Dvě války a vystředověk války ilustraceJeště se nestalo, abychom nebyli ve válce. Ne jako Češi. Jako Pozemšťané.
Válčení má kulturu a tato kultura (neboli plíseň) už tkví lidem v genech. Skrz barevné vrstvy času se pro důkazy toho lze prokopat, a to jak v rámci světa, tak jenom v rámci naší kotliny mezi Špindlem a Rudou.

 

 

 

Ale začněme světem.

 


A. Znáte trojskou válku?
1. Trojská válka proběhla
a) na území dnešní pražské zoo
b) v dnešním Turecku
c) v dnešním Íránu

 

2. Nejkrásnější žena světa dle názoru bohyně Afrodity byla tehdy
a) Kim Basingerová
b) Helena Trojská
c) Angelina Jolie

 

3. Král řeckého ostrova Ithaka Odysseus byl pověstný
a) silou
b) lstivostí
c) dochvilností

 

4. Achilla ve filmu Troja zosobnil
a) Marek Vašut
b) Karel Roden
c) Brad Pitt

 

5. Jak se vlastně hodlal (tento) Achilles vykroutil z účasti na krvavé válce?
a) Přestrojil se za dívku
b) Zabednil se v maketě koně
c) Předstíral šílenství

 

6. A jak se „odvodu“ hodlal vyhnout Odysseus?
a) Koupil si modrou knížku
b) Předstíral homosexualitu
c) Předstíral šílenství

 

7. Jakou hazardní hru si Řekové vymyslili během devíti let obléhání Troji?
a) Heleno, nezlob se
b) Hru v kostky
c) Řecko hledá unijní superstar

 

8. Čím si pohněval už zmíněný Achilles pány Bohy?
a) Zatímco ostatní dobývali město, trucoval a pole vláčel za prasaty.
b) Den co den okolo Troji vláčel mrtvolu hrdiny Hektora.
c) Transvesti-vystoupením před branami města.

 

9. Jak občané Troje dostali dovnitř do města koně, tedy nebyl-li vlastně lodí?
a) Umělými křídly z koně vytvořili Pegasa a on přeletěl hradby.
b) Probořili si hradby vlastního města.
c) Vdechli koni život šémem a kůň hradby probořil.

 

10. Troju našel
a) Němec Karel May
b) Němec Heinrich Schliemann
c) Němec Thomas Mann

 

 

Správné odpovědi: 1b), 2b), 3b), 4c), 5a), 6c), 7b), 8b), 9b), 10b). Jeden až tři body: Dějiny starého Řecka jsou pro vás španělská ves. Ne. Spíš čínská. Čtyři až sedm bodů: Nepatříte k těm, kteří vědí o trojské válce jen dík filmu s Bradem Pittem. Osm až deset bodů: Trojskou válku znáte a je pro vás špás. Znáte však ji jen díky zprávám, které se dochovaly, a skutečného tudíž stejně nevíte skoro nic. Ale pokračujme v české kotlině, anžto nebyla jen Troja a nebyly souboje Titánů. I v Česku se to kdysi „mazalo“. Či ne? Či jde jen o války imaginární? Každopádně zkuste zodpovědět následující otázky.

 

 

B. Znáte luckou válku?


1. Staré pověsti české dal dohromady
a) Jaroslav Žák
b) Alois Jirásek
c) Alexandre Dumas starší

2. S Lučany dle pověsti bojoval
a) Vojvoda Neklátil
b) Hrabě Klátil
c) Kníže Neklan

3. Kde byli Lučaní prvně obráceni chrabrými Čechy na útěk?
a) U Stalingradu
b) U Salamíny
c) U Levého Hradce

4. Kam chtěl vojvoda Lučanů, krutý Vlastislav, pověsit štít poté, co pokoří „české plémě“?
a) Na dveře sídla Evropského parlamentu
b) Na Pravčickou bránu
c) Na bránu Pražského hradu, hned za kontrolní rámy

5. Kde se Češi před luckou válkou sešikovali k boji?
a) Na Letné
b) Na Zelené Hoře
c) U Pinkasů

6. Kdo musel do lucké války?
a) Všechny ženy „ostřejší než meč vojvody Vlastislava“
b) Všichni muži vyšší než meč vojvody Vlastislava
c) Pouze žoldáci profesionální lucké armády

7. Kteří ptáci pomáhali dle legendy Lučanům v boji s Čechy?
a) Klavírista Dalibor Pták a emu hnědý
b) Holubi, hrdličky, koňadry a zelené jiřičky
c) Sokoli, rarozi, káňata a krahujci

8. Kromě dravců Lučané mezi Čechy bezcharakterně vypouštěli
a) Divoké včely
b) Divoké žínky
c) Divoké psy

9. Koho nechal kníže Neklan za sebe poslal ve vlastní kukle do války, aniž to Češi tušili?
a) Jonáka Čestmíra
b) Kardinála Richelieu a otce Josefa
c) D´Artanana

10. Čí hlavu dodali Neklanovi první zimu po válce?
a) Hlavu profesora Dowella.
b) Hlavu Vlastislavova malého synka
c) Hlavu XXII

Správné odpovědi: 1b), 2c), 3c), 4c), 5a), 6b, 7c), 8c), 9a), 10b). Jeden až tři body: Podle jedné teorie se takřka každý prvořadě zajímá jen o tu část lidské historie, začínající jeho narozením. Asi taky bohužel patříte k takovým ignorantům. Čtyři až sedm bodů: Ve škole jste sice s výjimkami nespali a něco málo jste pochytili, ale možná znáte historii víc z Kalouskem kreslených dějin uveřejňovaných původně Mateřídouškou. Osm až deset bodů: Luckou válku znáte, všecka čest! Co víc? Spolu s dosavadním ministrem obrany MS se domnívám, že ani váš pravděpodobný interes o mnohé další řeže úchylkou není. Amen.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Ivo Fencl

Ivo Fencl foto Eva Smolíková

(16. 4. 1964 v Plzni) Labilní i silná (souběh) osobnost, která se realizuje prvořadě psaním, ale i četbou. Bude vám vykládat, že tvoří jen kvůli jisté Jorice (své femme fatale), ale máme podezření, že těch důvodů skrývá víc.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB