Petr Hořejš se dotoulal ke vzniku ČSR

hořejš přebal


Toulky českou minulostí vznikly roku 1979, začaly „z gruntu“ už pohledem do doby kamenné a uveřejňovány byly na pokračování v týdeníku Mladý svět, ač ne každý týden. První knižní svazek Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku vydalo nakladatelství Práce roku 1985 obrovským nákladem 126 000 výtisků v edici Kamarád a ilustrovali jej Dagmar a Pavel Bromovi, mj. původci vynikající výtvarné verze Tří mušketýrů.

 

Druhý a ze všech nejobjemnější svazek Od časů Přemysla Otakara I. do nástupu Habsburků (1197–1526) se vynořil teprve po převratu a dlouhých šesti letech, v listopadu 1991, a obrázky ho doplnil Jiří Běhounek. Nato cyklus převzalo nakladatelství Baronet (říjen 1994) a po uměřeněji tenčím díle Od nástupu Habsburků (1526) k pobělohorskému stmívání (1627), jenž tehdejší ministerstvo výslovně doporučilo základním a středním školám jako četbu k výuce dějepisu, následovaly v listopadu 1995 svazek ilustrovaný Vladimírem Novákem Od bitvy na Bílé hoře (1620) do nástupu Marie Terezie (1740) a v říjnu 1996 díl pátý Od časů Marie Terezie (1740) do konce napoleonských válek (1815). Na něm již Baronet spolupracoval s firmou VIA FACTI. 


Šestá část Příběhy a postavy českého národního obrození přestala poté v podtitulu skrývat autorovo výrazné (a podle mě chvalitebné) zacílení na biografie osobností (spojené, pravda, s jeho silnou touhou po historické kontinuitě) a vyšla v listopadu 1997. – Následoval svazek Od konce napoleonských válek do vzniku Rakouska-Uherska (1815–1867) a pravděpodobně žádného z nás, Hořejšových čtenářů, tenkrát (1998) ještě nenapadlo, jak moc bude dál následovat dílů! Roku 1995 jich ostatně i sám Hořejší plánoval jen sedm.


Ten už osmý – s podtitulem Slavné příběhy a osobnosti druhé poloviny 19. století (2000) – ztratil sjednocujícího ilustrátora Vladimíra Nováka a poprvé vznikal ve spoluautorství, a to se Zdeňkem Volným (majitelem Baronetu), který knihu nekřiklavě doplnil dvěma kapitolami o technice a podnikání Příběh džina z lahve a Éra kapitánů (str. 157–180). – Navzdory logu na obálce vydalo tohle pokračování knižní série už fakticky jenom nakladatelství VIA FACTI, avšak to již i svazek předchozí. (A už rok předtím, v listopadu 1999, začala navíc paralelně vycházet doplňková řada Toulky světovou minulostí.)


Logo Baronetu nese naposled 9. díl Velké příběhy Habsburků na sklonku jejich vlády (2002), avšak v tiráži nadále zůstal jen dům VIA FACTI.


Jubilejní desítku (2004) Hořejš nazval Velcí umělci konce 19. století: A. Dvořák, J. V. Mysliveček, J. Neruda, M. Aleš a dílu jedenáctému (2007) přiřkl před deseti lety podtitul Český svět na sklonku 19. století. Jak patrno, postupně při psaní zvolňoval, současně však se rád rozeběhl do větších detailů.


Dvanáctý svazek Malý panteon velkých Čechů z přelomu 19. a 20. století (2009) opět autorsky vznikl ve spolupráci se Zdeňkem Volným, ale taky s Janem Měchýřem (jehož je závěrečná kapitola Z panteonu politického) a Petr Hora-Hořejš je v tomto případě dokonce pouze autorem prvních čtyř z celkových osmi kapitol, a tedy jen 106 stran z celkových 216. Tuto knihu tedy sepsal jen z poloviny.
Na díl třináctý Na prahu 20. století: Češi na vzestupu! (2012) navázal loni svazek čtrnáctý 1. světová válka 1914–1918, osobnost T. G. Masaryka, zrod samostatné ČSR a do třetice je zde autorem části knihy (konkrétně kapitol Život s hvězdou a Teatrum mundi) někdejší autor science fiction Zdeněk Volný. – Tento svazek tedy držíme čerstvě v rukou, má celkem devět kapitol, obě první mapují život T. G. Masaryka a následují mj. sekvence Od atentátu k apokalypse, Dlouhá válka v krátkém souhrnu, České země v těžkých časech, Monarchhii zvoní hrana a Hvězdné dny dějin: Zrod republiky!


Jak se Petr Hořejš (*1938) nechal již dřív a víckrát slyšet, o dalším vývoji už psát nechce.


Ne že by byl nějak zbabělý, nemyslí si ale, že už nastal čas totálně interpretovat. Možná má pravdu, možná ne, i zbývá si počkat, kdo třeba další díly sepíše za něj a zda se to nestane způsobem nějak nadbytečným. – Pokud ovšem vím, nic podobného se dosud neplánuje.


Petr Hora-Hořejš a Zdeněk Volný: Toulky českou minulostí. Čtrnáctý díl. Vydalo nakladatelství Petr Hořejš – VIA FACTI pro Liberorum s. r. o., 2016. 240 stran. ISBN 978-80-904103-5-0

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pondělí, 06 Březen 2017 15:27 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB