Stručně o obří knize obrazů Kamila Lhotáka


 

Šteffek výřez přebalKomplexní monografie svých pláten a obrazů se autodidakt Kamil Lhoták (1912-1990) až do loňského roku nedočkal, byť skutečně mluvme jen o obrazech, neboť grafiku a knižní ilustraci již zpracovali dvě publikace Kamil Lhoták a kniha (2014) a Kamil Lhoták – Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby (2015). Spolu se svazkem Kamil Lhoták. Obrazy je můžeme, ba musíme považovat za jakousi reprezentativní trilogii.

 

 

Rozdíl oproti předchozím svazkům tkví v tom, že vytvořit taktéž důstojnou publikaci s reprodukcemi obrazů bylo hned z několika důvodů náročnější.

 

Tak především bylo už Lhotákovo rozsáhlé dílo mnohými dosti zevrubně popsáno, a to jak v literatuře odborné, tak ve vzpomínkách. Za druhé sice existuje seznam Lhotákových maleb, který si osobně vedl a v němž došel až k číslu 2053, ale nedochovaly se všechny ty malby. Už proto ne, že jich spousty zničil. - Pouze v „Seznamu“ hovoří Lhoták krom toho o 180 obrazech, jež se mu „ztratili“, ale ani tohle číslo není konečné, anžto dalších dvacet děl jednoduše nevzniklo. Šteffek přebalJak to? Malíř jednou udělal „skokovou“ chybu v číslování.

 

Co jen jeho prací nepřečkalo válku! Co jich nepřečkalo začátek let padesátých a kolik jen si jich asi odvezli emigranti. Tak či onak, existuje problém v rozptýlenost jeho děl doslova po celém světě, a to především po privátních sbírkách, a tak se je nepodaří dohledat kompletně nikdy.

 

„Na druhou stranu jsem si ale při listování publikacemi, zaměřenými na Lhotákovo dílo, všiml, že se popisuje a vyobrazuje pouze relativně úzká a opakující se skupina obrazů,“ podotýká autor monografie Libor Šteffek, „přičemž mnohonásobně větší počet ostatních prací zůstává obdivovatelům skryt.“ Ten stav byl, uznejme, tristní. „Jednak bránil zhlédnout umělcovo malířské dílo v podstatně širším záběru a jednak vytváří podhoubí pro různé nekalé úmysly, související s trvalým růstem Lhotákovy popularity a tedy i cen jeho prací na trhu.

 

Proto jsem došel k závěru, že i když bude jakýkoli zpracovaný seznam Lhotákových malířských prací samozřejmě neúplný, tak přesto svoji hodnotu nepochybně má. Je to totiž první, základní soupis obrazů s jejich zobrazeními, na kterém se do budoucna dá stavět a dále ho doplňovat a zkvalitňovat, a ne pouze nějaká úzká a vybraná část, jak tomu bylo v publikacích vydaných doposud. Zároveň bude tímto krokem do značné míry odfiltrován problém s množstvím prací, které se za díla Kamila Lhotáka pouze vydávají a které se odněkud v minulosti vynořily.“

 

V některých případech obrazů pravých, ale zmizelých, se pak jedná o práce prezentované na rozličných výstavách před mnoha desítkami let či zachycené amatérskými fotografy, a to někdy jen černobíle. Od té doby se tyto artefakty na veřejnosti neobjevily.

 

Seznam obrazů si Lhoták vedl „jen“ v letech 1937 až 1984 a nezahrnul doň například práce malované s jinými či drobné malby do knih, kalendářů a časopisů.

 

Otázkou je pak počet jeho prací před započetím a po ukončení seznamu. Jak jsme autorem této publikace ujištěni, ve skutečnosti jich není ani dvacet; první už z roku 1927. A právě v této souvislosti tudíž Libor Šteffek varuje potenciální kupce, anžto dobře ví o nějakých třiceti malbách, které jsou pouze napodobeninami, a o několika dalších, kde je o pravosti pochybnost. Ani tyto nejisté nejsou do knihy zařazeny!

 

Svou fascinující galerii celoživotního díla jednoho pracanta i génia autor doplňuje strohým textem, koncipovaným spíš jako „průvodce“ po pěti uměleckých Lhotákových obdobích, kdy pokaždé jen stručně nastíní základní vývojovou linii a posuv v tvorbě, doplněný komentáři z dobových recenzí.

V té ještě dřevní etapě zničil Lhoták asi sto svých děl a skutečně nezaměnitelný lhotákovský styl poprvé nalézáme počátkem let čtyřicátých. Následuje to, co bylo součástí tvorby Skupiny 42, kdy se Lhoták obrátil od balónů a vzducholodí k zemi pražské periférie, a asi v letech 1948 -1960 následovala etapa 3, v které se přiklání k zobrazování krajin (a své první múze).

 

Setkání s další ženou Aničkou uvolnilo ovšem i stavidla etapě čtvrté a hle, krajinu Mistr pojednou zobrazuje jinak a s daleko větším kontrastem barevných ploch.

 

A poslední etapa? Začala v polovině let sedmdesátých a jednalo se o zajímavý příklon ke koloristickému pojetí.

 

Kamil Lhoták u stojanu vytvářel většinou oleje, a to především na plátně a méně často na lepence, papíru či dřevě. Pracoval jen výjimečně tužkou (na lepence či papíru), jen sem tam došlo na kvaš a pouze zcela výjimečně užil tuže (např. Celkový pohled na Holešovice, 1943). Teprve od padesátých let zužitkovává mnohokrát taktéž temperu (poprvé ji vyzkoušel na obraze Cirkus v noci, 1950) a zcela výjimečnou technikou je u Lhotáka koláž (Pokoj, 1948).

 

Kniha celkem předkládá na 750 prací a jejich reprodukce jsou proloženy sekvencemi Volání doby, Studentská léta, Malířem na plný úvazek, Skupina 42, V nemilosti osudu, Zpět v centru dění, Magický realismus, Nové směry, Expresivní kolorismus a Osmdesátá léta. Celkem jde o deset kapitol.

 

Zaujme ovšem i následující oddíl Další díla Kamila Lhotáka, neuvedená v jeho Seznamu obrazů, a jde hlavně o spolupráce s Vladimírem Fukou (Cirkus, 1951), k níž došlo pod zřetelným vlivem surrealismu.

 

Nezapočítal si ovšem ani pozadí k filmu Závodník Závodní dráha (1948) či návrh k filmu Vzducholoď a láska s titulem Pokoj (také 1948).

 

Šteffekovu knihu uzavírají ukázky několik z mnoha maleb do knih, časopisů, kalendářů a jiných tiskovin, po čemž už jen dodejme, že docela posledním dokončeným Lhotákovým obrazem je (patrně) Míč na pláži (1986). Ano, sice pak ještě pár obrazů začal, ale žádný nedokončil, a úplně posledním z těch nedokončených je svébytný Meteor padá do moře.

 

 

Libor Šteffek: Kamil Lhoták. Obrazy. Vlastním nákladem. Praha 2017. 476 stran. ISBN 978-80-270-2112-3

 

 

 

„Zvláštní poděkování patří panu Karlu Kutovi, díky jehož několikaleté badatelské činnosti byla dohledána některá dosud neobjevená díla Kamila Lhotáka.“

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 24 Květen 2018 07:03 )  

Ivo Fencl

Ivo Fencl foto Eva Smolíková

(16. 4. 1964 v Plzni) Labilní i silná (souběh) osobnost, která se realizuje prvořadě psaním, ale i četbou. Bude vám vykládat, že tvoří jen kvůli jisté Jorice (své femme fatale), ale máme podezření, že těch důvodů skrývá víc.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB