Vědomí a intuice malíře Josefa Bubeníka směřují vzhůru


Bubeník Jos foto web Jos BubeníkVýstavu z tvorby kreslíře a malíře Josefa Bubeníka (nar. 1965) uspořádalo Městské kulturní středisko v Třebíči ve své Galerii Ladislava Nováka v bývalém třebíčském židovském ghettu. Nese enigmatický titul Fragmenty krystalového jasu.

 

 

Autor, člen moravské surrealistické skupiny Stir up, je ve svém oboru blízký univerzalitě. Studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (byl žákem docenta Jiřího Havlíčka, někdejšího člena brněnské skupiny Lacoste, předchůdce Stir up), ve volné tvorbě se věnuje kresbě a malbě, je profesionálním grafickým designerem a kurátorem výstav. Uskutečnil tři desítky autorských výstav, zúčastnil se četných kolektivních výstav, v zahraničí v Belgii, Francii, Chile, Portugalsku, Kostarice, Rakousku.
V čase přípravy třebíčské výstavy napsal autorovi tohoto článku: … jen pár vět, ze kterých by bylo patrno, že se již nechci hlásit k tomu, co je nazýváno současný surrealismus. Hlásím se samozřejmě k odkazu surrealismu, tak jako k odkazu celé moderny, tak jako k odkazu každého opravdového umění bez ohledu na dobu jeho vzniku.
Tak či onak je přítomná výstava zhruba polovinou svého obsahu skrze bizarní přírodní útvary a snové ústrojné soustavy vrostlá do nejpůsobivější teoretické a obrazové orientace surrealismu a druhou částí, podle které nese výstava název Fragmenty krystalového jasu, do oblasti metafyziky. Metafyzika je vlastně totéž, jako když řekneme přílišná neurčitost či mlhavost. Zkoumá podstatu věcí smyslům domněle nedostupnou. Giorgie de Chirico, jeden z nejoriginálnějších představitelů metafyzické malby, řekl: Co bych měl mít rád, když ne tajemství. Bubeník je s největší pravděpodobností téhož mínění.
Metafyzická malba byla předchůdcem surrealismu. V Bubeníkově projevu jsou tyto formy ve smyslu posloupného uplatnění v plynoucím čase v obráceném pořadí. Výstava tedy ukazuje, od čeho se umělec již odklání a čemu v přítomné době dává přednost. Jedno i druhé je ve východiscích spřízněno. Bubeníkovy obrazotvorné pohledy do vesmíru mají však podvědomí a sny vyzvednuty o dost výš, než je zpravidla mívá surrealismus. Vedeni romantickými touhami, četní umělci již dávno zvedali mysl a oči vzhůru do kosmu. Snad jediným a svérázným malířem, který vnímá vesmírný prostor realisticky, je kosmonaut Alexej Leonov. Řekl, že jeho obrazy a priori odmítají kritiku, protože žádný kritik neviděl skutečnou podobu toho, co namaloval.
Bubeník vydal k aktuální výstavě šestnáctistránkový výkladový katalog se sedmi barevnými reprodukcemi obrazů. Uvádím zde první tři věty úvodní kapitoly nazvané Thesis: Stopy Krystalického vědomí (můžeme také říci poznání, moudrosti) jsou vlastně záznamy krystalické paměti, otisky krystalických vzpomínek. Vše je zakódováno v krystalu. Skutečné podstaty krystalového vědomí se můžeme dobrat jen prostřednictvím destrukce prvotní materie krystalové hmoty.
Text sleduje odborným jazykem výklady, protiklady a spojení jednoho s druhým na téma vesmírné hmoty. K ní se Bubeník v současné tvorbě vroucně upíná. Takovýto způsob verbální „obhajoby“ umělecké práce je založen na pokročilé odbornosti, jež věc odkazuje do specifické vědecké sféry. Ovšem pro návštěvníka výstavy je sotva sdělný. Je přístupný jen někomu, říkáme, že je ezoterický. Ale není nesnadné exponáty výstavy pomyslně si přesmyknout do roviny přístupné všem, učinit je exoterickými. Vykazují totiž značnou míru srozumitelné estetické působivosti, tedy čirého výtvarného významu v lineární i barevné kultivaci. Jsou-li takto viděny, jsou beze sporu krásné. Volnému výtvarnému umění sluší, když je ilustrativním přítelem vědy. Není však za žádných okolností s to ji nahradit. Však se o to ani nepokouší.   

Josef Bubeník, Fragmenty krystalového jasu, kresby a malby. Městské kulturní středisko Třebíč, Galerie Ladislava Nováka, Subakova č. 43, Třebíč. Výstava je přístupná do neděle 13. listopadu, denně od 9. do 17. hodiny, www.mkstrebic.cz.

 

Ukázka z tvorby

Josef-Bubeník z-cyklu-Smaragdová-země IJosef-Bubeník Smaragdová-krajinkaJosef-Bubeník z-cyklu-Smaragdová-země II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef-Bubeník Krystalová-organikaJosef-Bubeník Kumulativní-prostorová-kompoziceJosef-Bubeník Krystalová-mřížka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisky:

1/ Josef Bubeník: z cyklu Smaragdová země, I, 2013, 29,7 x 21 cm, dekalk, pastelka, akvarel, tempera. Foto: Jan Dočekal

2/ Josef Bubeník: Smaragdová krajinka, z cyklu Smaragdová země. 2013, 29,7 x 21 cm, dekalk, pastelka, akvarel, tempera. Foto: Jan Dočekal

3/ Josef Bubeník: z cyklu Smaragdová země, II, 2013, 29,7 x 21 cm, dekalk, pastelka, akvarel, tempera. Foto: Jan Dočekal

4/ Josef Bubeník: Krystalová organika, z cyklu Fragmenty krystalového jasu. Foto: Jan Dočekal

5/ Josef Bubeník: Kumulativní prostorová kompozice, z cyklu Fragmenty krystalového jasu, pastel, papír, 50 x 50 cm, 2016. Foto: Josef Bubeník

6/ Josef Bubeník: Krystalová mřížka, z cyklu Fragmenty krystalového jasu, pastel, papír, 65 x 50 cm, 2016. Foto: Josef Bubeník

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Jan Dočekal

Jan Dočekal

historik umění, výtvarník, publicista

* 12. července 1943 v Třebíči

Vyučil se frézařem, studoval dějiny umění a estetiky, byl dělníkem, technologem, reklamním výtvarníkem, obchodním ředitelem v tiskárně, učitelem výtvarné výchovy.

Vydal: Grafika Maxe Švabinského (Muzeum a galerie Dačice, 2001), Všední věci / Za prahem umění (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2004), Recenze Texty Rozhovory (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005), Rozhovory 2005 – 2013 (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2014), je editorem knihy vzpomínek a básní Vlastimil Toman - Životní cesta (Amaprint-Kerndl, Třebíč 2015).   

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB