění, představa umění a vlastní umění jsou totéž, obé je stejně hodnotné).

Řadu let se pak soustředil na průzkum relace černé a bílé, vztah linie a plochy, tvaru a prostoru (také v  objektech a v instalacích, které se nedochovaly). Ve volně uplývající tvůrčí práci s příznačnou rozvahou hledal a nacházel na poli originálního estetického bádání prožitek čirého krásna. Ono krásno dokázal prostřednictvím výtvarných stavebních materiálů definovat, ale také zevšeobecnit. Tak našel, jakkoli to nebylo jeho primárním cílem, srozumitelný jazyk vizuálního kontaktu autor – vnímatel. Nutno ovšem zdůraznit, že vnímatel Dosbaby je ten, jemuž přísluší označení poučený příznivec umění druhé poloviny minulého století.

Aktuální výstava, jakkoli je (ve prospěch formové sevřenosti) malého rozsahu, stvrzuje známé faktum, že Václav Dosbaba v oblasti naší experimentální výtvarné tvorby po roce 1975 náleží k významným autorům.

Václav Dosbaba. Retrospektiva, Galerie Chodba Katolického gymnázia Třebíč. Výstava je přístupná do 30. listopadu 2016, pro veřejnost je otevřeno ve dnech školního vyučování od 8. do 15. hodiny. http://www.kgtrebic.cz/galerie-chodba/

 

Ukázka tvorby:

Václav-Dosbaba-02Václav-Dosbaba-01Václav-Dosbaba-03

 

 

 

 

 

 

 

 

Václav-Dosbaba-04Václav-Dosbaba-06Václav-Dosbaba-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky:

1/ Václav Dosbaba: Bez názvu, nevročeno. Foto: Jan Dočekal

2/ Václav Dosbaba: Bez názvu, nevročeno. Foto: Jan Dočekal

3/ Václav Dosbaba: Bez názvu, nevročeno. Foto: Jan Dočekal

4/ Václav Dosbaba: Bez názvu, nevročeno. Foto: Jan Dočekal

5/ Václav Dosbaba: Bez názvu, nevročeno. Foto: Jan Dočekal

6/ Václav Dosbaba: Bez názvu, nevročeno. Foto: Jan Dočekal

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Jan Dočekal

Jan Dočekal

historik umění, výtvarník, publicista

* 12. července 1943 v Třebíči

Vyučil se frézařem, studoval dějiny umění a estetiky, byl dělníkem, technologem, reklamním výtvarníkem, obchodním ředitelem v tiskárně, učitelem výtvarné výchovy.

Vydal: Grafika Maxe Švabinského (Muzeum a galerie Dačice, 2001), Všední věci / Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2004), Recenze Texty Rozhovory (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005), Rozhovory 2005 – 2013 (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2014), je editorem knihy vzpomínek a básní Vlastimil Toman - Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2015).   

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB