Co psal Raymond Queneau roku 1936 a jak to bylo loni vydáno u nás


 

Queneau výřez přebal„Je směšné učit zelenáče filosofovat. Filosofie přijde s věkem. Když člověk zažil války, ztroskotání, utrpení jako já, pak začíná filosofovat. Jaký základ může mít filosofie osmnáctiletého člověka, ptám se?“

 

 

Matematik, redaktor, surrealista a experimentální literát Raymond Queneau (1903-1976) měl to diskutabilní štěstí, že rovněž k němu shlíželi v socialistickém táboře poněkud spatra. Mnozí mladí už možná dnes ani nepochopí, nakolik takové pohrdání fungovalo jako reklama.

 

Bydleli jste třeba na strahovské koleji (to mě potkalo roku 1982) a spolubydlící vám večer přinesl „jakési“ psacím strojem vyklepané texty na tenoulinkých papírech. Samozřejmě jste byli nadšeni. Proč? Nemůže být přece - pro osmnáctiletého chlapce - závadné to, co stát očividně zakazuje, když to koluje v opisech! I čtete povídky Lenky Procházkové, fejetony jejího otce Ludvíka a zrovna tak Stylistická cvičení „jakéhosi“ Raymonda Queneau.

 

Nelze však popřít, že překlad dotyčného díla za komunismu vyšel. Roku 1985 jej vydala Jazzová sekce, která v „osmdesátkách! zrovna tak vypomohla románu Queneau přebalObsluhoval jsem anglického krále či Čechově zábavné knížce Z mého života. Dnešní osmnáctiletí jednoduše už nepochopí, proč se režim všem těmto různorodým textům bránil. Nebo snad nejsou neškodné?

 

Otázka! A ještě jedna: Nebyly neškodnými už tenkrát? Odpověď je na diskusi a zrovna Mistr Queneau samozřejmě není nejvhodnější příkladem zakazovaného autora. Četné jeho knihy se u nás vydat podařilo. Sice se hůř sháněly, některé ani sehnat nešly..., ale česky existovaly.

 

Již od roku 1965 jsme měli prózu Můj přítel Pierot v překladu Věry Linhartové, od roku 1967 Svatého Bimbase, od roku 1969 jsme četli i román Zazie v metru, od roku 1972 Koření života. Jde také o důkazy, že léta šedesátá v naší zemi přinesla skutečně jisté uvolnění a něco svobody.

 

Po dalších osmi letech navíc mohl vyjít ještě i román Tuhá zima (1980); tím však u nás knižní zveřejňování Queneauových prací skončilo až do převratu.

 

Po roce 1989 došlo a dochází k pozvolnému doplňování tvůrcova zanedbaného portfolia (i k reedicím) a loni Volvox Globator vydal i prózu Poslední dny (1936). Je první částí autobiografické trilogie, pokračující svazky Odile (1937) a Děti bahna (1938). Ty oba česky už vyšly.

 

Kniha Poslední dny mohla vyjít i dík programu na podporu publikační činnosti „F. X. Šalda“ Francouzského institutu v Praze a díky podpoře Ministerstva kultury České republiky.

 

 

Raymond Queneau: Poslední dny. Přeložila Marie Přibylová. Volvox Globator. Praha 2017. 240 stran. ISBN 978-80-7511-360-3

 

 

Ukázka

Požádal o psací náčiní a na místě načrtl nástin svého filozofického systému.

1. Filosofická metoda spočívá v a) osobním bádání, jehož výsledkem může být buď přijetí stávajícího systému, nebo vytvoření systému nového; b) ve sladění výsledku vlastního bádání s výsledky dosaženými ostatními mysliteli.

2. Filosofické systémy se liší pouze úhly pohledu.

3. Poznáváme dva druhy jevů, z nichž jeden je vnější (počitky, vjemy), druhý je vnitřní (představy, vzpomínky).

4. Veškeré jevy jsou nadány dvěma kvalitami: trváním a rozsahem.

5. Čas a prostor nejsou než pouhým povrchním zkresleným pohledem na trvání a rozsah; není tak docela nepřesným považovat je za výsledek apriorního poznání.

6. Trvání i rozsah unikají možnosti být spoutány pojmy.

7. Pozorování vnitřních jevů ukazuje, že v trvání je cosi neměnného.

8. Pozorování vnějších jevů odhaluje objektivní skutečnosti složené a dělitelné.

9. Tím stálým, tím, co zůstává neměnným v průběhu trvání, tím, na čem spočívá plynutí proudu jevů vnitřních, je substance.

10. Je-li něco nesloženého a nedělitelného, je to substance.

11. Substance odhalená vnitřním přímým poznáním je shodná se substancí, která je nám vyjevována vnějším pozorováním.

12. Substance nesmí být zaměňována s atomem, což je protikladný pojem.

13. Substance existuje mimo čas a prostor.

14. Substance vyvstávají.

15. Soubor jevů tvoří fyzický svět; soubor substancí (a esencí) tvoří svět metafyzický.

16. Vnímání je prismatem proměňujícím metafyzický svět ve svět fyzický.

17. Hmota je výsledkem přechodu uspořádaných substancí prostřednictvím tohoto metafyzický svět deformujícího prismatu. Jedinečnost substance spočívá v její schopnosti vzdoru. Síla představuje sklon k uspořádanosti.

18. Individuální substance se nám jeví jako něco nekonečně aktivního, jelikož deformační prisma spočívá právě v ní.

19. Navíc, jakkoli je v metafyzickém světě nadčasová, přesto se vyvíjí, a tento vývoj, proměňovaný prismatem vnitřního vnímání, nás nutí věřit v plynutí vnitřních vjemů.

20. Metafyzický svět je mimo všechny kategorie času, prostoru, kauzality atd., a dokonce i substance.

21. Veškeré otázky, které si člověk může ve vztahu k metafyzickému světu klást, jsou neřešitelné, protože řeč se řídí kategoriemi. Dokud se bude řeč stavět mezi nás a metafyzický svět, bude nám tento nesrozumitelný.

22. Metafyzický svět neexistuje, protože existence je kategorie.

23. „Substance“, oddělující se od zbytku metafyzického světa, vyvstává k užití kategoriemi.

24. Svět jevů je tvořen světem substancí (a esencí) nahlížených prostřednictvím kategorií.

25. „Substance“ vydělující se od ostatních substancí pojímá metafyzický svět ve stále degradovanější formě.

26. Bytí-nad-Bytím, to je metafyzický svět; Bytí-zakládající-Nebytí, to je svět izolujících se substancí; Bytí-Nebytí, to je svět jevů.

27. Věda a náboženství nejsou ničím jiným než hranicemi metafyziky.

28. Dějiny jsou nehybným dějem.

U těchto osmadvaceti bodů však Vincent Tuquedenne nevydržel. Jaro v něm vyvolávalo neklid. Brodil se černými vodami vědění, nečetl už nic jiného než katalogy nakladatelů, bibliografie, odbornou literaturu. Chodil sem tam ulicemi, stále těmi samými. Začal psát básně...

Pokračoval v přípravách na zkoušku z obecné fildy (jako filosofie) a z logiky.

 

Další ukázka ZDE

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 08 Únor 2018 09:39 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB