Současná česká literatura

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: Akademie Literárních novin, s.r.o., IČ 02513251, Korunní 104, 101 00 Praha 10, Č.j.:

MSMT- 28895/2014-1-668 ze dne 8.8.2014 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo takto:

uděluje akreditaci instituci: Akademie Literárních novin, s.r.o., IČ: 0251325,1sídlem: Korunní 104, 101 00 Praha 10 k provádění vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o absolvování: Současná česká literatura.

************************************************************

AKADEMIE LITERÁRNÍCH NOVIN ROZDÁVÁ DÁRKY

Akademie Literárních novin letos vstoupila do pátého roku své činnosti a toto výročí slaví rozdáváním dárků: Vybrat si můžete buď kurzovné za 1 Kč pro druhého účastníka téhož kurzu (netýká se mimopražských), nebo peněžní poukázku do obchodního řetězce TESCO v hodnotě 250 Kč za jeho získání. Přihlášku je třeba podat prostřednictvím webového formuláře ALN (akademie.literarky.cz) do 15. března 2018 a v poznámce uvést typ vybraného dárku.

**********

Odborný garant: PhDr. Petr Bílek, šéfredaktor Literárních novin

Připadá vám současná česká literatura a vůbec současný literární provoz jako něco na způsob džungle? Chtěli byste se v ní trochu lépe vyznat? Akademie Literárních novin (ALN) k tomu nabízí příležitost. Vychází vstříc většinou omezeným časovým možnostem učitelů českého jazyka a literatury a připravila pro ně (ale i pro ostatní zájemce) ve třech přednáškových blocích pohled na českou aktuální literární scénu. 

Lektor provede účastníky kurzu nejnovějšími autorskými jmény a díly, pokusí se nabídnout i základní hodnotové rozvrstvení. Účastníci kurzu budou mít možnost diskutovat se spisovatelem, který je bude zajímat a kterého si sami vyberou, v kritickém semináři budou mít příležitost uplatnit svůj názor na konkrétní tvůrčí počiny.

Pro absolventy kurzů bude zpracován sylabus (učební osnova) jednotlivých přednášek.

 Obsah kurzu:

1. Co se rozumí pojmem současná česká literatura. Existuje souvislost mezi periodizací podle politických událostí a mezi proměnou uměleckého výrazu? Co pro literaturu znamenal listopad 1989? Myslíme termínem literatura totéž, co před padesáti lety? Je spisovatel umělec nebo řemeslník. Jak se proměnila funkce tištěného slova v éře digitalizace

2. Literární život dneška: nakladatelství, knižní obchod, spisovatelské organizace, role médií, literární instituce, školy, časopisy, ceny. Jak se vyznat ve čtrnácti tisících knih vycházejících u nás ročně? 

3. Současný český román. Hodnotový chaos. Pomůže nám generační členění? Klasika dvacátého století: Vaculík, Kundera, Klíma, Kliment, KantůrkováKohout, Putík, Trefulka, Škvorecký, Kratochvil, Páral, Fuks.  Solitéři: RážKörner, Prouza, Čejka, Ouředník, Balabán, Hakl, Berková, Viewegh, Rudiš, Procházková, Topol, Reiner, Bajaja, Ajvaz, Zapletal. Mladší vrstva: Urban, Bellová, Rudčenková, HůlováRyšavý, Denemarková, Tučková, Zmeškal, Hájíček, Šrámková, MyškováKatalpa. 

4.  Žánrový chaos. Postmoderní křížení forem. Inspirace úspěšnými trendy ve světové literatuře (fabulace kolem konkrétních historických postav). Krize nebo renesance příběhu? Jiří Šulc: Dva proti říši. Miloš Doležal: Jako bychom dnes zemřít měli. Sylva Fischerová: Evropa je jako židle Thonet Wagnerová: Bol lásky prodejné. Vědeckopopularní publicistika: Cílek, Komárek, Höschl. Fenomén příležitostných spisovatelů. 

5. Knihy rozhovorů jako fenomén současného knižního trhu. Umění ptát se a umění naslouchat, co je důležitější. Kniha jako talk show. Karel Hvížďala jako etalon žánru: Jak rozmlouvat s prezidentem. Ebenova Plovárna v knize. 

6. Setkání se spisovatelem. Účastníci kurzu při prvním setkání navrhnou tvůrce, se kterým by chtěli besedovat.  

7. Diskuse posluchačů nad knihou, kterou si na počátku vyberou. 

8. Existuje po Holanovi a Seifertovi ještě česká poezie? Jak se k sobě mají Šiktanc a Jirous? Dá se dnes hovořit o nějaké původní básnické škole nebo  skupinovém či generačním směřování? Kdo dnes vyčnívá nad hladinu profesionálních diletantů od slam poetry po reklamní textaře? Diviš, WernischKabeš, Sýs, Žáček, Hruška, Fischerová. A co mladí, mají si kde hrát? 

9. Proč u nás neexistuje soustavná kritická reflexe současné literární produkce? Odtrženost akademických pracovišť od mediálního provozu. Masový vkus versus autentická tvorba. Ztrácí literatura význam v celku národní kultury? Role kulturních periodik při orientaci čtenářů v nepřehledné produkci. 
Termín výuky:sobota 26. května, 2. a 9. června 2018        
Čas výuky:10:00 až 16:00 hod.        
Počet lekcí:24         
Kapacita termínu:20 účastníků         
Místo konání:Korunní 810/104, budova D, III.patro, Praha 10-Vinohrady
Cena:3600 Kč, včetně oběda a občerstvení      
         
          
           
Termín výuky:sobota 22. a 29. září a 20. října 2018    
AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.