Zatímních osm dílů Hohlových zápisků

Hohl přebal„Hohl je myslitel, my ostatní se uchylujeme k podobenství. On je nutný, my jsme náhodní.“ Friedrich Dürrenmatt (1969)
Svéhlavý švýcarský myslitel Ludwig Hohl (1904–1980) přežíval v letech 1934–1936 v bídě v Holandsku. Nebylo to nadarmo. Právě a jedině pod tlakem obtížných životních podmínek produkoval tehdy relativně soustředěně krátké texty, jimiž si formuloval celé kolony myšlenek.

 

 

Jistěže vycházel z postřehů klasiků (Goethe, Montaigne, Pascal, Spinoza, Balzac, Proust, Valéry, Gide...) včetně svých nejoblíbenějších (Lichtenberg), nicméně disponoval vlastním viděním a nepřipojil ke kadlubu málo.
Konečně si to můžeme ověřit v českém prostoru. Jeho Zápisky (nakonec je řadil bez ohledu na datum vzniku, ale patrně k nim později mnoho nepřibylo) v Čechách vycházejí od roku 2015 pouze v menším nákladu a zatím se dočkaly osmi částí ve dvou svazcích, přičemž svazek třetí se má vynořit ještě letos...
Svébytný filozof a spisovatel Hohl, který se narodil jako syn faráře, se – jistě i následkem své přecitlivělosti a vnímavosti – bohužel stal alkoholikem. Kvalitu jeho základního a celoživotního díla (celoživotního, nepočítám-li slavnou Jízdu do hor, již psal počínaje rokem 1926, aby vyšla teprve – a pod nátlakem – roku 1975) to naštěstí nepoškozuje.
Jen v jistém smyslu byl tento osamělý (i když taky třikrát ženatý) muž jakousi švýcarskou obdobou našeho Ladislava Klímy, a to ovšem s tím, že se na rozdíl od Klímy dožil slušných šestasedmdesáti let a – nakonec – i výrazného veřejného uznání. Roku 1978 totiž převzal v Curychu Cenu Roberta Walsera a roku 1980 získal také italskou Petrarkovu cenu.
„Nikdy mu nehrozilo, že by se v myšlenkách přizpůsobil dobovým trendům,“ konstatuje jeho český překladatel v doslovu k prvnímu svazku.


Seznam „kapitol“ Zápisků:
O práci
O dosažitelném a nedosažitelném
Mluvení, žvanění, mlčení
Čtenář
Umění
O psaní
Varia
Lékárník
Literatura
Sen a sny
O smrti
Obraz


Tyto kapitoly jsou uvedeny motty z Hérakleita, Thomase Manna, Goetha, Kafky, Karla Krause, Lichtenberga, Angela Silesia a Katherine Mansfieldové.


Ludwig Hohl: Zápisky aneb O neunáhleném smíření I-IV.
Překlad z němčiny a doslov v prvním ze svazků Radovan Charvát. Překlad z francouzštiny ve druhém svazku Kateřina Dvořáková.
Vydává nakladatelství Opus ve stejnojmenné edici. Praha 2015 a 2016. Náklad 400 výtisků. 184 stran a 224 stran. Doporučená cena 268 Kč a 298 Kč. ISBN 978-80-87048-45-0 (1. svazek) a 978-80-87048-49-8 (2. svazek)


Ukázka


210.
Vyučování
Většina, naprostá většina potíží nepochází z toho, že by bylo těžké se něco naučit, nýbrž z toho, že učitel prohlásí, že je to těžké.
Kdyby to bylo těžké a učitel by řekl „je to těžké“, nebylo by to ještě tak těžké jako ve chvíli, kdy učitel o snadné látce prohlásí, že je „těžká“, čímž (nadaného) žáka úplně zmate.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

Aktualizováno ( Pátek, 27 Leden 2017 13:23 )  

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB